Bible Selection
New Testament
Coptic Sahidic Bible 2006

Acts 6

1

ϨⲢⲀⲒ ⲆⲈ ϨⲚ ⲚⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲀϢⲀⲒ ⲚϬⲒ ⲦⲎⲠⲈ ⲚⲘⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ. ⲀⲨⲔⲢⲘⲢⲘ ϢⲰⲠⲈ ϨⲚ ⲚⲞⲨⲈⲒⲈⲚⲒⲚ ⲈⲚϨⲈⲂⲢⲀⲒⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲈⲨⲰⲂϢ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲈⲚⲈⲨⲬⲎⲢⲀ ϨⲚ ⲦⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲒⲀ ⲘⲘⲎⲚⲈ.

2

ⲀⲠⲘⲚⲦⲤⲚⲞⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲠⲘⲎⲎϢⲈ ⲚⲘⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲠⲈϪⲀⲨ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲚϢϢⲈ ⲀⲚ ⲈⲦⲢⲈⲚⲔⲰ ⲚⲤⲰⲚ ⲘⲠϢⲀϪⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲦⲚⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲒ ⲈϨⲈⲚⲦⲢⲀⲠⲈⲌⲀ.

3

ⲤⲰⲦⲠ ⲆⲈ ⲚⲈⲤⲚⲎⲨ ⲚⲤⲀϢϤ ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ. ⲈⲨⲢⲘⲚⲦⲢⲈ ϨⲀⲢⲞⲞⲨ ⲈⲨϪⲎⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈϤⲞⲨⲀⲀⲂ ϨⲒ ⲤⲞⲪⲒⲀ. ⲦⲀⲢⲚⲦⲀϨⲞⲞⲨ ⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲚ ⲦⲈⲒⲬⲢⲒⲀ.

4

ⲀⲚⲞⲚ ⲆⲈ ⲚⲦⲚⲤⲢϤⲈ ⲈⲠⲈϢⲖⲎⲖ ⲘⲚ ⲦⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲒⲀ ⲘⲠϢⲀϪⲈ.

5

ⲀⲠⲈⲒϢⲀϪⲈ ⲢⲀⲚⲀϤ ⲘⲠⲘⲎⲎϢⲈ ⲦⲎⲢϤ ⲀⲨⲤⲰⲦⲠ ⲚⲤⲦⲈⲪⲀⲚⲞⲤ ⲞⲨⲢⲰⲘⲈ ⲈϤϪⲎⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ϨⲒ ⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈϤⲞⲨⲀⲀⲂ ⲘⲚ ⲪⲒⲖⲒⲠⲠⲞⲤ ⲘⲚ ⲠⲢⲞⲬⲞⲢⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲚⲒⲔⲀⲚⲰⲢ ⲘⲚ ⲦⲒⲘⲰⲚ ⲘⲚ ⲠⲀⲢⲘⲈⲚⲀⲤ ⲀⲨⲰ ⲚⲒⲔⲞⲖⲀⲞⲤ ⲞⲨⲠⲢⲞⲤⲎⲖⲨⲦⲞⲤ ⲚⲀⲚⲦⲒⲞⲬⲈⲨⲤ.

6

ⲚⲀⲒ ⲀⲨⲦⲀϨⲞⲞⲨ ⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ⲘⲠⲈⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲀⲨϢⲖⲎⲖ ⲀⲨⲦⲀⲖⲈ ϬⲒϪ ⲈϪⲰⲞⲨ.

7

ⲠϢⲀϪⲈ ⲆⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲀϤⲀⲨⲜⲀⲚⲈ. ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲤⲀϢⲀⲒ ⲚϬⲒ ⲦⲎⲠⲈ ⲚⲘⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲈⲘⲀⲦⲈ ϨⲚ ⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ. ⲞⲨⲘⲎⲎϢⲈ ⲈⲚⲀϢⲰϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲞⲨⲎⲎⲂ ⲚⲈⲨⲤⲰⲦⲘ ⲚⲤⲀ ⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ.

