Bible Selection
New Testament
Coptic Sahidic Bible 2006

Acts 13

1

ⲚⲈⲨϢⲞⲞⲠ ⲆⲈ ϨⲚ ⲦⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲈⲦϨⲚ ⲦⲀⲚⲦⲒⲞⲬⲒⲀ ⲚϬⲒ ϨⲈⲚⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲘⲚ ϨⲈⲚⲤⲀϨ ⲈⲦⲈ ⲂⲀⲢⲚⲀⲂⲀⲤ ⲠⲈ ⲘⲚ ⲤⲨⲘⲈⲰⲚ ⲠⲈⲦⲞⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲚⲒⲄⲈⲢ ⲘⲚ ⲖⲞⲨⲔⲒⲞⲤ ⲠⲔⲨⲢⲎⲚⲀⲒⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲘⲀⲚⲀⲎⲚ ⲠⲤⲞⲚ ⲘⲘⲞⲞⲚⲈ ⲚϨⲎⲢⲰⲆⲎⲤ ⲠⲦⲈⲦⲢⲀⲀⲢⲬⲎⲤ ⲀⲨⲰ ⲤⲀⲨⲖⲞⲤ

2

ⲈⲨϢⲘϢⲈ ⲆⲈ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲀⲨⲰ ⲈⲨⲚⲎⲤⲦⲈⲨⲈ. ⲠⲈϪⲈ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲠⲰⲢϪ ⲚⲀⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲂⲀⲢⲚⲀⲂⲀⲤ ⲘⲚ ⲤⲀⲨⲖⲞⲤ ⲈⲪⲰⲂ ⲚⲦⲀⲒⲦⲀϨⲘⲞⲨ ⲈⲢⲞϤ.

3

ⲦⲞⲦⲈ ⲀⲨⲚⲎⲤⲦⲈⲨⲈ ⲀⲨⲰ ⲀⲨϢⲖⲎⲖ. ⲀⲨⲦⲀⲖⲈ ϬⲒϪ ⲈϪⲰⲞⲨ. ⲀⲨⲔⲀⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ.

4

ⲚⲦⲞⲞⲨ ϬⲈ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨϪⲞⲞⲨⲤⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ⲚⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ. ⲀⲨⲈⲒ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲤⲈⲖⲈⲨⲔⲒⲀ. ⲈⲂⲞⲖ ⲆⲈ ϨⲘ ⲠⲘⲀ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲀⲨⲤϬⲎⲢ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲔⲨⲠⲢⲞⲤ.

5

ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨϢⲰⲠⲈ ϨⲚ ⲤⲀⲖⲀⲘⲒⲚⲀ ⲀⲨⲦⲀϢⲈⲞⲈⲒϢ ⲘⲠϢⲀϪⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϨⲚ ⲚⲤⲨⲚⲀⲄⲰⲄⲎ ⲚⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ. ⲚⲈⲨⲚⲦⲀⲨ ⲆⲈ ⲘⲘⲀⲨ ⲘⲠⲔⲈⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ ⲈϤϢⲘϢⲈ ⲚⲀⲨ.

6

ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲘⲞⲨϢⲦ ⲆⲈ ⲚⲦⲚⲎⲤⲞⲤ ⲦⲎⲢⲤ ϢⲀϨⲢⲀⲒ ⲈⲠⲀⲪⲞⲤ. ⲀⲨϨⲈ ⲈⲨⲢⲰⲘⲈ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲘⲘⲀⲄⲞⲤ ⲘⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲚⲚⲞⲨϪ. ⲈⲠⲈϤⲢⲀⲚ ⲠⲈ ⲂⲀⲢⲒⲎⲤⲞⲨⲤ.

7

ⲈϤϢⲞⲞⲠ ⲘⲚ ⲠⲀⲚⲐⲎⲠⲀⲦⲞⲤ ⲤⲈⲢⲔⲒⲞⲤ ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲞⲨⲢⲰⲘⲈ ⲚⲢⲘⲚϨⲎⲦ ⲠⲀⲒ ⲀϤⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲂⲀⲢⲚⲀⲂⲀⲤ ⲘⲚ ⲤⲀⲨⲖⲞⲤ ⲀϤϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲀ ⲤⲰⲦⲘ ⲈⲠϢⲀϪⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ.

