Bible Selection
New Testament
Coptic Bible

1 Timothy 7

1

ⲠⲀⲒ ⲘⲈⲖⲬⲒⲤⲈⲆⲈⲔ ⲄⲀⲢ ⲠⲞⲨⲢⲞ ⲚⲤⲀⲖⲎⲘ ⲠⲒⲞⲨⲎⲂ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲦϬⲞⲤⲒ ⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲈϨⲢⲈⲚ ⲀⲂⲢⲀⲀⲘ ϤⲚⲀⲦⲀⲤⲐⲞ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀ ⲠϪⲰϪⲒ ⲚⲦⲈⲚⲒⲞⲨⲢⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲤⲘⲞⲨ ⲈⲢⲞϤ

2

ⲪⲎ ⲈⲦⲀ ⲀⲂⲢⲀⲀⲘ ⲪⲈϢ ⲢⲈⲘⲎⲦ ⲚⲀϤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲈⲚⲬⲀⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲦⲀϤ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲘⲈⲚ ⲈϢⲀⲨⲞⲨⲀϨⲘⲈϤ ϪⲈ ⲠⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈϮⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲰⲤ ϪⲈ ⲠⲞⲨⲢⲞ ⲚⲤⲀⲖⲎⲘ ⲈⲦⲈ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ϪⲈ ⲠⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈϮϨⲒⲢⲎⲚⲎ.

3

ⲞⲨⲀⲦⲒⲰⲦ ⲞⲨⲀⲦⲘⲀⲨ ⲠⲈ ⲞⲨⲀⲦⲤⲀϪⲒ ⲈϪⲰⲞⲨ ⲚⲦⲀϤ ⲠⲈ ⲘⲘⲞⲚⲦⲈϤ ⲀⲢⲬⲎ ⲚⲈϨⲞⲞⲨ ⲘⲘⲀⲨ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲘⲞⲚⲦⲈϤ ϦⲀⲈ ⲚⲰⲚϦ ϤⲦⲈⲚⲐⲰⲚⲦ ⲆⲈ ⲈⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ϤϢⲞⲠ ⲚⲞⲨⲎⲂ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ.

4

ⲀⲚⲀⲨ ⲆⲈ ϪⲈ ⲞⲨⲀϢ ⲘⲘⲀⲒⲎ ⲠⲈ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲀϤϮ ⲢⲈⲘⲎⲦ ⲚⲀϤ ⲚϪⲈⲀⲂⲢⲀⲀⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲒⲤⲰⲦⲠ ⲚⲦⲀϤ ⲠⲒⲠⲀⲦⲢⲒⲀⲢⲬⲎⲤ.

5

ⲞⲨⲞϨ ⲚⲒⲈⲂⲞⲖ ⲘⲈⲚ ϦⲈⲚⲚⲒϢⲎⲢⲒ ⲚⲦⲈⲖⲈⲨⲒ ⲈⲨⲚⲀϬⲒ ⲚϮⲘⲈⲦⲞⲨⲎⲂ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲦⲞⲖⲎ ⲦⲞⲒ ⲈⲦⲞⲦⲞⲨ ⲈϬⲒ ⲢⲈⲘⲎⲦ ⲚⲦⲈⲚ ⲠⲒⲖⲀⲞⲤ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ ⲈⲦⲈ ⲚⲞⲨⲤⲚⲎⲞⲨ ⲚⲈⲔⲈⲠⲈⲢ ⲈⲦⲀⲨⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦϮⲠⲒ ⲚⲀⲂⲢⲀⲀⲘ.

6

ⲪⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲈ ⲘⲠⲞⲨⲤⲀϪⲒ ⲈϪⲰⲞⲨ ⲚⲦⲀϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲀϤϬⲒ ⲢⲈⲘⲎⲦ ⲚⲦⲈⲚ ⲀⲂⲢⲀⲀⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲎ ⲈⲦⲈ ⲚⲒⲰϢ ⲚⲦⲞⲦϤ ⲀϤⲤⲘⲞⲨ ⲈⲢⲞϤ.

7

ⲀⲦϬⲚⲈ ⲀⲚⲦⲒⲖⲞⲄⲒⲀ ⲆⲈ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲠⲒⲔⲞⲨϪⲒ ϢⲀϤϬⲒⲤⲘⲞⲨ ⲚⲦⲈⲚ ⲠⲒⲚⲒϢϮ ⲈⲢⲞϤ.

