Bible Selection
New Testament
Coptic Bible

1 John 3

1

ⲀⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲞⲨⲀⲄⲀⲠⲎ ⲚⲀϢ ⲘⲘⲀⲒⲎ ⲀϤⲦⲎ ⲒⲤ ⲚⲀⲚ ⲚϪⲈⲪⲒⲰⲦ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲤⲈⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲞⲚ ϪⲈ ⲚⲒϢⲎⲢⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲚⲞⲚ ϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲤⲰⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞⲚ ⲀⲚ ϪⲈ ⲞⲨⲎⲒ ⲘⲠⲈϤⲤⲞⲨⲰⲚϤ.

2

ⲚⲀⲘⲈⲚⲢⲀϮ ϮⲚⲞⲨ ⲀⲚⲞⲚ ϨⲀⲚϢⲎⲢⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲀⲦⲈϤⲞⲨⲞⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲀⲚⲚⲀⲈⲢ ⲀϢ ⲚⲢⲎϮ ⲦⲈⲚⲤⲰⲞⲨⲚ ⲆⲈ ϪⲈ ⲀϤϢⲀⲚⲞⲨⲞⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲦⲈⲚⲚⲀⲈⲢ ⲠⲈϤⲢⲎϮ ϪⲈ ⲦⲈⲚⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲈϤⲞⲒ ⲘⲘⲞϤ

3

ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲈ ⲦⲀⲒϨⲈⲖⲠⲒⲤ ⲚⲦⲞⲦϤ ϢⲀϤⲦⲞⲨⲂⲞϤ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦϤ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲈ ⲪⲎ ⲞⲨⲀⲂ ⲘⲘⲞϤ

4

ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲒⲢⲒ ⲘⲪⲚⲞⲂⲒ ϤⲒⲢⲒ ⲞⲚ ⲚϮⲀⲚⲞⲘⲒⲀ ⲪⲚⲞⲂⲒ ⲄⲀⲢ ⲦⲀⲚⲞⲘⲒⲀ ⲦⲈ

5

ⲞⲨⲞϨ ⲦⲈⲚⲤⲰⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲈⲦⲀ ⲪⲎ ⲞⲨⲞⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤⲈⲖ ⲚⲒⲚⲞⲂⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲚⲞⲂⲒ ϢⲞⲠ ⲚϦⲎⲦϤ ⲀⲚ

6

ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦϢⲞⲠ ⲚϦⲎⲦϤ ⲘⲠⲀϤⲈⲢⲚⲞⲂⲒ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲒⲢⲒ ⲘⲪⲚⲞⲂⲒ ⲘⲠⲈϤⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲠⲈϤⲤⲞⲨⲰⲚϤ

7

ⲚⲒⲀⲖⲰⲞⲨⲒ ⲘⲠⲈⲚⲐⲢⲈ ϨⲖⲒ ⲤⲈⲢⲈⲘ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲪⲎ ⲈⲦⲒⲢⲒ ⲚϮⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲞⲨⲐⲘⲎⲒ ⲠⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲈ ⲪⲎ ⲞⲨⲐⲘⲎⲒ ⲠⲈ.

8

ⲪⲎ ⲈⲦⲒⲢⲒ ⲆⲈ ⲘⲪⲚⲞⲂⲒ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲆⲒⲀⲂⲞⲖⲞⲤ ⲠⲈ ϪⲈ ⲠⲒⲆⲒⲀⲂⲞⲖⲞⲤ ϤⲈⲢⲚⲞⲂⲒ ⲒⲤϪⲈⲚ ϨⲎ ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ⲀϤⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤⲂⲈⲖ ⲚⲒϨⲂⲎⲞⲨⲒ ⲚⲦⲈⲠⲒⲆⲒⲀⲂⲞⲖⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ

