Psalmi 100

1

Psalam. Zahvalnica. Kliči Jahvi, zemljo sva!

2

Služite Jahvi u veselju! Pred lice mu dođite s radosnim klicanjem!

3

Znajte da je Jahve Bog: on nas stvori, i mi smo njegovi, njegov smo narod i ovce paše njegove.

4

Uđite s hvalama na vrata njegova, u dvore njegove s pjesmama; hvalite ga, ime mu slavite!

5

Jer dobar je Jahve, dovijeka je ljubav njegova, od koljena do koljena vjernost njegova.