Psalmi 53

1

Zborovođi. Prema napjevu "Bolest". Poučna pjesma. Davidova.

2

Bezumnik reče u srcu: "Nema Boga!" Pokvareni rade gadosti; nitko da čini dobro.

3

Bog s nebesa gleda na sinove ljudske da vidi ima li tko razuman Boga da traži.

4

No svi skrenuše zajedno, svi se pokvariše: nitko da čini dobro - nikoga nema.

5

Neće li se urazumiti svi što čine bezakonje, koji proždiru narod moj kao da jedu kruh? Boga oni ne zazivlju:

6

od straha će drhtat' gdje straha i nema jer Bog će rasuti kosti onih koji tebe opsjedaju, bit će posramljeni jer će ih Bog odbaciti.

7

O, neka dođe sa Siona spas Izraelu! Kad Bog promijeni udes naroda svoga, klicat će Jakov, radovat' se Izrael.