8

ⲀϤϮ ⲆⲈ ⲞⲨⲂⲎⲨ ⲚϬⲒ ⲈⲖⲨⲘⲀⲤ ⲠⲘⲀⲄⲞⲤ. ⲦⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲈϢⲀⲨⲞⲨⲰϨⲘ ⲘⲠⲈϤⲢⲀⲚ. ⲈϤϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲀ ⲔⲦⲈ ⲠⲀⲚⲐⲨⲠⲀⲦⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ.

9

ⲤⲀⲨⲖⲞⲤ ⲆⲈ ⲈⲦⲈ ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲠⲈ ⲀϤⲘⲞⲨϨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ. ⲀϤⲈⲒⲰⲢⲘ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈϨⲢⲀϤ

10

ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲰⲠⲈⲦϪⲎⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲔⲢⲞϤ ⲚⲒⲘ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲐⲞⲞⲨ ⲚⲒⲘ. ⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲆⲒⲀⲂⲞⲖⲞⲤ ⲠϪⲀϪⲈ ⲚⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ ⲚⲒⲘ. ⲚⲄⲚⲀⲖⲞ ⲀⲚ ⲈⲔϬⲰⲰⲘⲈ ⲚⲚⲈϨⲒⲞⲞⲨⲈ ⲈⲦⲤⲞⲨⲦⲰⲚ ⲚⲦⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ.

11

ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲈⲒⲤ ⲦϬⲒϪ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲰⲔ ⲀⲨⲰ ⲚⲄϢⲰⲠⲈ ⲚⲂⲖⲖⲈ ⲚⲄⲚⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲚ ⲈⲠⲢⲎ ϢⲀ ⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲚⲦⲈⲨⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲀϨⲈⲚϨⲂⲤ ϨⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲰϤ ⲘⲚ ⲞⲨⲔⲀⲔⲈ ⲀⲨⲰ ⲚⲈϤⲘⲞⲞϢⲈ ⲈϤϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲀ ⲚⲈⲦⲚⲀϪⲒ ⲘⲞⲈⲒⲦ ϨⲎⲦϤ.

12

ⲦⲞⲦⲈ ⲠⲀⲚⲐⲨⲠⲀⲦⲞⲤ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲚⲀⲨ ⲈⲠⲈⲚⲦⲀϤϢⲰⲠⲈ. ⲀϤⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈϤⲠⲖⲎⲤⲤⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲚ ⲦⲈⲤⲂⲰ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ.

13

ⲚⲦⲈⲢⲈ ⲚⲀ ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲆⲈ ⲤϬⲎⲢ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲀⲪⲞⲤ ⲀⲨⲈⲒ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲠⲈⲢⲄⲎ ⲚⲦⲠⲀⲘⲪⲨⲖⲒⲀ. ⲀⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ ⲆⲈ ⲠⲰⲢϪ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲀϤⲔⲦⲞϤ ⲈⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ.

14

ⲚⲦⲞⲞⲨ ϬⲈ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈⲢⲄⲎ. ⲀⲨⲈⲒ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲦⲀⲚⲦⲒⲞⲬⲒⲀ ⲚⲦⲠⲒⲤⲒⲆⲒⲀ. ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲦⲤⲨⲚⲀⲄⲰⲄⲎ ⲘⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲚⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ ⲀⲨϨⲘⲞⲞⲤ

15

ⲘⲚⲚⲤⲀ ⲠⲰϢ ⲆⲈ ⲘⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲘⲚ ⲚⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ. ⲀⲨϪⲞⲞⲨ ⲚϬⲒ ⲚⲀⲢⲬⲒⲤⲨⲚⲀⲄⲰⲄⲞⲤ ϢⲀⲢⲞⲞⲨ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲚⲈⲤⲚⲎⲨ ⲈϢⲰⲠⲈ ⲞⲨⲚ ϢⲀϪⲈ ⲚⲤⲞⲠⲤ ⲚⲦⲈⲦⲎ ⲨⲦⲚ ⲀϪⲒⲤ ⲚⲚⲀϨⲢⲘ ⲠⲖⲀⲞⲤ.