8

ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲀⲒⲘⲀ ϨⲀⲚⲢⲰⲘⲒ ⲈϢⲀⲨⲘⲞⲨ ⲤⲈϬⲒ ⲚϨⲀⲚⲢⲈⲘⲀϮ ⲘⲠⲒⲘⲀ ⲆⲈ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲤⲈⲈⲢⲘⲈⲐⲢⲈ ϦⲀⲢⲞϤ ϪⲈ ϤⲞⲚϦ.

9

ⲞⲨⲞϨ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨⲤⲀϪⲒ ⲈϪⲞϤ ⲈⲐⲂⲈ ⲀⲂⲢⲀⲀⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲖⲈⲨⲒ ⲘⲈⲚ ⲪⲎ ⲈⲚⲀϤϬⲒ ⲚϨⲀⲚⲢⲈⲘⲀϮ ⲀϤϮⲢⲈⲘⲎⲦ.

10

ⲈⲦⲒ ⲄⲀⲢ ⲈϤⲬⲎ ϦⲈⲚⲦϮⲠⲒ ⲚⲀⲂⲢⲀⲀⲘ ⲈⲦⲀϤⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲈϨⲢⲀϤ ⲚϪⲈⲘⲈⲖⲬⲒⲤⲈⲆⲈⲔ.

11

ⲒⲤϪⲈ ⲘⲈⲚ ⲞⲨⲚ ⲚⲀⲢⲈ ⲠϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϢⲞⲠ ⲠⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ϮⲘⲈⲦⲞⲨⲎⲂ ⲚⲦⲈⲠⲒⲖⲈⲨⲒⲦⲎ ⲤⲈⲦⲀⲨϮ ⲚⲞⲘⲞⲤ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲒⲖⲀⲞⲤ ϨⲒⲰⲦⲤ ⲒⲈ ⲚⲈⲦⲬⲢⲒⲀ ⲞⲨ ⲦⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲦⲦⲀⲜⲒⲤ ⲘⲘⲈⲖⲬⲒⲤⲈⲆⲈⲔ ⲈⲐⲢⲈϤϢⲰⲠⲒ ⲚϪⲈⲔⲈⲞⲨⲎⲂ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲚⲈϪⲞⲤ ⲀⲚ ϪⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲦⲦⲀⲜⲒⲤ ⲚⲀⲀⲢⲰⲚ.

12

ⲈⲨⲚⲀⲞⲨⲰⲦⲈⲂ ⲄⲀⲢ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϮⲘⲈⲦⲞⲨⲎ ⲂϦⲈⲚ ⲞⲨⲀⲚⲀⲄⲔⲎ ϢⲀⲢⲈ ⲞⲨⲞⲨⲰⲦⲈⲂ ⲈⲂⲞⲖ ϢⲰⲠⲒ ⲘⲠⲒⲔⲈⲚⲞⲘⲞⲤ.

13

ⲪⲎ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲞⲨϪⲰ ⲚⲚⲀⲒ ⲈⲐⲂⲎⲦϤ ⲀϤϬⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲔⲈⲪⲨⲖⲎ ⲐⲀⲒ ⲈⲦⲈ ⲘⲠⲈ ϨⲖⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϦⲎⲦⲤ ϮϨⲐⲎϤ ⲈⲠⲒⲘⲀ ⲚⲈⲢϢⲰⲞⲨϢⲒ.

14

ϤⲞⲨⲰⲚϨ ⲄⲀⲢ ⲈⲂⲞⲖ ⲒⲤϪⲈⲚ ϢⲞⲢⲠ ϪⲈ ⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲈⲦⲀϤⲪⲒⲢⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲒⲞⲨⲆⲀ ⲦⲀⲒⲪⲨⲖⲎ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲘⲠⲈ ⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ϪⲈ ϨⲖⲒ ⲈⲐⲂⲈ ⲞⲨⲎⲂ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϦⲎⲦⲤ.

15

ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲒ ⲞⲚ ϤⲞⲨⲞⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲒⲤϪⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲤⲘⲞⲦ ⲘⲘⲈⲖⲬⲒⲤⲈⲆⲈⲔ ϤⲚⲀⲦⲰⲚϤ ⲚϪⲈⲔⲈⲞⲨⲎⲂ.

16

ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲞⲨⲚⲞⲘⲞⲤ ⲀⲚ ⲚⲦⲈⲞⲨⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲚⲤