Bible Selection
New Testament
Coptic Sahidic Bible 2006

Acts 10

1

ⲚⲈⲨⲚ ⲞⲨⲢⲰⲘⲈ ⲆⲈ ϨⲚ ⲔⲀⲒⲤⲀⲢⲒⲀ ⲈⲠⲈϤⲢⲀⲚ ⲠⲈ ⲔⲞⲢⲚⲎⲖⲒⲞⲤ. ⲞⲨϨⲈⲔⲀⲦⲞⲚⲦⲀⲢⲬⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲈⲤⲠⲒⲢⲎ ⲈⲦⲞⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞⲤ ϪⲈ ⲐⲒⲦⲀⲖⲒⲔⲎ.

2

ⲈⲨⲈⲨⲤⲈⲂⲎⲤ ⲠⲈ ⲈϤⲢϨⲞⲦⲈ ϨⲎⲦϤ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲘⲚ ⲠⲈϤⲎⲒ ⲦⲎⲢϤ ⲈϢⲀϤⲢ ϨⲀϨ ⲘⲘⲚⲦⲚⲀ ⲘⲠⲖⲀⲞⲤ. ⲀⲨⲰ ⲈϤⲤⲞⲠⲤ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲚⲒⲘ.

3

ⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲨϨⲞⲢⲞⲘⲀ ϨⲚ ⲞⲨⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲚⲀⲨ ⲚϪⲠ ⲮⲒⲦⲈ ⲘⲠⲈϨⲞⲞⲨ. ⲞⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲚⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲀϤⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ϢⲀⲢⲞϤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲔⲞⲢⲚⲎⲖⲒⲈ.

4

ⲚⲦⲈⲢⲈϤϬⲰϢⲦ ⲆⲈ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈϨⲢⲀϤ ⲀϤⲢϨⲞⲦⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈⲦϢⲞⲞⲠ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ⲠⲈϪⲀϤ ⲆⲈ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲚⲈⲔϢⲖⲎⲖ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲔⲘⲚⲦⲚⲀ. ⲀⲨⲂⲰⲔ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲨⲢⲠⲘⲈⲈⲨⲈ ⲚⲀⲔ ⲘⲠⲈⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ.

5

ⲦⲈⲚⲞⲨ ϬⲈ ⲘⲀϪⲞⲞⲨ ⲚϨⲈⲚⲢⲰⲘⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲒⲞⲠⲠⲎ ⲚⲄⲦⲚⲚⲞⲞⲨ ⲚⲤⲀ ⲤⲒⲘⲰⲚ ⲠⲈⲦⲈϢⲀⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ.

6

ⲈϤⲞⲨⲎϨ ϨⲀϨⲦⲚ ⲞⲨⲀ ϪⲈ ⲤⲒⲘⲰⲚ ⲠⲂⲀⲔϢⲀⲀⲢ. ⲠⲀⲒ ⲈⲢⲈⲠⲈϤⲎⲒ ϨⲒϪⲚ ⲐⲀⲖⲀⲤⲤⲀ.

7

ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲈ ⲠⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲂⲰⲔ ⲈⲦϢⲀϪⲈ ⲚⲘⲘⲀϤ. ⲀϤⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲤⲚⲀⲨ ⲚⲚⲈϤϨⲘϨⲀⲖ. ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲘⲀⲦⲞⲒ ⲚⲢⲘⲚⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲠⲢⲞⲤⲔⲀⲢⲦⲈⲢⲒ ⲈⲢⲞϤ.

8

ⲀⲨⲰ ⲀϤϪⲈ ϢⲀϪⲈ ⲚⲒⲘ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲀϤϪⲞⲞⲨⲤⲈ ⲈⲒⲞⲠⲠⲎ.

