Bible Selection
New Testament
Coptic Sahidic Bible 2006

Acts 17

1

ⲀⲨⲘⲞⲨϢⲦ ⲆⲈ ⲚⲦⲀⲘⲪⲒⲠⲞⲖⲒⲤ ⲀⲨⲰ ⲦⲀⲠⲞⲖⲰⲚⲒⲀ. ⲀⲨⲈⲒ ⲈⲐⲈⲤⲤⲀⲖⲞⲚⲒⲔⲎ. ⲠⲘⲀ ⲈⲚⲈⲢⲈ ⲞⲨⲤⲨⲚⲀⲄⲰⲄⲎ ⲚⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲚϨⲎⲦϤ.

2

ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲤⲰⲚⲦ ⲆⲈ ⲘⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲀϤⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ϢⲀⲢⲞⲞⲨ. ⲀⲨⲰ ⲀϤⲢ ϢⲞⲘⲚⲦ ⲚⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ ⲈϤϢⲀϪⲈ ⲚⲘⲘⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲄⲢⲀⲪⲎ

3

ⲈϤⲂⲰⲖ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲈϤⲦⲀⲘⲞ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲈⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ϪⲈ ϨⲀⲠⲤ ⲈⲦⲢⲈϤⲘⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲚϤⲦⲰⲞⲨⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ. ⲀⲨⲰ ϪⲈ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈ ⲠⲀⲒ ⲈϮⲦⲀϢⲈⲞⲈⲒϢ ⲚⲎⲦⲚ.

4

ϨⲞⲒⲚⲈ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ⲀⲨⲠⲒⲐⲈ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲞⲨⲀϨⲞⲨ ⲈⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲘⲚ ⲤⲒⲖⲀⲤ. ⲞⲨⲘⲎⲎϢⲈ ⲆⲈ ⲈⲚⲀϢⲰϤ ⲚⲚϨⲈⲖⲖⲎⲚ ⲈⲦϢⲘϢⲈ. ⲀⲨⲰ ϨⲀϨ ⲚⲚⲈϨⲒⲞⲘⲈ ⲚⲢⲘⲘⲀⲞ.

5

ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲔⲰϨ ⲀⲨⲂⲰⲔ ⲀⲨϪⲒ ⲚⲘⲘⲀⲨ ⲚϨⲈⲚⲢⲰⲘⲈ ⲚⲢⲘⲚϨⲞⲤⲂ ⲘⲠⲞⲚⲎⲢⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲤⲈⲨϨ ⲞⲨⲘⲎⲎϢⲈ ⲀⲨϢⲦⲢⲦⲢ ⲦⲠⲞⲖⲒⲤ ⲀⲨⲈⲒ ⲆⲈ ⲈⲢⲘⲠⲎⲒ ⲚⲒⲀⲤⲰⲚ ⲀⲨϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲰⲞⲨ ⲈⲚⲦⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲀϨⲢⲘ ⲠⲘⲎⲎϢⲈ.

6

ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲦⲘϨⲈ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲀⲨⲤⲰⲔ ⲚⲒⲀⲤⲰⲚ ⲘⲚ ϨⲞⲒⲚⲈ ⲚⲚⲈⲤⲚⲎⲨ ⲚⲚⲀϨⲢⲚ ⲚⲀⲢⲬⲰⲚ ⲈⲨⲀϢⲔⲀⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲚⲀⲒ ⲚⲈⲚⲦⲀⲨⲀⲚⲀⲤⲦⲀⲦⲞⲨ ⲚⲦⲞⲒⲔⲞⲨⲘⲈⲚⲎ. ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲈⲒ ⲈⲠⲈⲒⲘⲀ

7

ⲀϤϢⲞⲠⲞⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲚϬⲒ ⲒⲀⲤⲰⲚ. ⲚⲀⲒ ⲆⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲨϮ ⲞⲨⲂⲈ ⲚⲆⲞⲄⲘⲀ ⲘⲠⲢⲢⲞ. ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨⲚ ⲔⲈⲢⲢⲞ ϢⲞⲞⲠ ϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ.

8

ⲀⲨⲰ ⲀⲨϢⲦⲢⲦⲢ ⲘⲠⲘⲎⲎϢⲈ ⲘⲚ ⲚⲀⲢⲬⲰⲚ ⲈⲨⲤⲰⲦⲘ ⲈⲚⲀⲒ.

9

ⲀⲨⲰ ⲀⲨϪⲒ ϢⲠⲦⲰⲢⲈ ⲚⲦⲚ ⲒⲀⲤⲰⲚ ⲘⲚ ⲠⲔⲈⲤⲈⲈⲠⲈ ⲀⲨⲔⲀⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ.

