Psalmi 142

1

Poučna pjesma. Davidova. Kad bijaše u spilji. Molitva.

2

Iz svega glasa vapijem Jahvi, iz svega glasa Jahvu zaklinjem.

3

Pred njim svoju izlijevam tužaljku, tjeskobu svoju pred njim razastirem.

4

Ako duh moj i klone u meni, ti put moj poznaješ. Na putu kojim prolazim potajnu mi zamku staviše.

5

Obazrem li se nadesno i pogledam: nitko ne zna za mene. Nemam kamo pobjeći, nitko za život moj ne mari.

6

K tebi, Jahve, vapijem; govorim: ti si mi utočište, ti si dio moj u zemlji živih.

7

Poslušaj moje vapaje jer sam veoma nevoljan. Izbavi me od gonitelja mojih jer od mene oni su moćniji.

8

Izvedi iz tamnice dušu moju da zahvaljujem imenu tvojemu. Oko mene će se okupiti pravednici zbog dobra što si ga iskazao meni.