9

ⲘⲠⲈϤⲢⲀⲤⲦⲈ ⲆⲈ ⲈⲨⲘⲞⲞϢⲈ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨϨⲰⲚ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲦⲠⲞⲖⲒⲤ. ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲀϤⲂⲰⲔ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲦϪⲈⲚⲈⲠⲰⲢ ⲈϢⲖⲎⲖ ⲘⲠⲚⲀⲨ ⲚϪⲠ ⲤⲞ.

10

ⲀϤϨⲔⲞ ⲆⲈ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲢϨⲚⲀϤ ⲚⲞⲨⲰⲘ. ⲈⲨⲤⲞⲂⲦⲈ ⲆⲈ ⲚⲀϤ. ⲀⲨⲈⲄⲤⲦⲀⲤⲒⲤ ϨⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲰϤ.

11

ⲀⲨⲰ ⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲦⲠⲈ ⲈⲤⲞⲨⲎⲚ. ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲤⲔⲈⲨⲞⲤ ⲈϤⲘⲎⲢ ⲈⲠⲈϤⲦⲞⲞⲨ ⲚⲦⲞⲠ ⲚⲐⲈ ⲚⲞⲨⲚⲞϬ ⲚϨⲂⲞⲤ. ⲈⲨⲬⲀⲖⲀ ⲘⲘⲞϤ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲘ ⲠⲔⲀϨ.

12

ⲈⲢⲈ ⲚⲦⲂⲚⲞⲞⲨⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚϨⲎⲦϤ. ⲀⲨⲰ ⲚϪⲀⲦϤⲈ ⲘⲠⲔⲀϨ ⲘⲚ ⲚϨⲀⲖⲀⲦⲈ ⲚⲦⲠⲈ.

13

ⲀⲨⲤⲘⲎ ⲆⲈ ϢⲰⲠⲈ ϢⲀⲢⲞϤ ϪⲈ ⲦⲰⲞⲨⲚ ⲠⲈⲦⲢⲈ ϢⲰⲰⲦ ⲚⲄⲞⲨⲰⲘ.

14

ⲠⲈϪⲈ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲠⲰⲢ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ϪⲈ ⲘⲠⲒⲞⲨⲈⲘ ⲖⲀⲀⲨ ⲈⲚⲈϨ ⲈϤϪⲀϨⲘ ⲎⲚⲀⲔⲀⲐⲀⲢⲦⲞⲚ.

15

ⲀⲦⲈⲤⲘⲎ ⲆⲈ ⲞⲚ ϢⲰⲠⲈ ϢⲀⲢⲞϤ ⲘⲠⲘⲈϨⲤⲈⲠ ⲤⲚⲀⲨ ⲈⲤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲈⲚⲦⲀ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲦⲂⲂⲞⲞⲨ ⲚⲦⲞⲔ ⲘⲠⲢϪⲀϨⲘⲞⲨ.

16

ⲠⲀⲒ ⲆⲈ ⲞⲚ ⲀϤϢⲰⲠⲈ ⲚϢⲘⲦⲤⲰⲰⲠ. ⲀⲨⲰ ⲀⲨϪⲒ ⲠⲈⲤⲔⲈⲨⲞⲤ ⲞⲚ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲦⲠⲈ.

17

ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲆⲈ ⲀϤⲀⲠⲞⲢⲢⲒ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦϤ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈ ⲠⲈⲒϨⲞⲢⲞⲘⲀ ⲚⲦⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲒⲤ ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲚⲦⲀⲨⲦⲚⲚⲞⲞⲨⲤⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ⲔⲞⲢⲚⲎⲖⲒⲞⲤ ⲀⲨϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲀ ⲠⲎⲒ ⲚⲤⲒⲘⲰⲚ ⲀⲨⲈⲒ ⲈⲢⲘⲠⲢⲞ

18

ⲀⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲆⲈ ⲀⲨϪⲚⲞⲨⲞⲨ ϪⲈ ⲈⲢⲈ ⲤⲒⲘⲰⲚ ⲞⲨⲎϨ ⲘⲠⲈⲒⲘⲀ. ⲠⲈⲦⲈϢⲀⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ.

