Bible Selection
New Testament
Coptic Sahidic Bible 2006

2 Timothy 5

1

ⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲄⲀⲢ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲞⲨϪⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲈϢⲀⲨⲔⲀⲐⲒⲤⲦⲀ ⲘⲘⲞϤ ⲈϪⲚ ⲚⲢⲰⲘⲈⲂⲚⲚⲀϨⲢⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ϪⲈ ⲈϤⲈⲦⲀⲖⲈ ⲆⲰⲢⲞⲚ ⲈϨⲢⲀⲒ ϨⲒ ⲐⲨⲤⲒⲀ ϨⲀ ⲚⲞⲂⲈ.

2

ⲈⲨⲚϬⲞⲘ ⲘⲘⲞϤ ⲈϢⲠϨⲒⲤⲈ ⲘⲚ ⲚⲈⲦⲞ ⲚⲀⲦⲤⲞⲞⲨⲚ. ⲘⲚ ⲚⲈⲦⲠⲖⲀⲚⲀ. ⲈⲂⲞⲖ ϨⲰⲰϤ ϪⲈ ϤϢⲞⲞⲠ ϨⲚ ⲞⲨⲘⲚⲦϬⲰⲂ.

3

ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲂⲎⲎⲦⲤ ϢϢⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈϢⲀϤⲦⲀⲖⲞ ⲈϨⲢⲀⲒ ϨⲀ ⲠⲖⲀⲞⲤ. ⲚϤⲦⲀⲖⲞ ϨⲰⲰϤ ϨⲀⲢⲞϤ ⲚⲦⲈⲈⲒϨⲈ ϨⲀ ⲚⲈϤⲚⲞⲂⲈ.

4

ⲚⲈⲢⲈ ⲠⲞⲨⲀ ⲆⲈ ⲠⲞⲨⲀ ϪⲒ ⲚⲀϤ ⲀⲚ ⲘⲠⲦⲀⲈⲒⲞ. ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲨⲈⲒⲚⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲚⲀⲀⲢⲰⲚ.

5

ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲦⲀϤϮⲈⲞⲞⲨ ⲚⲀϤ ⲞⲨⲀⲀϤ ⲀⲚ ⲈⲦⲢⲈϤϢⲰⲠⲈ ⲚⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲈⲚⲦⲀϤϢⲀϪⲈ ⲚⲘⲘⲀϤ ⲠⲈ ϪⲈ ⲚⲦⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲀϢⲎⲢⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲀⲒϪⲠⲞⲔ ⲘⲠⲞⲞⲨ.

6

ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲞⲚ ⲈϢⲀϤϪⲞⲞⲤ ϨⲚ ⲔⲈⲘⲀ ϪⲈ ⲚⲦⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲞⲨⲎⲎⲂ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲔⲀⲦⲀ ⲦⲦⲀⲜⲒⲤ ⲘⲘⲈⲖⲬⲒⲤⲈⲆⲈⲔ.

7

ⲠⲀⲒ ϨⲚ ⲚⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲦⲈϤⲤⲀⲢⲜ ⲀϤϪⲒⲤⲈ ϨⲢⲀⲒ ϨⲚ ϨⲈⲚⲤⲞⲠⲤ ⲘⲚ ϨⲈⲚⲔⲰⲢϢ ⲚⲚⲀϨⲢⲚ ⲠⲈⲦⲈⲞⲨⲚϬⲞⲘ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲦⲞⲨϪⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲘⲞⲨ. ϨⲚ ⲞⲨⲚⲞϬ ⲚⲀϢⲔⲀⲔ ⲘⲚ ϨⲈⲚⲢⲘⲈⲒⲎ. ⲀⲨⲰ ⲈⲀⲨⲤⲰⲦⲘ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦϨⲞⲦⲈ.

8

ⲔⲀⲒⲠⲈⲢ ⲈⲠϢⲎⲢⲈ ⲠⲈ ⲀϤⲤⲂⲰ ⲈⲠⲤⲰⲦⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲚⲦⲀϤϢⲞⲠⲞⲨ.

9

ⲀⲨⲰ ⲈⲀϤϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲀϤϢⲰⲠⲈ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲤⲰⲦⲘ ⲚⲤⲰϤ ⲚⲀⲒⲦⲒⲞⲤ ⲘⲠⲈⲨϪⲀⲒ ⲚϢⲀ ⲈⲚⲈϨ.

10

ⲈⲀⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲔⲀⲦⲀ ⲦⲦⲀⲜⲒⲤ ⲘⲘⲈⲖⲬⲒⲤⲈⲆⲈⲔ.

11

ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲈⲢⲈ ⲠϢⲀϪⲈ ⲞϢ ⲚⲀⲚ ⲈϢⲀϪⲈ ⲈⲢⲞϤ. ⲀⲨⲰ ⲈϤⲘⲞⲔϨ ⲈⲂⲞⲖϤ. ⲈⲦⲂⲈ ϪⲈ ⲀⲦⲈⲦⲚϢⲰⲠⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚϢⲞⲞⲚⲈ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲚⲘⲀⲀϪⲈ.

12

ⲔⲀⲒⲄⲀⲢ ⲈϢϢⲈ ⲈⲢⲰⲦⲚ ⲈⲢⲤⲀϨ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲈⲨⲞⲈⲒϢ ⲦⲈⲦⲚⲢⲬⲢⲒⲀ ⲞⲚ ⲚϮⲤⲂⲰ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ ⲞⲨ ⲚⲈ ⲚⲈⲤⲦⲞⲒⲬⲒⲞⲚ ⲚⲦⲀⲢⲬⲎ ⲚⲚϢⲀϪⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲀⲨⲰ ⲀⲦⲈⲦⲚϢⲰⲠⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲢⲬⲢⲒⲀ ⲚⲞⲨⲈⲢⲰⲦⲈ ⲚⲞⲨϨⲢⲈ ⲀⲚ ⲈⲤϪⲞⲞⲢ.

13

ⲞⲨⲞⲚ ⲄⲀⲢ ⲚⲒⲘ ⲈⲦϪⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈⲢⲰⲦⲈ. ⲞⲨⲀⲦⲤⲞⲞⲨⲚ ⲠⲈ ⲘⲠϢⲀϪⲈ ⲚⲦⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ. ⲞⲨⲔⲞⲨⲒ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ.

14

ⲦⲀ ⲚⲒⲦⲈⲖⲒⲞⲤ ⲆⲈ ⲦⲈϨⲢⲈ ⲈⲦϪⲞⲞⲢ. ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲂⲈ ⲐⲈⲜⲒⲤ ⲈⲨⲚⲦⲀⲨ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲚⲈⲨⲀⲒⲤⲐⲎⲦⲎⲢⲒⲞⲚ ⲈⲨⲄⲨⲘⲚⲀⲌⲈ ⲈⲆⲒⲀⲔⲢⲒⲚⲈ ⲚⲦⲘⲎ ⲦⲈ ⲘⲠⲠⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨϤ ⲘⲚ ⲠⲠⲈⲐⲞⲞⲨ.

Coptic Sahidic Bible 2006
Copyright (c) 2000-2006 by J Warren Wells