Psalmi 134

1

Hodočasnička pjesma. Sad, blagoslivljajte Jahvu, sve sluge Jahvine što stojite u Domu Jahvinu, u noćnim satima!

2

Dižite svoje ruke prema Svetištu i Jahvu blagoslivljajte!

3

"Blagoslovio te sa Siona Jahve koji stvori nebo i zemlju!"