19

ⲈⲢⲈ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲆⲈ ⲘⲞⲔⲘⲈⲔ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲦⲂⲈ ⲠϨⲞⲢⲞⲘⲀ. ⲠⲈϪⲈ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲚⲀϤ. ϪⲈ ⲈⲒⲤ ϢⲞⲘⲚⲦ ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲤⲈϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲰⲔ.

20

ⲀⲖⲖⲀ ⲦⲰⲞⲨⲚ ⲚⲄⲂⲰⲔ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲚⲄⲘⲞⲞϢⲈ ⲚⲘⲘⲀⲨ. ⲚⲄⲆⲒⲀⲔⲢⲒⲚⲈ ⲚⲖⲀⲀⲨ ⲀⲚ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈⲚⲦⲀⲒⲦⲚⲚⲞⲞⲨⲤⲈ.

21

ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲆⲈ ⲀϤⲈⲒ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲚⲢⲰⲘⲈ. ϪⲈ ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈⲦⲈⲦⲚϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲰⲒ. ⲞⲨ ⲦⲈ ⲦⲖⲞⲒϬⲈ ⲚⲦⲀⲦⲈⲦⲚⲈⲒ ⲈⲦⲂⲎⲎⲦⲤ.

22

ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀⲨ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲔⲞⲢⲚⲎⲖⲒⲞⲤ ⲞⲨϨⲈⲔⲀⲦⲞⲚⲦⲀⲢⲬⲞⲤ ⲞⲨⲢⲰⲘⲈ ⲚⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤ ⲈϤⲢϨⲞⲦⲈ ϨⲎⲦϤ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲀⲒ ⲈⲨⲢⲘⲚⲦⲢⲈ ϨⲀⲢⲞϤ ϨⲒⲦⲘ ⲠϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲦⲎⲢϤ ⲚⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲈⲀⲨⲦⲤⲈⲂⲈ ⲈⲒⲀⲦϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ⲞⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈϤⲞⲨⲀⲀⲂ ⲈⲦⲚⲚⲞⲞⲨ ⲚⲤⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲈϤⲎⲒ ⲀⲨⲰ ⲈⲤⲰⲦⲘ ⲈϨⲈⲚϢⲀϪⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦⲔ.

23

ⲀϤⲘⲞⲨⲦⲈ ϬⲈ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲀϤϢⲞⲠⲞⲨ ⲈⲢⲞϤ. ⲘⲠⲈϤⲢⲀⲤⲦⲈ ⲀϤⲦⲰⲞⲨⲚ ⲀϤⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲘⲘⲀⲨ. ⲀⲨⲰ ϨⲞⲈⲒⲚⲈ ⲚⲚⲈⲤⲚⲎⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲒⲞⲠⲠⲎ ⲀⲨⲈⲒ ⲚⲘⲘⲀϤ.

24

ⲘⲠⲈϤⲢⲀⲤⲦⲈ ⲆⲈ ⲀϤⲂⲰⲔ ⲈⲔⲀⲒⲤⲀⲢⲒⲀ ⲔⲞⲢⲚⲎⲖⲒⲞⲤ ϬⲈ ⲚⲈϤϬⲰϢⲦ ϨⲎⲦⲞⲨ ⲠⲈ ⲈⲀϤⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲚⲈϤⲤⲨⲄⲄⲈⲚⲎⲤ ⲘⲚ ⲚⲈϤϢⲂⲎⲢ ⲀⲚⲀⲄⲔⲀⲒⲞⲤ.

25

ⲀⲤϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲢⲈ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲀⲔⲞⲢⲚⲎⲖⲒⲞⲤ ⲦⲰⲘⲚⲦ ⲈⲢⲞϤ. ⲀⲨⲰ ⲀϤⲠⲀϨⲦϤ ϨⲀⲢⲀⲦϤ ⲀϤⲞⲨⲰϢⲦ ⲚⲀϤ.

26

ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲆⲈ ⲀϤⲦⲞⲨⲚⲞⲤϤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲦⲰⲞⲨⲚⲄ. ⲀⲚⲞⲔ ϨⲰⲰⲦ ⲞⲚ ⲀⲚⲄ ⲞⲨⲢⲰⲘⲈ.

27

ⲈϤϢⲀϪⲈ ⲆⲈ ⲚⲘⲘⲀϤ ⲀϤⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ. ⲀⲨⲰ ⲀϤϨⲈ ⲈⲨⲘⲎⲎϢⲈ ⲈⲨⲤⲞⲞⲨϨ.

28

ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲦⲈⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲞⲨϢⲖⲞϤ ⲠⲈ ⲚⲞⲨⲢⲰⲘⲈ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲈϪⲰϨ ⲎⲈϮ ⲠⲈϤⲞⲨⲞⲒ ⲈⲨⲢⲰⲘⲈ ⲚⲀⲖⲖⲞⲪⲨⲖⲞⲤ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲆⲈ ⲀϤⲦⲤⲀⲂⲞⲒ ⲈⲦⲘⲈ ⲠⲖⲀⲀⲨ ⲚⲢⲰⲘⲈ ϪⲈ ϤϪⲀϨⲘ ⲎⲞⲨⲀⲔⲀⲐⲀⲢⲦⲞⲤ ⲠⲈ.

29

ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲚⲦⲈⲢⲈⲦⲚⲈⲒ ⲚⲤⲰⲒ. ⲀⲒⲈⲒ ⲚⲞⲨⲈϢ ⲚⲖⲞⲒϬⲈ. ϮϪⲚⲞⲨ ϬⲈ ⲘⲘⲰⲦⲚ ϪⲈ ϨⲚ ⲞⲨ ⲚϢⲀϪⲈ ⲀⲦⲈⲦⲚⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞⲒ.

30

ⲀⲨⲰ ⲠⲈϪⲈ ⲔⲞⲢⲚⲎⲖⲒⲞⲤ ϪⲈ ϪⲒⲚϤⲦⲈⲨⲈⲠⲞⲞⲨ ϢⲀϨⲢⲀⲒ ⲈⲦⲈⲒⲞⲨⲚⲞⲨ. ⲚⲈⲒⲚⲎⲤⲦⲈⲨⲈ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲒϢⲖⲎⲖ ϨⲘ ⲠⲀⲎⲒ ⲘⲠⲚⲀⲨ ⲚϪⲠ ⲮⲒⲦⲈ. ⲀⲨⲰ ⲈⲒⲤ ⲞⲨⲢⲰⲘⲈ ⲈϤⲀϨⲈⲢⲀⲦϤ ⲘⲠⲀⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲞⲨϨⲂⲤⲰ ⲚⲞⲨⲰⲂϢ.

31

ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲔⲞⲢⲚⲎⲖⲒⲈ ⲀⲨⲤⲰⲦⲘ ⲈⲠⲈⲔϢⲖⲎⲖ. ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲔⲘⲚⲦⲚⲀ ⲀⲨⲢⲠⲈⲨⲘⲈⲈⲨⲈ ⲘⲠⲈⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ.

32

ⲘⲀϪⲞⲞⲨ ϬⲈ ⲈⲒⲞⲠⲠⲎ ⲚⲄⲦⲚⲞⲞⲨ ⲚⲤⲀ ⲤⲒⲘⲰⲚ ⲠⲈⲦⲞⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ. ⲠⲀⲒ ⲈϤⲞⲨⲎϨ ϨⲘ ⲠⲎⲒ ⲚⲤⲒⲘⲰⲚ ⲠⲂⲀⲔϢⲀⲀⲢ ϨⲀⲦⲚ ⲐⲀⲖⲀⲤⲤⲀ. ⲠⲀⲒ ⲈϤⲚⲎⲨ ⲚϤϪⲰ ⲚⲀⲔ ⲚϨⲈⲚϢⲀϪⲈ ⲈⲔⲚⲀⲞⲨϪⲀⲒ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ.

33

ⲚⲦⲈⲨⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲀⲒⲦⲚⲚⲞⲞⲨ ϢⲀⲢⲞⲔ ⲚⲦⲞⲔ ⲆⲈ ⲔⲀⲖⲰⲤ ⲀⲔⲀⲀⲤ ⲀⲔⲈⲒ ⲦⲈⲚⲞⲨ ϬⲈ ⲈⲒⲤ ⲀⲚⲞⲚ ⲦⲎⲢⲚ ⲘⲠⲈⲔⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲤⲰⲦⲘ ⲈⲚⲈⲚⲦⲀⲨⲞⲨⲈϨⲤⲀϨⲚⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲚⲀⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ.

34

ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲆⲈ ⲀϤⲞⲨⲰⲚ ⲚⲢⲰϤ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲘⲈ ϮⲈⲒⲘⲈ. ϪⲈ ⲚⲞⲨⲢⲈϤϪⲒϨⲞ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ.

35

ⲀⲖⲖⲀ ϨⲚ ϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲚⲒⲘ ⲠⲈⲦⲢϨⲞⲦⲈ ϨⲎⲦϤ. ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲢϨⲰⲂ ⲈⲦⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ ϤϢⲎⲠ ⲚⲚⲀϨⲢⲀϤ.

36

ⲠⲈϤϢⲀϪⲈ ⲄⲀⲢ ⲀϤⲦⲚⲚⲞⲞⲨϤ ⲚⲚϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲒⲤⲢⲀⲎⲖ. ⲈϤⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲌⲈ ⲚⲞⲨⲈⲒⲢⲎⲚⲎ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ.

37

ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲦⲈⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲠϢⲀϪⲈ ⲚⲦⲀϤϢⲰⲠⲈ ϨⲚ ϮⲞⲨⲆⲀⲒⲀ ⲦⲎⲢⲤ. ⲈⲀϤⲀⲢⲬⲈⲒ ϪⲒⲚ ⲚⲦⲄⲀⲖⲒⲖⲀⲒⲀ. ⲘⲚⲚⲤⲀ ⲠⲂⲀⲠⲦⲒⲤⲘⲀ ⲚⲦⲀ ⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ ⲔⲎⲢⲨⲤⲤⲈ ⲘⲘⲞϤ.

38

ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲀⲌⲀⲢⲈⲐ ⲚⲐⲈ ⲚⲦⲀ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲦⲀϨⲤϤ ϨⲚ ⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈϤⲞⲨⲀⲀⲂ ⲘⲚ ⲞⲨϬⲞⲘ ⲠⲀⲒ ⲚⲦⲀϤⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ⲈϤⲢ ⲠⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨϤ ⲀⲨⲰ ⲈϤⲢⲠⲀϨⲢⲈ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲞⲨϪⲒ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲚϬⲞⲚⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲆⲒⲀⲂⲞⲖⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲚⲈⲢⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϢⲞⲞⲠ ⲚⲘⲘⲀϤ.

39

ⲀⲨⲰ ⲀⲚⲞⲚ ⲦⲚⲞ ⲘⲘⲚⲦⲢⲈ ⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲚⲦⲀϤⲀⲀⲨ ϨⲚ ⲦⲈⲬⲰⲢⲀ ⲚϮⲞⲨⲆⲀⲒⲀ ⲘⲚ ⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ. ⲠⲀⲒ ⲚⲦⲀⲨⲘⲞⲞⲨⲦϤ ⲈⲀⲨⲀϢⲦϤ ⲈⲨϢⲈ.

