Psalmi 145

1

Hvalospjev. Davidov. ALEF Slavit ću te, o Bože, kralju moj, ime ću tvoje blagoslivljat' uvijek i dovijeka.

2

BET Svaki ću dan tebe slaviti, ime ću tvoje hvaliti uvijek i dovijeka. GIMEL

3

Velik je Jahve i svake hvale dostojan, nedokučiva je veličina njegova! DALET

4

Naraštaj naraštaju kazuje djela tvoja i silu tvoju naviješta.

5

HE Govore o blistavoj slavi tvoga veličanstva i čudesa tvoja objavljuju.

6

VAU Kazuju strahovitu silu djela tvojih, veličinu tvoju pripovijedaju.

7

ZAJIN Razglašuju spomen velike dobrote tvoje i pravednosti tvojoj kliču.

8

HET Milostiv je Jahve i milosrdan, spor na srdžbu, bogat dobrotom.

9

TET Gospodin je dobar svima, milosrdan svim djelima svojim.

10

JOD Nek' te slave, Jahve, sva djela tvoja i tvoji sveti nek' te blagoslivlju!

11

KAF Neka kazuju slavu tvoga kraljevstva, neka o sili tvojoj govore

12

LAMED da objave ljudskoj djeci silu tvoju i slavu divnoga kraljevstva tvoga.

13

MEM Kraljevstvo tvoje kraljevstvo je vječno, tvoja vladavina za sva pokoljenja. NUN Vjeran je Jahve u svim riječima svojim i svet u svim svojim djelima.

14

SAMEK Jahve podupire sve koji posrću i pognute on uspravlja.

15

AJIN Oči sviju u tebe su uprte, ti im hranu daješ u pravo vrijeme.

16

PE Ti otvaraš ruku svoju, do mile volje sitiš sve živo.

17

SADE Pravedan si, Jahve, na svim putovima svojim i svet u svim svojim djelima.

18

KOF Blizu je Jahve svima koji ga prizivlju, svima koji ga zazivaju iskreno.

19

REŠ On ispunja želje štovatelja svojih, sluša njihove vapaje i spasava ih.

20

ŠIN Jahve štiti one koji njega ljube, a zlotvore sve će zatrti.

21

TAU Nek' usta moja kazuju hvalu Jahvinu i svako tijelo nek' slavi sveto ime njegovo - uvijek i dovijeka.