Izbor Biblije
Stari Zavjet
Novi Zavjet
Hrvatska Biblija 1941

Psalmi 29

1

Psalam. Davidov. Prinesite Jahvi, o sinovi Božji, prinesite Jahvi slavu i moć!

2

Prinesite Jahvi slavu njegova imena, poklonite se Jahvi u svetištu njegovu!

3

Čuj! Jahve nad vodama, Jahve nad vodama silnim!

4

Čuj! Jahve u sili, Jahve u veličanstvu!

5

Čuj! Jahve lomi cedre, Jahve lomi cedre libanske,

6

i Liban skakuće poput teleta, a Sirion kao mlado bivolče!

7

Čuj! Jahve sipa munje, Jahve sipa munje ognjene!

8

Čuj! Jahve potresa pustinjom, Jahve potresa pustinjom kadeškom!

9

Čuj! Od straha se mladÄe košute, prerano se mladÄe košute šumske. [3b] Čuj! Bog veličanstveni zagrmje, [9a] a u Hramu njegovu svi kliknuše: Slava!

10

Jahve nad valima stoluje, stoluje Jahve - kralj dovijeka!

11

Jahve narodu svom daje jakost, Jahve narod svoj mirom blagoslivlje.

Croatian Bible 1941
Public Domain: No Info 1941