Bible Selection
New Testament
Coptic Sahidic Bible 2006

1 Timothy 7

1

ⲠⲈⲈⲒⲘⲈⲖⲬⲒⲤⲈⲆⲈⲔ ⲄⲀⲢ ⲠⲢⲢⲞ ⲚⲤⲀⲖⲎⲘ ⲠⲈ ⲠⲞⲨⲎⲎⲂ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲦϪⲞⲤⲈ ⲠⲈ ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀϤⲦⲰⲘⲚⲦ ⲈⲀⲂⲢⲀϨⲀⲘ ⲈⲀϤⲔⲞⲦϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠϬⲞϪϬϪ ⲚⲚⲈⲢⲢⲰⲞⲨ ⲀϤⲤⲘⲞⲨ ⲈⲢⲞϤ

2

ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀ ⲀⲂⲢⲀϨⲀⲘ ϮⲢⲈⲘⲎⲦ ⲚⲀϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲔⲀ ⲚⲒⲘ. ϢⲞⲢⲠ ⲘⲈⲚ ⲈϢⲀⲨϨⲈⲢⲘⲎ ⲚⲈⲨⲈ ⲘⲘⲞϤ ϪⲈ ⲠⲢⲢⲞ ⲚⲦⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ. ⲘⲚⲚⲤⲰⲤ ⲞⲚ ϪⲈ ⲠⲢⲢⲞ ⲚⲤⲀⲖⲎⲘ ⲈⲦⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲢⲢⲞ ⲚϮⲢⲎⲚⲎ.

3

ⲈⲨⲀⲦⲈⲒⲰⲦ ⲠⲈ ⲈⲨⲀⲦⲘⲀⲀⲨ ⲠⲈ ⲈⲘⲠⲞⲨϢⲀϪⲈ ⲈⲦⲈϤⲄⲈⲚⲈⲀ ⲈⲘⲚⲦϤ ⲀⲢⲬⲎ ⲚϨⲞⲞⲨ ⲈⲘⲚⲦϤ ϨⲀⲎ ⲚⲰⲚϨ ⲈϤⲦⲚⲦⲰⲚ ⲆⲈ ⲈⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈϤϢⲞⲞⲠ ⲚⲞⲨⲎⲎⲂ ϢⲀⲂⲞⲖ.

4

ⲦⲈⲦⲚⲚⲀⲨ ⲆⲈ ϪⲈ ⲞⲨⲀϢ ⲚϬⲞⲦ ⲠⲈ ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀ ⲀⲂⲢⲀϨⲀⲘ ⲠⲠⲀⲦⲢⲒⲀⲢⲬⲎⲤ ϮⲢⲈⲘⲎⲦ ⲚⲀϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚϢⲰⲖ.

5

ⲚⲈⲂⲞⲖ ⲘⲈⲚ ϨⲚ ⲚϢⲎⲢⲈ ⲚⲖⲈⲨⲈⲒ ⲈⲦϪⲒ ⲚⲦⲘⲚⲦⲞⲨⲎⲎⲂ. ⲞⲨⲚⲦⲀⲨ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲞⲨⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲈⲦⲦⲈ ⲠⲖⲀⲞⲤ ⲢⲈⲘⲎⲦ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲈⲦⲈ ⲚⲀⲒ ⲚⲈ ⲚⲈⲨⲤⲚⲎⲨ. ⲔⲀⲒⲠⲈⲢ ⲈⲚⲦⲀⲨⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦϮⲠⲈ ⲚⲀⲂⲢⲀϨⲀⲘ.

6

ⲠⲀⲒ ⲆⲈ ⲈⲦⲈⲘⲠⲞⲨⲦⲀⲨⲈ ⲦⲈϤⲄⲈⲚⲈⲀ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ. ⲀϤⲦⲦⲈ ⲀⲂⲢⲀϨⲀⲘ ⲢⲈⲘⲎⲦ. ⲀⲨⲰ ⲀϤⲤⲘⲞⲨ ⲈⲠⲈⲦⲈⲨⲚⲦⲀϤ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲚⲈⲢⲎⲦ.

7

ⲬⲰⲢⲒⲤ ⲞⲨⲰϨⲘ ⲆⲈ ⲚⲒⲘ ⲈϢⲀⲢⲈ ⲠⲈⲦⲤⲞⲂⲔ ϪⲒⲤⲘⲞⲨ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲈⲦⲤⲞⲦⲠ ⲈⲢⲞϤ.

8

ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲈⲈⲒⲘⲀ ⲘⲈⲚ ϨⲈⲚⲢⲰⲘⲈ ⲈϢⲀⲨⲘⲞⲨ ⲚⲈϢⲀⲨϪⲒ ⲚⲚⲢⲈⲘⲎⲦ ⲘⲠⲘⲀ ⲆⲈ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲈⲨⲢⲘⲚⲦⲢⲈ ϨⲀⲢⲞϤ ϪⲈ ϤⲞⲚϨ.