10

ⲚⲦⲈⲨⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲀⲚⲈⲤⲚⲎⲨ ϪⲞⲞⲨ ⲘⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲚⲦⲈⲨϢⲎ ⲀⲨⲰ ⲤⲒⲖⲀⲤ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲂⲈⲢⲞⲒⲀ. ⲚⲦⲞⲞⲨ ϬⲈ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲠⲰϨ ⲈⲘⲀⲨ. ⲀⲨⲂⲰⲔ ⲚⲦⲈⲨⲚⲞⲨ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲦⲤⲨⲚⲀⲄⲰⲄⲎ ⲚⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ.

11

ⲚⲀⲒ ⲆⲈ ⲚⲈ ϨⲈⲚⲢⲘⲚϨⲎⲦ ⲚⲈ ⲈϨⲞⲨⲈ ⲚⲈⲦϨⲚ ⲐⲈⲤⲤⲀⲖⲞⲚⲒⲔⲎ. ⲈⲀⲨϢⲰⲠ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲘⲠϢⲀϪⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲚⲞϬ ⲚⲞⲨⲢⲞⲦ. ⲈⲨϨⲞⲦϨⲦ ϨⲚ ⲚⲈⲄⲢⲀⲪⲎ ⲘⲘⲎⲚⲈ ϪⲈ ⲚⲈ ⲚⲀⲒ ⲤⲘⲞⲚⲦ ⲚⲦⲈⲒϨⲈ.

12

ϨⲀϨ ϬⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ⲀⲨⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ. ⲀⲨⲰ ϨⲈⲚϨⲒⲞⲘⲈ ⲚϨⲈⲖⲖⲎⲚ ⲚⲢⲘⲘⲀⲞ. ⲘⲚ ϨⲈⲚⲢⲰⲘⲈ ⲈⲚⲀϢⲰⲞⲨ.

13

ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲈⲒⲘⲈ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲚⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲐⲈⲤⲤⲀⲖⲞⲚⲒⲔⲎ ϪⲈ ⲀⲨⲦⲀϢⲈⲞⲈⲒϢ ϨⲚ ⲂⲈⲢⲞⲒⲀ ⲘⲠϢⲀϪⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲀⲨⲈⲒ ⲞⲚ ⲈⲘⲀⲨ ⲈⲨϢⲦⲞⲢⲦⲢ ⲀⲨⲰ ⲈⲨⲔⲒⲘ ⲈⲘⲘⲎⲎϢⲈ.

14

ⲚⲦⲈⲨⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲀⲚⲈⲤⲚⲎⲨ ϪⲞⲞⲨ ⲘⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲈⲦⲢⲈϤⲂⲰⲔ ϢⲀϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲚ ⲐⲀⲖⲀⲤⲤⲀ. ⲀⲤⲒⲖⲀⲤ ⲆⲈ ϬⲰ ⲘⲘⲀⲨ ⲘⲚⲦⲒⲘⲞⲐⲈⲞⲤ.

15

ⲚⲈⲦⲔⲀⲐⲒⲤⲦⲀ ⲆⲈ ⲘⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲀⲨⲚⲦϤ ϢⲀ ⲀⲐⲎⲚⲀⲒⲤ. ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨϪⲒ ⲚⲞⲨⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲚⲦⲞⲞⲦϤ ϢⲀ ⲤⲒⲖⲀⲤ ⲘⲚ ⲦⲒⲘⲞⲐⲈⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲨⲈⲈⲒ ϢⲀⲢⲞϤ ϨⲚ ⲞⲨϬⲈⲠⲎ. ⲀⲨⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ

16

ⲈⲢⲈ ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲆⲈ ϬⲰϢⲦ ϨⲎⲦⲞⲨ ϨⲚ ⲀⲐⲎⲚⲀⲒⲤ. ⲀⲠⲈϤⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ϨⲞϪϨϪ ⲚϨⲎⲦϤ ⲈϤⲚⲀⲨ ⲈⲦⲠⲞⲖⲒⲤ ⲈⲤⲘⲈϨ ⲘⲘⲀ ⲚⲈⲒⲆⲰⲖⲞⲚ.

17

ⲚⲈϤϢⲀϪⲈ ⲆⲈ ⲠⲈ ⲘⲚ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ϨⲚ ⲦⲈⲨⲤⲨⲚⲀⲄⲰⲄⲎ ⲘⲚ ⲚⲈⲦϢⲘϢⲈ. ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲦϨⲚ ⲦⲀⲄⲞⲢⲀ ⲘⲘⲎⲚⲈ ⲚⲚⲀϨⲢⲚ ⲚⲈⲦⲚⲎⲨ ⲈⲢⲀⲦϤ.