40

ⲠⲀⲒ ⲚⲦⲀ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲦⲞⲨⲚⲞⲤϤ ϨⲘ ⲠⲘⲈϨϢⲞⲘⲚⲦ ⲚϨⲞⲞⲨ. ⲀⲨⲰ ⲀϤⲦⲀⲀϤ ⲈⲦⲢⲈϤⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ

41

ⲘⲠⲖⲀⲞⲤ ⲦⲎⲢϤ ⲀⲚ. ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲈⲚⲦⲀⲨⲦⲞϢⲞⲨ ϪⲒⲚ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲘⲘⲚⲦⲢⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲚⲀⲒ ⲚⲦⲀⲚⲞⲨⲰⲘ ⲀⲨⲰ ⲀⲚⲤⲰ ⲚⲘⲘⲀϤ ⲘⲚⲚⲤⲀ ⲦⲢⲈϤⲦⲰⲞⲨⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ ⲚϨⲘⲈ ⲚϨⲞⲞⲨ.

42

ⲈⲀϤⲠⲀⲢⲀⲄⲄⲒⲖⲈ ⲚⲀⲚ ⲈⲔⲎⲢⲨⲤⲤⲈ ⲘⲠⲖⲀⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲈⲢⲘⲚⲦⲢⲈ. ϪⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈⲚⲦⲀⲨⲦⲞϢϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲔⲢⲒⲦⲎⲤ ⲚⲚⲈⲦⲞⲚϨ ⲘⲚ ⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ.

43

ⲚⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲢⲘⲚⲦⲢⲈ ⲘⲠⲀⲒ ⲈⲦⲢⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞϤ ϪⲒ ⲚⲞⲨⲔⲰ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲈⲨⲚⲞⲂⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲈϤⲢⲀⲚ.

44

ⲈⲦⲒ ⲆⲈ ⲈⲢⲈ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ϪⲰ ⲚⲚⲈⲒϢⲀϪⲈ. ⲀⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ϨⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲚ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲤⲰⲦⲘ ⲈⲠϢⲀϪⲈ.

45

ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲠⲰϢⲤ ⲚϬⲒ ⲘⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈⲦϢⲞⲞⲠ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲤⲂⲂⲈ. ⲚⲀⲒ ⲚⲦⲀⲨⲈⲒ ⲘⲚ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ. ϪⲈ ⲀⲦⲆⲰⲢⲈⲀ ⲘⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲠⲰϨⲦ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲚ ⲚⲔⲈϨⲈⲐⲚⲞⲤ.

46

ⲚⲈⲨⲤⲰⲦⲘ ⲄⲀⲢ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲈⲨϢⲀϪⲈ ϨⲚ ϨⲈⲚⲔⲈⲀⲤⲠⲈ. ⲀⲨⲰ ⲈⲨϮⲈⲞⲞⲨ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲦⲞⲦⲈ ⲀⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲞⲨⲰϢⲂ.

47

ϪⲈ ⲘⲎⲦⲒ ⲞⲨⲚ ϢϬⲞⲘ ⲚⲖⲀⲀⲨ ⲈⲔⲰⲖⲨ ⲘⲠⲘⲞⲞⲨ. ⲈⲦⲢⲈ ⲚⲀⲒ ϪⲒⲂⲀⲠⲦⲒⲤⲘⲀ. ⲚⲀⲒ ⲚⲦⲀⲨϪⲒ ⲘⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ϨⲰⲞⲨ ⲚⲦⲚϨⲈ.

48

ⲀϤⲞⲨⲈϨⲤⲀϨⲚⲈ ⲆⲈ ⲚⲀⲨ ⲈⲦⲢⲈⲨϪⲒⲂⲀⲠⲦⲒⲤⲘⲀ ⲈⲠⲢⲀⲚ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲀϤϬⲰ ⲆⲈ ϨⲀϨⲦⲎⲨ ⲚϨⲈⲚϨⲞⲞⲨ.

Coptic Sahidic Bible 2006
Copyright (c) 2000-2006 by J Warren Wells