9

ⲀⲨⲰ ⲠϢⲀϪⲈ ⲈⲦⲢⲈⲚϪⲞⲞϤ ϨⲒⲦⲚ ⲀⲂⲢⲀϨⲀⲘ. ⲠⲔⲈⲖⲈⲨⲈⲒ ⲈϢⲀϤϪⲒⲢⲈⲘⲎⲦ ⲀⲨϮⲢⲈⲘⲎⲦ ϨⲀⲢⲞϤ.

10

ⲈⲦⲈⲒ ⲄⲀⲢ ⲚⲈϤϨⲚ ⲦϮⲠⲈ ⲘⲠⲈϤⲈⲒⲰⲦ ⲠⲈ ϨⲘ ⲠⲦⲢⲈϤⲦⲰⲘⲚⲦ ⲈⲢⲞϤ ⲚϬⲒ ⲘⲈⲖⲬⲒⲤⲈⲆⲈⲔ.

11

ⲈⲚⲈⲞⲨⲚ ⲞⲨϪⲰⲔ ϬⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϢⲞⲞⲠ ⲚⲦⲘⲚⲦⲞⲨⲎⲎⲂ ⲚⲖⲈⲨⲈⲒ ⲠⲖⲀⲞⲤ ⲄⲀⲢ ⲈⲚⲦⲀϤϪⲒ ⲚⲞⲘⲞⲤ ϨⲒⲰⲰⲤ ⲚⲈⲞⲨ ⲦⲈ ⲦⲈⲬⲢⲒⲀ ⲈⲦⲢⲈϤⲦⲰⲞⲨⲚ ⲚϬⲒ ⲔⲈⲞⲨⲎⲎⲂ ⲔⲀⲦⲀ ⲦⲦⲀⲜⲒⲤ ⲘⲘⲈⲖⲬⲒⲤⲈⲆⲈⲔ ⲀⲨⲰ ⲚⲤⲈⲦⲘϪⲞⲞⲤ ϪⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲦⲦⲀⲜⲒⲤ ⲚⲀⲀⲢⲰⲚ.

12

ϨⲘ ⲠⲦⲢⲈⲨⲠⲰⲰⲚⲈ ⲄⲀⲢ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲘⲚⲦⲞⲨⲎⲎⲂ. ϨⲀⲠⲤ ⲞⲚ ⲠⲈ ⲈⲦⲢⲈⲨⲠⲰⲰⲚⲈ ϢⲰⲠⲈ ⲘⲠⲔⲈⲚⲞⲘⲞⲤ.

13

ⲠⲈⲦⲞⲨϪⲰ ⲄⲀⲢ ⲚⲚⲀⲒ ⲈⲢⲞϤ ⲚⲦⲀϤⲘⲈⲦⲈⲬⲈ ⲈⲔⲈⲪⲨⲖⲎ ⲦⲀⲒ ⲈⲦⲈ ⲘⲠⲈ ⲖⲀⲀⲨ ⲚϨⲎⲦⲤ ⲠⲢⲞⲤⲈⲬⲈ ⲈⲠⲈⲐⲨⲤⲒⲀⲤⲦⲎⲢⲒⲞⲚ.

14

ϤⲞⲨⲞⲚϨ ⲄⲀⲢ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲚⲦⲀ ⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ϢⲀ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲒⲞⲨⲆⲀ. ⲦⲈⲪⲨⲖⲎ ⲈⲦⲈ ⲘⲠⲈ ⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ϢⲀϪⲈ ⲖⲀⲀⲨ ⲈⲦⲂⲈ ⲞⲨⲎⲎⲂ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦⲤ.

15

ⲈⲦⲈⲒ ⲞⲚ ⲚϨⲞⲨⲞ ϤⲞⲨⲞⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ. ⲈϢϪⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲒⲚⲈ ⲘⲘⲈⲖⲬⲒⲤⲈⲆⲈⲔ ϤⲚⲀⲦⲰⲞⲨⲚ ⲚϬⲒ ⲔⲈⲞⲨⲎⲎⲂ.

16

ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀϤϢⲰⲠⲈ ⲀⲚ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲚⲦⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲚⲤⲀⲢⲔⲒⲔⲞⲚ. ⲀⲖⲖⲀ ⲔⲀⲦⲀ ⲦϬⲞⲘ ⲘⲠⲰⲚϨ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ.

17

ⲤⲈⲢⲘⲚⲦⲢⲈ ⲄⲀⲢ ϨⲀⲢⲞϤ ϪⲈ ⲚⲦⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲞⲨⲎⲎⲂ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲔⲀⲦⲀ ⲦⲦⲀⲜⲒⲤ ⲘⲘⲈⲖⲬⲒⲤⲈⲆⲈⲔ.

18

ⲀⲨⲞⲨⲰⲤϤ ⲄⲀⲢ ϢⲰⲠⲈ ⲚⲦϢⲞⲢⲠ ⲚⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲈⲦⲂⲈ ⲦⲈⲤⲘⲚⲦⲀⲦϬⲞⲘ. ⲀⲨⲰ ⲦⲈⲤⲘⲚⲦⲀⲦⲚⲞϤⲢⲈ.

19

ⲘⲠⲈⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲄⲀⲢ ϪⲈⲔ ⲖⲀⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ. ⲠⲈⲒ ⲆⲈ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲚⲐⲈⲖⲠⲒⲤ ⲈⲦⲤⲞⲦⲠ. ⲦⲀⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦⲤ ⲈⲚⲚⲀϨⲰⲚ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲚⲞⲨⲦⲈ.

20

ⲀⲨⲰ ϪⲈ ⲚⲞⲨⲈϢ ⲚⲀⲚⲀϢ ⲀⲚ. ⲚⲎ ⲘⲈⲚ ⲄⲀⲢ ⲀⲨϢⲰⲠⲈ ⲚⲞⲨⲎⲎⲂ ⲚⲞⲨⲈϢ ⲚⲀⲚⲀϢ.

21

ⲠⲀⲒ ⲆⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲀⲚⲀϢ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲈⲦϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀϤ. ϪⲈ ⲀⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲰⲢⲔ ⲀⲨⲰ ⲚϤⲚⲀⲢϨⲦⲎϤ ⲀⲚ. ⲆⲈ ⲚⲦⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲞⲨⲎⲎⲂ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ.

22

ⲔⲀⲦⲀ ⲦⲈⲒϬⲞⲦ ⲀⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϢⲰⲠⲈ ⲚϢⲠⲦⲰⲢⲈ ⲚⲦⲆⲒⲀⲐⲎⲔⲎ ⲈⲦⲤⲞⲦⲠ.

23

ⲀⲨⲰ ⲚⲎ ⲘⲈⲚ ⲀϨⲀϨ ⲢⲞⲨⲎⲎⲂ ⲚϨⲎ ⲦⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲘⲠⲘⲞⲨ ⲔⲰ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲀⲚ ⲈⲘⲞⲨⲚ ⲈⲂⲞⲖ.

24

ⲠⲀⲒ ⲆⲈ ⲚⲦⲞϤ ϪⲈ ϤⲚⲀϬⲰ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ. ⲞⲨⲚⲦⲀϤ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲦⲈϤⲘⲚⲦⲞⲨⲎⲎⲂ ⲀϪⲚⲰϪⲚ.

25

ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲞⲚ ⲞⲨⲚϬⲞⲘ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲦⲞⲨϪⲞ ⲚⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲚⲒⲘ ⲚⲚⲈⲦⲚⲀϮⲠⲈⲨⲞⲨⲞⲒ ⲈⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒ ⲦⲞⲞⲦϤ. ⲈϤⲞⲚϨ ⲚⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲚⲒⲘ ⲈϤⲤⲘⲘⲈ ϨⲀⲢⲞⲞⲨ.

26

ⲞⲨⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲈⲈⲒⲘⲒⲚⲈ ⲠⲈⲦⲠⲢⲈⲠⲈⲒ ⲚⲀⲚ ⲈϤⲞⲨⲀⲀⲂ ⲚⲂⲀⲖϨⲎⲦ ⲚⲀⲦⲦⲰⲖⲘ. ⲈϤⲤⲀϨⲎⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲚⲞⲂⲈ. ⲈⲀϤϪⲒⲤⲈ ⲈⲘⲠⲎⲨⲈ.

27

ⲠⲀⲒ ⲈⲘⲚⲦϤ ⲀⲚⲀⲄⲔⲎ ⲘⲘⲎⲚⲈ ⲚⲐⲈ ⲚⲚⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲈϢⲀⲨⲦⲀⲖⲞ ⲈϨⲢⲀⲒ ϨⲀ ⲚⲈⲨⲚⲞⲂⲈ ⲚϨⲈⲚⲐⲨⲤⲒⲀ ⲚϢⲞⲢⲠ. ⲘⲚⲚⲤⲰⲤ ϨⲀ ⲚⲀⲠⲖⲀⲞⲤ. ⲠⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲀϤⲀⲀϤ ⲚⲞⲨⲤⲞⲠ ⲈⲀϤⲦⲀⲖⲞϤ ⲈϨⲢⲀⲒ.

28

ⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲄⲀⲢ ⲈϢⲀϤⲔⲀⲐⲒⲤⲦⲀ ⲚϨⲈⲚⲢⲰⲘⲈ ⲚⲞⲨⲎⲎⲂ ⲈⲨϢⲞⲞⲠ ϨⲰⲞⲨ ϨⲚ ⲞⲨⲘⲚⲦⲀⲦϬⲞⲘ. ⲠϢⲀϪⲈ ⲆⲈ ⲚⲦⲞϤ ⲚⲦⲈⲠⲰⲢⲔ ⲈⲦⲘⲚⲚⲤⲀ ⲠⲚⲞⲘⲞⲤ. ⲠϢⲎⲢⲈ ⲠⲈ ⲈⲦϪⲎⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ.

Coptic Sahidic Bible 2006
Copyright (c) 2000-2006 by J Warren Wells