16

ⲀⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲆⲈ ⲦⲰⲞⲨⲚ ⲀϤⲔⲒⲘ ⲘⲚ ⲦⲈϤϬⲒϪ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲚⲦⲈ ⲠⲒⲤⲢⲀⲎⲖ. ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲦⲢϨⲞⲦⲈ ϨⲎⲦϤ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲤⲰⲦⲘ.

17

ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲘⲠⲒⲤⲢⲀⲎⲖ ⲀϤⲤⲰⲦⲠ ⲚⲚⲈⲚⲈⲒⲞⲦⲈ. ⲀⲨⲰ ⲀϤϪⲒⲤⲈ ⲘⲠⲖⲀⲞⲤ ⲘⲠⲘⲀ ⲚϬⲞⲒⲖⲈ ϨⲘ ⲠⲔⲀϨ ⲚⲔⲎⲘⲈ. ⲀⲨⲰ ϨⲚ ⲞⲨϬⲂⲞⲒ ⲈϤϪⲞⲤⲈ ⲀϤⲚⲦⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲘⲀ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ.

18

ⲀϤⲤⲀⲚⲞⲨϢⲞⲨ ⲚϨⲘⲈ ⲚⲢⲞⲘⲠⲈ ϨⲒ ⲦⲈⲢⲎⲘⲞⲤ.

19

ⲀϤϤⲰⲦⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲤⲀϢϤ ⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ ϨⲘ ⲠⲔⲀϨ ⲚⲬⲀⲚⲀⲀⲚ. ⲀϤϮ ⲠⲈⲨⲔⲀϨ ⲚⲀⲨ ⲚⲔⲖⲎⲢⲞⲚⲞⲘⲒⲀ

20

ⲚⲀϤⲦⲞⲨ ϢⲈ ⲦⲀⲒⲞⲨ ⲚⲢⲞⲘⲠⲈ. ⲀⲨⲰ ⲀϤϮ ⲚⲀⲨ ⲚⲔⲢⲎⲦⲎⲤ ϢⲀϨⲢⲀⲒ ⲈⲤⲀⲘⲞⲨⲎⲖ ⲠⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ.

21

ⲘⲚⲚⲤⲰⲤ ⲀⲨⲀⲒⲦⲒ ⲚⲞⲨⲢⲢⲞ. ⲀⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϮⲚⲀⲨ ⲚⲤⲀⲞⲨⲖ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚϬⲒⲤ. ⲞⲨⲢⲰⲘⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲈⲪⲨⲖⲎ ⲚⲂⲈⲚⲒⲀⲘⲈⲒⲚ ⲚϨⲘⲈ ⲚⲢⲞⲘⲠⲈ.

22

ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲠⲞⲞⲚⲈϤ ⲀϤⲦⲞⲨⲚⲈⲤ ⲆⲀⲨⲈⲒⲆ ⲚⲀⲨ ⲈⲨⲢⲢⲞ. ⲠⲀⲒ ⲚⲦⲀϤⲢⲘⲚⲦⲢⲈ ϨⲀⲢⲞϤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲒϨⲈ ⲈⲆⲀⲨⲈⲒⲆ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲒⲤⲤⲀⲒ ⲈϤⲚⲎⲨ ϨⲘ ⲠⲀϨⲎⲦ. ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲚⲀⲈⲒⲢⲈ ⲚⲚⲀⲞⲨⲰϢ ⲦⲎⲢⲞⲨ.

23

ⲈⲂⲞⲖ ϬⲈ ϨⲘ ⲠⲈϤⲤⲠⲈⲢⲘⲀ ⲔⲀⲦⲀ ⲞⲨⲈⲢⲎⲦ. ⲀⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲦⲞⲨⲚⲞⲤ ⲘⲠⲒⲤⲢⲀⲎⲖ ⲘⲠⲤⲰⲦⲎ ⲢⲒⲎⲤⲞⲨⲤ.

24

ⲈⲀ ⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ ⲔⲎⲢⲨⲤⲤⲈ ϨⲀⲐⲎ ⲘⲠⲈϤⲈⲒ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲚⲞⲨⲂⲀⲠⲦⲒⲤⲘⲀ ⲘⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒⲀ ⲘⲠⲖⲀⲞⲤ ⲦⲎⲢϤ.

