Izbor Biblije
Stari Zavjet
Novi Zavjet
Hrvatska Biblija 1941

Psalmi 41

1

Zborovođi. Psalam. Davidov.

2

Blago onome koji misli na uboga i slaba: u dan nevolje Jahve će ga spasiti!

3

Jahve će ga štititi i živa sačuvati, sreću mu dati na zemlji i neće ga predati na volju dušmanima.

4

Jahve će ga ukrijepiti na postelji boli, bolest mu okrenuti u snagu.

5

Zavapih: "Jahve, smiluj mi se, iscijeli mi dušu jer tebi sagriješih!"

6

Neprijatelji zlo govore o meni: "Kad će umrijeti i kad će mu nestati imena?"

7

I dođe li tko da me posjeti, himbeno govori, u srcu pakosti skuplja i vani opada.

8

Mrzitelji moji svi složno šapuću o meni; zlo mi dosuđuju:

9

"Pogubna se pošast na nj oborila." Ili: "Tko jednom leže, više ne ustaje."

10

Pa i prijatelj moj u koga se uzdah, koji blagovaše kruh moj, petu na me podiže.

11

A ti, Jahve, smiluj se meni i podigni me da im mogu uzvratiti.

12

Po tome ću znati da sam mio tebi: što se dušmanin moj neće veseliti nada mnom.

13

A mene ćeš zdrava uzdržati i pred svoje me lice staviti dovijeka.

14

Blagoslovljen Jahve, Bog Izraelov, od vijeka do vijeka! Tako neka bude! Amen!

Croatian Bible 1941
Public Domain: No Info 1941