Psalmi 117

1

Aleluja! Hvalite Jahvu, svi puci, slavite ga, svi narodi!

2

Silna je prema nama ljubav njegova, i vjernost Jahvina ostaje dovijeka!