8

ⲤⲦⲈⲪⲀⲚⲞⲤ ⲆⲈ ⲈϤϪⲎⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲬⲀⲢⲒⲤ ϨⲒ ϬⲞⲘ ⲚⲈϤⲈⲒⲢⲈ ⲚϨⲈⲚⲚⲞϬ ⲘⲘⲀⲈⲒⲚ ⲀⲨⲰ ϨⲈⲚϢⲠⲎⲢⲈ ϨⲢⲀⲒ ϨⲘ ⲠⲖⲀⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲢⲀⲚ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ.

9

ⲀⲨⲦⲰⲞⲨⲚ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ϨⲞⲒⲚⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲤⲨⲚⲀⲄⲰⲄⲎ ⲚⲚⲈⲦⲞⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞⲞⲨ ϪⲈ ⲚⲖⲒⲂⲈⲢⲦⲒⲚⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲚⲔⲨⲢⲎⲚⲀⲒⲞⲤ ⲘⲚ ⲀⲖⲈⲜⲀⲚⲆⲢⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲔⲒⲖⲒⲔⲒⲀ ⲘⲚ ⲦⲀⲤⲒⲀ ⲈⲨϮⲦⲰⲚ ⲞⲨⲂⲈ ⲤⲦⲈⲪⲀⲚⲞⲤ

10

ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲞⲨϬⲘϬⲞⲘ. ⲈϮ ⲞⲨⲂⲈ ⲦⲤⲞⲪⲒⲀ ⲘⲚ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈⲦϤϢⲀϪⲈ ⲚϨⲎⲦϤ.

11

ⲦⲞⲦⲈ ⲀⲨⲚⲞⲨϪⲈ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲚϨⲈⲚⲢⲰⲘⲈ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲤⲰⲦⲘ ⲈⲢⲞϤ ⲈϤϪⲰ ⲚϨⲈⲚϢⲀϪⲈ ⲚⲞⲨⲀ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ⲘⲚ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ.

12

ⲀⲨⲔⲒⲘ ⲆⲈ ⲈⲠⲖⲀⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲠⲢⲈⲤⲂⲨⲦⲈⲢⲞⲤ ⲘⲚ ⲚⲈⲄⲢⲀⲘⲘⲀⲦⲈⲨⲤ. ⲀⲨⲈⲒ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲰϤ. ⲀⲨⲰ ⲀϤϬⲞⲠϤ ⲀⲨϪⲒⲦϤ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲤⲨⲚϨⲈⲆⲢⲒⲞⲚ.

13

ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲦⲀϨⲞ ⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ⲚϨⲈⲚⲘⲚⲦⲢⲈ ⲚⲚⲞⲨϪ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲠⲈⲒⲢⲰⲘⲈ ⲖⲞ ⲀⲚ ⲈϤϪⲰ ⲚϨⲈⲚϢⲀϪⲈ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲈⲒⲘⲀ ⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲘⲚ ⲠⲚⲞⲘⲞⲤ.

14

ⲀⲚⲤⲰⲦⲘ ⲄⲀⲢ ⲈⲢⲞϤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲚⲀⲌⲰⲢⲀⲒⲞⲤ. ⲠⲀⲒ ⲠⲈⲦⲚⲀⲂⲰⲖ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲈⲒⲘⲀ. ⲀⲨⲰ ⲚϤϢⲒⲂⲈ ⲚⲚⲤⲰⲚⲦ ⲚⲦⲀ ⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ⲦⲀⲀⲨ ⲈⲦⲈⲦⲎⲨⲦⲚ.

15

ⲀⲨⲈⲒⲰⲢⲘ ⲆⲈ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈϨⲢⲀϤ ⲚϬⲒ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦϨⲘⲞⲞⲤ ϨⲘ ⲠⲤⲨⲚϨⲈⲆⲢⲒⲞⲚ. ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲚⲀⲨ ⲈⲠⲈϤϨⲞ ⲚⲐⲈ ⲘⲪⲞ ⲚⲞⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ.

Coptic Sahidic Bible 2006
Copyright (c) 2000-2006 by J Warren Wells