25

ⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲢⲈϤϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲈϤⲦⲢⲞⲘⲞⲤ ⲚⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲠⲈ ⲚⲚⲀϨⲢⲘ ⲠⲘⲎⲎϢⲈ ϪⲈ ⲀϨⲢⲰⲦⲚ ⲦⲈⲦⲚⲘⲈⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞⲒ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲚⲀⲚⲞⲔ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ϤⲚⲎⲨ ⲘⲚⲚⲤⲰⲒ ⲠⲀⲒ ⲈⲚϮⲘⲠϢⲀ ⲀⲚ ⲚⲂⲰⲖ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲦⲞⲞⲨⲈ ⲚⲚⲈϤⲞⲨⲈⲢⲎⲦⲈ.

26

ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲚⲈⲤⲚⲎⲨ ⲚϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲄⲈⲚⲞⲤ ⲚⲀⲂⲢⲀϨⲀⲘ. ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲦⲢϨⲞⲦⲈ ϨⲎⲦϤ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ. ⲚⲦⲀⲨⲦⲚⲚⲞⲞⲨ ⲚⲀⲚ ⲘⲠϢⲀϪⲈ ⲘⲠⲈⲒⲞⲨϪⲀⲒ.

27

ⲚⲈⲦⲞⲨⲎϨ ⲄⲀⲢ ϨⲚ ⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲨⲀⲢⲬⲰⲚ ⲘⲠⲞⲨⲤⲞⲨⲰ ⲚⲠⲀⲒ. ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲤⲘⲎ ⲚⲚⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲈⲦⲞⲨⲰϢ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲔⲀⲦⲀ ⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ ⲚⲒⲘ. ⲀⲨⲔⲢⲒⲚⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲀⲨϪⲞⲔⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ.

28

ⲘⲠⲞⲨϬⲚ ⲖⲀⲀⲨ ⲆⲈ ⲚⲖⲞⲒϬⲈ ⲘⲘⲞⲨ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲢⲞϤ. ⲀⲨⲀⲒⲦⲒ ⲘⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲈⲘⲞⲨⲞⲨⲦ ⲘⲘⲞϤ.

29

ⲚⲦⲈⲢⲞⲨϪⲰⲔ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲈⲦⲤⲎϨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲦⲂⲎⲦϤ. ⲀⲨⲞⲨⲀϨϤ ⲈϨⲢⲀⲒ ϨⲒ ⲠϢⲈ ⲀⲨⲔⲀⲀϤ ϨⲚ ⲞⲨⲦⲀⲪⲞⲤ.

30

ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲆⲈ ⲀϤⲦⲞⲨⲚⲞⲤϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ.

31

ⲠⲀⲒ ⲚⲦⲀϤⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲀϨ ⲚϨⲞⲞⲨ ⲚⲚⲈⲚⲦⲀⲨⲂⲰⲔ ⲚⲘⲘⲀϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲄⲀⲖⲒⲖⲀⲒⲀ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ. ⲚⲀⲒ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲈⲨϢⲞⲞⲠ ⲚⲀϤ ⲘⲘⲚⲦⲢⲈ ⲚⲚⲀϨⲢⲘ ⲠⲖⲀⲞⲤ.

32

ⲀⲨⲰ ⲀⲚⲞⲚ ϨⲰⲰⲚ ⲦⲚⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲌⲈ ⲚⲎⲦⲚ ⲘⲠⲈⲢⲎⲦ ⲚⲦⲀϤϢⲰⲠⲈ ⲚⲚⲀϨⲢⲚ ⲚⲈⲚⲈⲒⲞⲦⲈ.

33

ϪⲈ ⲀⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϪⲞⲔϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲈⲨϢⲎⲢⲈ ⲈⲀϤⲦⲞⲨⲚⲞⲤ ⲚⲀⲚ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲐⲈ ⲈⲦϤⲤⲎϨ ϨⲘ ⲠⲘⲈϨⲤⲚⲀⲨ ⲘⲮⲀⲖⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲦⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲀϢⲎⲢⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲀⲒϪⲠⲞⲔ ⲘⲠⲞⲞⲨ.