9

ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲀⲨⲘⲀⲤϤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲪⲚⲞⲨϮ ⲘⲠⲀϤⲈⲢⲚⲞⲂⲒ ϪⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨϪⲢⲞϪ ⲚⲦⲀϤ ϢⲞⲠ ⲚϦⲎⲦϤ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲘⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲈⲢⲚⲞⲂⲒ ϪⲈ ⲈⲦⲀⲨⲘⲀⲤϤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲪϮ

10

ϦⲈⲚ ⲪⲀⲒ ⲤⲈⲞⲨⲞⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈⲚⲒϢⲎ ⲢⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲈⲘ ⲚⲒϢⲎⲢⲒ ⲚⲦⲈⲠⲒⲆⲒⲀⲂⲞⲖⲞⲤ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲈⲚϤⲒⲢⲒ ⲚⲐⲘⲎⲒ ⲀⲚ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲪⲚⲞⲨϮ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲚⲈⲘ ⲪⲎ ⲈⲦⲈⲚϤⲘⲈⲒ ⲘⲠⲈϤⲤⲞⲚ ⲀⲚ

11

ϪⲈ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲒⲰϢ ⲪⲎ ⲈⲦⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲤⲞⲐⲘⲈϤ ⲒⲤϪⲈⲚ ϨⲎ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲘⲈⲚⲢⲈ ⲚⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲎⲞⲨ

12

ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲀⲚ ⲚⲔⲀⲒⲚ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲠⲈⲦϨⲰⲞⲨ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϦⲰⲦⲈⲂ ⲘⲠⲈϤⲤⲞⲚ ⲈⲐⲂⲈⲞⲨ ⲀϤϦⲰⲦⲈⲂ ⲘⲘⲞϤ ϪⲈ ⲚⲈϤϨⲂⲎ ⲞⲨⲒ ⲚⲀⲨϨⲰⲞⲨ ⲠⲈ ⲚⲀ ⲠⲈϤⲤⲞⲚ ⲆⲈ ϨⲀⲚⲆⲒⲔⲈⲞⲚ ⲚⲈ

13

ⲘⲠⲈⲢⲈⲢϢⲪⲎⲢⲒ ⲆⲈ ⲚⲀⲤⲚⲎⲞⲨ ⲒⲤϪⲈ ϤⲘⲞⲤϮ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲚϪⲈⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ

14

ⲀⲚⲞⲚ ⲦⲈⲚⲤⲰⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲨⲰⲦⲈⲂ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲪⲘⲞⲨ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲠⲰⲚϦ ϪⲈ ⲦⲈⲚⲈⲢⲀⲄⲀⲠⲀⲚ ⲚⲚⲒⲤⲚⲎⲞⲨ ⲪⲎ ⲈⲦⲈⲚϤⲈⲢⲀⲄⲀⲠⲀⲚ ⲀⲚ ⲀϤϢⲞⲠ ϦⲈⲚⲪⲘⲞⲨ

15

ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲐⲘⲞⲤϮ ⲘⲠⲈϤⲤⲞⲚ ⲞⲨϦⲀⲦⲈⲂ ⲢⲰⲘⲒ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲦⲈⲚⲤⲰⲞⲨⲚ ϪⲈ ϦⲀⲦⲈⲂ ⲢⲰⲘⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲘⲘⲞⲚ ⲰⲚϦ ⲚⲈⲚⲈϨ ϢⲞⲠ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ

16

ϦⲈⲚ ⲪⲀⲒ ⲀⲚⲤⲞⲨⲈⲚ ϮⲀⲄⲀⲠⲎ ϪⲈ Ⲁ- ⲪⲎ ⲬⲰ ⲚⲦⲈϤⲮⲨⲬⲎ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲰⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲚⲞⲚ ϨⲰⲚ ⲤⲈⲘⲠϢⲀ ⲚⲦⲈⲚⲬⲰ ⲚⲦⲈⲚⲮⲨⲬⲎ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲈⲚⲈⲢⲎⲞⲨ

17

ⲪⲎ ⲆⲈ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲞⲚⲦⲀϤ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲞⲨⲰⲚϦ ⲚⲦⲈⲠⲀⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϤⲚⲀⲨ ⲈⲠⲈϤⲤⲞⲚ ⲈϤⲈⲢⲬⲢⲒⲀ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϤⲘⲀϢⲐⲀⲘ ⲚⲚⲈϤⲘⲈⲦϢⲀⲚⲐⲘⲀϦⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀⲢⲞϤ ⲠⲰⲤ ϮⲀⲄⲀⲠⲎ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲀϢⲰⲠⲒ ⲚϦⲎⲦϤ.

