Psalmi 3

1

Psalam. Davidov. Kad je David bježao pred sinom Abšalomom.

2

Jahve, koliko je tlačitelja mojih, koliki se podižu na me!

3

Mnogi su što o meni zbore: "Nema mu spasenja u Bogu!"

4

Ti si ipak štit moj, Jahve; slavo moja, ti mi glavu podižeš.

5

Iza sveg glasa Jahvi zavapih, i on me usliša sa svete gore svoje.

6

Sad mogu leć' i usnuti, i onda ustat' jer me Jahve drži.

7

Ne bojim se tisuća ljudi što me opsjedaju dušmanski.

8

Ustani, o Jahve! Spasi me, o Bože moj! Ti udaraš po obrazu sve neprijatelje moje, opakima zube razbijaš.

9

U Jahve je spasenje: na tvom narodu tvoj je blagoslov!