Psalmi 123

1

Hodočasnička pjesma. Oči svoje uzdižem k tebi koji u nebesima prebivaš.

2

Evo, kao što su uprte oči slugu u ruke gospodara i oči sluškinje u ruke gospodarice tako su oči naše uprte u Jahvu, Boga našega, dok nam se ne smiluje.

3

Smiluj nam se, Jahve, smiluj se nama jer se do grla nasitismo prezira.

4

Presita nam je duša podsmijeha obijesnih, poruga oholih.