Psalmi 6

1

Zborovođi. Uz žičano glazbalo. U oktavi. Psalam. Davidov.

2

Jahve, nemoj me karati u srdžbi svojoj, ne kažnjavaj me u svojoj jarosti!

3

Smiluj mi se, Jahve, jer sam iznemog'o, Jahve, ozdravi me jer dršću kosti moje.

4

Duboko mi je duša potresena, a ti, o Jahve - dokle ćeš?

5

Vrati se, Jahve, dušu mi izbavi, spasi me rad svoje dobrote:

6

jer među mrtvima tko te se sjeća, u Podzemlju tko ti hvale pjeva?

7

Iznemogoh od pusta jecanja, u noći postelju plačem zalijevam, suzama ležaj natapam.

8

Od žalosti oko mi gasne i slabi, jer su mnogi neprijatelji moji.

9

Odstupite od mene, svi opaki, jer je Jahve plač moj čuo.

10

Čuo je Jahve molbu moju, Jahve je primio moju molitvu.

11

Neka se postide i užasno zbune svi moji dušmani, i puni srama neka smjesta odstupe.