18

ⲚⲀϢⲎⲢⲒ ⲘⲠⲈⲚⲐⲢⲈⲚⲘⲈⲒ ϦⲈⲚⲠⲤⲀϪⲒ ⲞⲨⲆⲈ ϦⲈⲚⲪⲖⲀⲤ ⲀⲖⲖⲀ ϦⲈⲚⲠϨⲰⲂ ⲚⲈⲘ ϮⲘⲈⲐⲘⲎⲒ

19

ϦⲈⲚ ⲪⲀⲒ ⲦⲈⲚⲚⲀⲈⲘⲒ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲚ ϨⲀⲚⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚϮⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲦⲈⲚⲚⲀⲐⲰⲦ ⲠⲈⲚϨⲎⲦ ⲘⲠⲈϤⲘⲐⲞ

20

ϪⲈ ⲈϢⲰⲠ ⲀⲢⲈϢⲀⲚ ⲠⲈⲚϨⲎⲦ ⲈⲢⲔⲀⲦⲀⲄⲒⲚⲰⲤⲔⲒⲚ ⲘⲘⲞⲚ ⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲠⲈ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲈϨⲞⲦⲈ ⲠⲈⲚϨⲎⲦ ⲞⲨⲞϨ ϤⲤⲰⲞⲨⲚ ⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ

21

ⲚⲀⲘⲈⲚⲢⲀϮ ⲈϢⲰⲠ ⲀⲢⲈϢⲦⲈⲘ ⲠⲈⲚϨⲎ ⲦⲈⲢⲔⲀⲦⲀⲄⲒⲚⲰⲤⲔⲒⲚ ⲘⲘⲞⲚ ⲞⲨⲞⲚⲦⲀⲚ ⲚⲞⲨⲠⲀⲢⲢⲎⲤⲒⲀ ϦⲀⲦⲈⲚ ⲪϮ

22

ⲞⲨⲞϨ ⲪⲎ ⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲈⲢⲈⲦⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲦⲈⲚⲚⲀϬⲒⲦϤ ⲚⲦⲞⲦϤ ϪⲈ ⲦⲈⲚⲀⲢⲈϨ ⲈⲚⲈϤⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲞⲨⲞϨ ⲦⲈⲚⲒⲢⲒ ⲘⲪⲎ ⲈⲐⲢⲀⲚⲀϤ ⲘⲠⲈϤⲘⲐⲞ

23

ⲞⲨⲞϨ ⲐⲀⲒ ⲦⲈ ⲦⲈϤⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲚⲚⲀϨϮ ⲈⲪⲢⲀⲚ ⲘⲠⲈϤϢⲎⲢⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈⲚⲘⲈⲚⲢⲈ ⲚⲈⲚⲈⲢⲎⲞⲨ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀϤϮ ⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲚⲀⲚ

24

ⲞⲨⲞϨ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀⲀⲢⲈϨ ⲈⲚⲈϤⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ϤϢⲞⲠ ⲚϦⲎⲦϤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲐⲞϤ ϨⲰϤ ϤϢⲞⲠ ⲚϦⲎⲦϤ ⲞⲨⲞϨ ϦⲈⲚⲪⲀⲒ ⲦⲈⲚⲚⲀⲈⲘⲒ ϪⲈ ϤϢⲞⲠ ⲚϦⲎⲦⲈⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈⲦⲀϤⲦⲎⲒϤ ⲚⲀⲚ.

Coptic Bible
Public Domain: No Info