Psalmi 111

1

Aleluja! ALEF Hvalit ću Jahvu svim srcem svojim BET u zboru pravednika, u zajednici njihovoj.

2

GIMEL Silna su djela Jahvina, DALET nek' razmišljaju o njima svi koji ih ljube.

3

HE Sjajno je i veličanstveno djelo njegovo, VAU i pravda njegova ostaje dovijeka.

4

ZAJIN Čudesima svojim spomen postavi, HET blag je Jahve i milosrdan.

5

TET Hranu dade štovateljima svojim, JOD dovijeka se sjeća svoga Saveza.

6

KAF Silna djela svoja objavi svom narodu, LAMED u posjed im dade zemlju pogana.

7

MEM Djela ruku njegovih vjernost su i pravednost, NUN stalne su sve naredbe njegove,

8

SAMEK utvrđene za sva vremena, dovijeka, AJIN sazdane na istini i na pravdi.

9

PE On posla spasenje svom narodu, SADE Savez svoj postavi zauvijek: KOF sveto je i časno ime njegovo!

10

REŠ Početak mudrosti strah Gospodnji! ŠIN Mudro čine koji ga poštuju. TAU Slava njegova ostaje dovijeka!