34

ϪⲈ ⲀϤⲦⲞⲨⲚⲞⲤϤ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ ⲚϤⲚⲀⲦⲤⲦⲞϤ ⲀⲚ ⲈⲠⲦⲀⲔⲞ. ⲀϤϪⲞⲞⲤ ⲚⲦⲈⲒϨⲈ ⲆⲈ ϮⲚⲀϮ ⲚⲎⲦⲚ ⲚⲚⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲚⲆⲀⲨⲈⲒⲆ ⲈⲦⲚϨⲞⲦ.

35

ϪⲈ ϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲞⲚ ϨⲚ ⲔⲈⲘⲀ. ϪⲈ ⲚⲚⲈⲔϮ ⲘⲠⲈⲔⲠⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲈⲦⲢⲈϤⲚⲀⲨ ⲈⲠⲦⲀⲔⲞ.

36

ⲆⲀⲨⲈⲒⲆ ⲘⲈⲚ ⲄⲀⲢ ϨⲚ ⲦⲈϤⲄⲈⲚⲈⲀ ⲀϤϢⲘϢⲈ ⲘⲠⲞⲨⲰϢ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲀϤⲚⲔⲞⲦⲔ. ⲀⲨⲞⲨⲀϨϤ ⲚⲚⲀϨⲢⲚ ⲚⲈϤⲈⲒⲞⲦⲈ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲠⲦⲀⲔⲞ.

37

ⲠⲈⲚⲦⲀ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲆⲈ ⲦⲞⲨⲚⲞⲤϤ ⲘⲠϤⲚⲀⲨ ⲈⲠⲦⲀⲔⲞ.

38

ⲘⲀⲢⲈϤⲞⲨⲰⲚϨ ϬⲈ ⲚⲎⲦⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲚⲀⲤⲚⲎⲨ. ϪⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲤⲈⲦⲀϢⲈⲞⲈⲒϢ ⲚⲎⲦⲚ ⲘⲠⲔⲰ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲈⲦⲚⲚⲞⲂⲈ.

39

ⲀⲨⲰ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲈⲘⲠⲈⲦⲚⲈϢϬⲘϬⲞⲘ ⲈⲦⲘⲀⲒⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ. ϨⲘ ⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲘⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲚⲀⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲠⲀⲒ ⲤⲈⲚⲀⲦⲘⲀⲒⲞⲞⲨ.

40

ϬⲰϢⲦ ϬⲈ ⲘⲠⲢⲦⲢⲈ ⲠⲈⲚⲦⲀⲨϪⲞⲞϤ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲈⲒ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲰⲦⲚ.

41

ϪⲈ ⲀⲚⲀⲨ ⲚⲔⲀⲦⲀⲪⲢⲞⲚⲒⲦⲎⲤ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲢϢⲠⲎⲢⲈ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲦⲀⲔⲞ. ϪⲈ ϮⲚⲀⲢ ⲞⲨϨⲰⲂ ⲀⲚⲞⲔ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲚϨⲞⲞⲨ. ⲞⲨϨⲰⲂ ⲚⲚⲈⲦⲚⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲢϢⲀⲚⲞⲨⲀ ϪⲞⲞϤ ⲚⲎⲦⲚ.

42

ⲈⲨⲚⲎⲨ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲨⲤⲈⲠⲤⲰⲠϤ ⲈⲦⲢⲈϤϪⲰ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲚⲚⲈⲒϢⲀϪⲈ ⲘⲠⲔⲈⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ ⲈⲦⲚⲎⲨ.

43

ⲚⲦⲈⲢⲈ ⲦⲤⲨⲚⲀⲄⲰⲄⲎ ⲆⲈ ⲦⲰⲚⲤ ⲀⲨⲞⲨⲀϨⲞⲨ ⲚϬⲒ ⲞⲨⲘⲎⲎϢⲈ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲘⲚ ⲚⲈⲠⲢⲞⲤⲎⲖⲨⲦⲞⲤ ⲈⲦϢⲘϢⲈ ⲚⲤⲀⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲘⲚ ⲂⲀⲢⲚⲀⲂⲀⲤ. ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲀⲨϢⲀϪⲈ ⲚⲘⲘⲀⲨ ⲀⲨⲠⲒⲐⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲈⲦⲢⲈⲨϬⲰ ϨⲚ ⲦⲈⲬⲀⲢⲒⲤ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ.

