Bible Selection
New Testament
Coptic Bible

2 Timothy 5

1

ⲀⲢⲬⲎⲈⲢⲈⲨⲤ ⲄⲀⲢ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲞⲨϬⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲈϢⲀⲨⲦⲀϨⲞϤ ⲈⲢⲀⲦϤ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ϦⲀⲦⲈⲚ ⲪⲚⲞⲨϮ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤⲈⲚ ⲆⲰⲢⲞⲚ ⲚⲈⲘ ϢⲞⲨϢⲰⲞⲨϢⲒ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲒⲚⲞⲂⲒ.

2

ⲈⲞⲨⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲘⲘⲞϤ ⲈϢⲈⲠⲘⲔⲀϨ ϦⲈⲚⲞⲨϢⲒ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲀⲦⲈⲘⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲤⲰⲢⲈⲘ ϪⲈ ⲚⲐⲞϤ ϨⲰϤ ϤⲬⲎ ϦⲈⲚⲞⲨϢⲰⲚⲒ.

3

ⲞⲨⲞϨ ⲈⲐⲂⲎⲦϤ ⲤⲈⲘⲠϢⲀ ⲚⲀϤ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈϢⲀϤⲒⲚⲒ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲀ ⲠⲒⲖⲀⲞⲤ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ϨⲰϤ ⲚⲦⲈϤⲒⲚⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲈϤⲚⲞⲂⲒ ⲘⲘⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ.

4

ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲀⲢⲈ ⲞⲨⲀⲒ ϬⲒ ⲚⲀϤ ⲘⲠⲒⲦⲀⲒⲞ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦϤ ⲀⲖⲖⲀ ⲀϤⲐⲰϨⲈⲘ ⲘⲘⲞϤ ⲚϪⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲚⲀⲀⲢⲰⲚ.

5

ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ϨⲰϤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲈⲦⲀϤϮⲰⲞⲨ ⲚⲀϤ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦϤ ⲀⲚ ⲈⲐⲢⲈϤϢⲰⲠⲒ ⲈϤⲞⲒ ⲚⲀⲢⲬⲎⲈⲢⲈⲨⲤ ⲀⲖⲖⲀ ⲪⲎ ⲠⲈ ⲈⲦⲀϤⲤⲀϪⲒ ⲚⲈⲘⲀϤ ϪⲈ ⲚⲐⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲀϢⲎⲢⲒ ⲀⲚⲞⲔ ⲀⲒϪⲪⲞⲔ ⲘⲪⲞⲞⲨ.

6

ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϦⲈⲚⲔⲈⲘⲀ ϪⲈ ⲚⲐⲞⲔ ⲠⲈ ⲪⲞⲨⲎⲂ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲔⲀⲦⲀ ⲦⲦⲀⲜⲒⲤ ⲘⲘⲈⲖⲬⲒⲤⲈⲆⲈⲔ.

7

ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲀϤⲒⲚⲒ ⲈϨⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲚⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲦⲈⲦⲈϤⲤⲀⲢⲜ ⲚϨⲀⲚⲦⲰⲂϨ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚϮϨⲞ ϨⲀ ⲪⲎ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲚⲀϨⲘⲈϤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲪⲘⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲞⲨϦⲢⲰⲞⲨ ⲈϤϪⲞⲢ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲈⲢⲘⲰⲞⲨⲒ ⲈⲀϤⲈⲚⲞⲨ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦϨⲞϮ.

8

ⲔⲈⲠⲈⲢ ⲈⲞⲨϢⲎⲢⲒ ⲠⲈ ⲀϤⲈⲘⲒ ⲈϮⲘⲈⲦⲢⲈϤⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲒⲘⲔⲀⲨϨ ⲈⲦⲀϤϬⲒⲦⲞⲨ.

9

ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲀϤϢⲰⲠⲒ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲐⲚⲀⲤⲰⲦⲈⲘ ⲚⲤⲰϤ ⲚⲞⲨⲖⲰⲒϪⲒ ⲚⲦⲈⲞⲨⲞⲨϪⲀⲒ ⲚⲈⲚⲈϨ.

10

ⲈⲀ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲀⲢⲬⲎⲈⲢⲈⲨⲤ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲔⲀⲦⲀ ⲦⲦⲀⲜⲒⲤ ⲘⲘⲈⲖⲬⲒⲤⲈⲆⲈⲔ.

11

ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲈ ⲈⲐⲂⲎⲦϤ ⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚⲀⲚ ⲠⲈ ⲠⲒⲤⲀϪⲒ ⲞⲨⲞϨ ϤⲘⲞⲔϨ ⲚⲞⲨⲀϨⲘⲈϤ ϪⲈ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚϢⲰⲠⲒ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚϢⲰⲚⲒ ϦⲈⲚⲚⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲦⲈⲘ.

12

ⲔⲈ ⲄⲀⲢ ⲚⲀⲤⲘⲠϢⲀ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲠⲈ ⲈⲈⲢⲢⲈϤϮ ⲤⲂⲰ ⲈⲐⲂⲈ ⲠⲒⲬⲢⲞⲚⲞⲤ ⲠⲀⲖⲒⲚ ⲞⲚ ⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲬⲢⲒⲀ ⲚⲦⲤⲀⲂⲈ ⲐⲎⲚⲞⲨ ϪⲈ ⲞⲨ ⲚⲈⲚⲒⲤⲦⲞⲒⲬⲒⲞⲚ ⲚⲦⲈⲦⲀⲢⲬⲎ ⲚⲚⲒⲤⲀϪⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚϢⲰⲠⲒ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲬⲢⲒⲀ ⲚⲞⲨⲈⲢⲰϮ ⲚⲞⲨϦⲢⲈ ⲈⲤϪⲞⲢ ⲀⲚ.

13

ⲞⲨⲞⲚ ⲄⲀⲢ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲐⲞⲨⲈⲘ ⲈⲢⲰϮ ⲚϤϦⲈⲦϦⲰⲦ ⲀⲚ ϦⲈⲚⲠⲤⲀϪⲒ ⲚⲦⲈϮⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲞⲨⲀⲖⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ.

14

ϮϦⲢⲈ ⲆⲈ ⲈⲦϪⲞⲢ ⲐⲀ ⲚⲒⲦⲈⲖⲒⲞⲤ ⲦⲈ ⲚⲎ ⲈⲦⲈ ⲈⲐⲂⲈ ⲦⲞⲨϨⲈⲜⲒⲤ ⲞⲨⲞⲚⲦⲰⲞⲨ ⲚⲞⲨⲈⲤⲐⲎ ⲦⲎⲢⲒⲞⲚ ⲈⲨϦⲈⲦϦⲰⲦ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲈⲠϪⲒⲚⲈⲘⲒ ⲈⲠϢⲒⲂϮ ⲘⲠⲒⲠⲈⲐⲚⲀⲚⲈϤ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲠⲈⲦϨⲰⲞⲨ.

Coptic Bible
Public Domain: No Info