18

ϨⲞⲒⲚⲈ ⲆⲈ ϨⲈⲚ ⲈⲠⲒⲔⲞⲨⲢⲒⲞⲤ ⲘⲪⲒⲖⲞⲤⲞⲪⲞⲤ ⲘⲚ ⲚⲈⲤⲦⲞⲒⲔⲞⲤ ⲚⲈⲨϮⲦⲰⲚ ⲚⲘⲘⲀϤ ⲠⲈ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲢⲈ ϨⲞⲒⲚⲈ ϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲢⲈ ⲠⲈⲒⲤⲀⲚϢⲀϪⲈ ϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨ ϨⲈⲚⲔⲞⲞⲨⲈ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀⲨ ϪⲈ ⲈϤⲦⲀϢⲈⲞⲒϢ ⲚϨⲈⲚⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲂⲢⲢⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲚⲈϤⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲌⲈ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲀⲚⲀⲤⲦⲀⲤⲒⲤ ⲚⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ.

19

ⲀⲨⲀⲘⲀϨⲦⲈ ⲆⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲨϪⲒⲦϤ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲀⲢⲒⲞⲘ ⲠⲀⲄⲞⲤ. ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲦⲚⲚⲀⲞⲨⲰϢ ⲈⲈⲒⲘⲈ ϪⲈ ⲞⲨ ⲦⲈ ⲦⲈⲒⲤⲂⲰ ⲚⲂⲢⲢⲈ ⲈⲦⲔϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ.

20

ⲔⲈⲒⲚⲈ ⲄⲀⲢ ⲚϨⲈⲚϢⲀϪⲈ ⲚⲂⲢⲢⲈ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲚⲈⲚⲘⲀⲀϪⲈ. ⲦⲚⲞⲨⲰϢ ϬⲈ ⲈⲈⲒⲘⲈ ϪⲈ ⲞⲨ ⲚⲈ ⲚⲀⲒ.

21

ⲚⲀⲐⲎⲚⲀⲒⲤ ⲄⲀⲢ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲘⲚ ⲚϢⲘⲘⲞ ⲈⲦⲚϨⲎⲦⲞⲨ ⲘⲈⲨⲤⲢϤⲈ ⲈⲖⲀⲀⲨ ⲈⲒⲘⲎⲦⲒ ⲈϢⲀϪⲈ. ⲎⲈⲤⲰⲦⲘ ⲈⲨϢⲀϪⲈ ⲚⲂⲢⲢⲈ.

22

ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲆⲈ ⲀϤⲀϨⲈⲢⲀⲦϤ ϨⲚ ⲦⲘⲎⲦⲈ ⲘⲠⲀⲢⲒⲞⲘ ⲠⲀⲄⲞⲤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲚⲀⲐⲎⲚⲀⲒⲤ ϨⲚ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ϮⲚⲀⲨ ⲈⲢⲰⲦⲚ ⲈϢϪⲈ ⲚⲦⲈⲦⲚϨⲈⲚⲢⲈϤϢⲘϢⲈⲚⲞⲨⲦⲈ.

23

ⲈⲒⲘⲞⲞϢⲈ ⲄⲀⲢ ⲈⲒⲚⲀⲨ ⲈⲚⲈⲦⲈⲦⲚⲞⲨⲰϢⲦ ⲚⲀⲨ ⲀⲒϨⲈ ⲈⲨϢⲎⲨⲈ ⲈϤⲤⲎϨ ⲈⲢⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲦⲈⲚⲤⲈⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲚ ⲠⲈⲦⲈⲦⲚⲞⲨⲰϢⲦ ϬⲈ ⲚⲀϤ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲚ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲈϮⲦⲀϢⲈⲞⲈⲒϢ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲎⲦⲚ.

24

ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲦⲀⲘⲒⲈ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲘⲚ ⲚⲈⲦⲚϨⲎⲦϤ ⲦⲎⲢⲞⲨ. ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲚⲦⲠⲈ ⲘⲚ ⲠⲔⲀϨ. ⲚⲈϤⲞⲨⲎϨ ⲀⲚ ϨⲚ ⲢⲠⲈ ⲘⲘⲞⲨⲚⲄ ⲚϬⲒϪ.

25

ⲞⲨⲆⲈ ⲚⲈϤϢⲀⲀⲦ ⲀⲚ ⲚⲖⲀⲀⲨ ⲈⲦⲢⲈⲨϢⲘϢⲈ ⲚⲀϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ⲚϬⲒϪ ⲚⲚⲢⲰⲘⲈ. ⲚⲦⲞϤ ⲠⲈⲦϮ ⲘⲠⲰⲚϨ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ. ⲀⲨⲰ ⲦⲈⲠⲚⲞⲎ ϨⲘ ⲠⲦⲎⲢϤ.