44

ϨⲘ ⲠⲔⲈⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ ⲆⲈ ⲤⲬⲈⲆⲞⲚ ⲦⲠⲞⲖⲒⲤ ⲦⲎⲢⲤ. ⲀⲨⲤⲰⲞⲨϨ ⲈⲤⲰⲦⲘ ⲈⲠϢⲀϪⲈ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ.

45

ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲚⲀⲨ ⲈⲠⲘⲎⲎϢⲈ. ⲀⲨⲘⲞⲨϨ ⲚⲔⲰϨ. ⲀⲨⲰ ⲀⲨϮ ⲞⲨⲂⲈ ⲚⲈⲦⲈⲢⲈ ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ϪⲰ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲈⲨϪⲒⲞⲨⲀ.

46

ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲆⲈ ⲘⲚ ⲂⲀⲢⲚⲀⲂⲀⲤ ⲀⲨⲠⲀⲢⲢⲎ ⲤⲒⲀⲌⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲠⲈϪⲀⲨ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲚⲈ ⲞⲨⲀⲚⲀⲄⲔⲀⲒⲞⲚ ⲠⲈ ⲈϪⲰ ⲚⲎⲦⲚ ⲘⲠϢⲀϪⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲈⲠⲈⲒⲆⲎ ⲦⲈⲦⲚⲚⲞⲨϪⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲔⲢⲒⲚⲈ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲀⲚ ϪⲈ ⲦⲈⲦⲚⲘⲠϢⲀ ⲘⲠⲰⲚϨ ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ⲦⲚⲚⲀⲔⲦⲞⲚ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ.

47

ⲦⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲚⲦⲀ ⲦⲈⲄⲢⲀⲪⲎ ϪⲞⲞⲤ. ϪⲈ ⲀⲒⲔⲰ ⲘⲘⲞⲔ ⲚⲞⲨⲞⲈⲒⲚ ⲚⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲈⲦⲢⲈⲔϢⲰⲠⲈ ⲈⲨⲞⲨϪⲀⲒ ϢⲀⲀⲢⲎϪϤ ⲘⲠⲔⲀϨ.

48

ⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲤⲰⲦⲘ ⲀⲨⲢⲀϢⲈ. ⲀⲨⲰ ⲀⲨϮⲈⲞⲞⲨ ⲘⲠϢⲀϪⲈ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲚϬⲒ ⲚⲈⲚⲦⲀⲨⲦⲞϢⲞⲨ ⲈⲠⲰⲚϨ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ.

49

ⲠϢⲀϪⲈ ⲆⲈ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲚⲈϤⲘⲞⲞϢⲈ ϨⲚ ⲦⲈⲬⲰⲢⲀ ⲦⲎⲢⲤ.

50

ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲆⲈ ⲀⲨⲦⲂⲤ ⲚⲈⲤϨⲒⲘⲈ ⲚⲢⲘⲘⲀⲞ ⲈⲦϢⲘϢⲈ ⲀⲨⲰ ⲚⲚⲞϬ ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲚⲦⲠⲞⲖⲒⲤ ⲀⲨⲦⲞⲨⲚⲈⲤ ⲞⲨⲆⲒⲰⲄⲘⲞⲤ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲘ ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲘⲚ ⲂⲀⲢⲚⲀⲂⲀⲤ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲚⲞϪⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲨⲦⲞϢ.

51

ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲀⲨⲚⲈϨⲠϢⲞⲈⲒϢ ⲚⲚⲈⲨⲞⲨⲈⲢⲎ ⲦⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲰⲞⲨ. ⲀⲨⲈⲒ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϨⲒⲔⲞⲚⲒⲞⲤ.

52

ⲘⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲆⲈ ⲀⲨⲘⲞⲨϨ ⲚⲢⲀϢⲈ ϨⲒ ⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈϤⲞⲨⲀⲀⲂ.

Coptic Sahidic Bible 2006
Copyright (c) 2000-2006 by J Warren Wells