Psalmi 23

1

Psalam. Davidov. Jahve je pastir moj: ni u čem ja ne oskudijevam;

2

na poljanama zelenim on mi daje odmora. Na vrutke me tihane vodi

3

i krijepi dušu moju. Stazama pravim on me upravlja radi imena svojega.

4

Pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim, jer si ti sa mnom. Tvoj štap i palica tvoja utjeha su meni.

5

Trpezu preda mnom prostireš na oči dušmanima mojim. Uljem mi glavu mažeš, čaša se moja prelijeva.

6

Dobrota i milost pratit će mene sve dane života moga. U Jahvinu ću domu prebivati kroz dane mnoge.