26

ⲈⲀϤⲦⲀⲘⲒⲈ ϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲚⲒⲘ ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲞⲨⲀ ⲈⲦⲢⲈⲨⲞⲨⲰϨ ϨⲒϪⲘ ⲪⲞ ⲦⲎⲢϤ ⲘⲠⲔⲀϨ. ⲈⲀϤⲦⲰϢ ⲚϨⲈⲚⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲀϤⲞⲨⲈϨⲤⲀϨⲚⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ. ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲞϢ ⲚⲚⲈⲨⲘⲀ ⲚϢⲰⲠⲈ.

27

ⲈⲦⲢⲈⲨϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲀ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲈϢⲰⲠⲈ ⲈⲨⲚⲀϢϬⲘϬⲰⲘϤ ⲚⲤⲈϨⲈ ⲈⲢⲞϤ. ⲔⲀⲒⲠⲈⲢ ⲚϤⲞⲨⲎⲨ ⲀⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲞⲨⲀ ⲠⲞⲨⲀ ⲘⲘⲞⲚ.

28

ⲈⲚϢⲞⲞⲠ ⲄⲀⲢ ⲚϨⲎⲦϤ ⲀⲨⲰ ⲈⲚⲞⲚϨ ⲚϨⲎⲦϤ ⲀⲨⲰ ⲈⲚⲔⲒⲘ ⲚⲐⲈ ⲞⲚ ⲚⲦⲀϨⲞⲒⲚⲈ ⲚⲚⲈⲦⲚⲠⲞⲒⲎⲦⲎⲤ ϪⲞⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲚ ⲠⲈϤⲄⲈⲚⲞⲤ.

29

ⲈⲀⲚⲞⲚ ⲠⲄⲈⲚⲞⲤ ϬⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚϢϢⲈ ⲈⲢⲞⲚ ⲀⲚ ⲈⲘⲈⲈⲨⲈ ϪⲈ ⲈⲢⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲒⲚⲈ ⲚⲞⲨⲚⲞⲨⲂ ⲎⲞⲨϨⲀⲦ ⲎⲞⲨⲰⲚⲈ ⲈϤϢⲈⲦϢⲰⲦ ⲚⲦⲈⲬⲚⲎ ⲘⲘⲞⲔⲘⲈⲔ ⲚⲚⲢⲰⲘⲈ.

30

ⲘⲠⲈⲞⲨⲞⲈⲒϢ ϬⲈ ⲚⲦⲘⲚⲦⲀⲦⲤⲞⲞⲨⲚ. ⲀⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲞⲂϢϤ ⲈⲢⲞⲞⲨ. ⲦⲈⲚⲞⲨ ϬⲈ ϤⲠⲀⲢⲀⲄⲄⲒⲖⲈ ⲚⲚⲢⲰⲘⲈ ⲈⲦⲢⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ϨⲘ ⲘⲀ ⲚⲒⲘ ⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒ.

31

ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲀϤⲤⲘⲒⲚⲈ ⲚⲞⲨϨⲞⲞⲨ ⲈϤⲚⲀⲔⲢⲒⲚⲈ ⲚϨⲎⲦϤ ⲚⲦⲞⲒⲔⲞⲨⲘⲈⲚⲎ ϨⲚ ⲞⲨⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ. ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ⲞⲨⲢⲰⲘⲈ ⲈⲀϤⲦⲞϢϤ. ⲀϤϮⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲀϤⲦⲞⲨⲚⲞⲤϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ.

32

ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲤⲰⲦⲘ ⲆⲈ ϪⲈ ⲦⲀⲚⲀⲤⲦⲀⲤⲒⲤ ⲚⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ. ϨⲞⲒⲚⲈ ⲘⲈⲚ ⲀⲨⲚⲞϬⲚⲈϬ. ϨⲈⲚⲔⲞⲞⲨⲈ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀⲨ ϪⲈ ⲈⲚⲈⲤⲰⲦⲘ ⲈⲢⲞⲔ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ.

33

ⲀⲨⲰ ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲚⲦⲀ ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲈⲨⲘⲎⲦⲈ.

34

ⲀϨⲈⲚⲢⲰⲘⲈ ⲆⲈ ⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲀⲨⲦⲞϬⲞⲨ ⲈⲢⲞϤ. ⲀⲨⲰ ⲆⲒⲞⲚⲎⲤⲒⲞⲤ ⲠⲀⲢⲈⲞⲠⲀⲄⲒⲦⲎⲤ ⲘⲚ ⲞⲨⲤϨⲒⲘⲈ ⲈⲠⲈⲤⲢⲀⲚ ⲠⲈ ⲆⲀⲘⲀⲢⲒⲤ ⲀⲨⲰ ϨⲈⲚⲔⲞⲞⲨⲈ ⲚⲘⲘⲀⲨ.

Coptic Sahidic Bible 2006
Copyright (c) 2000-2006 by J Warren Wells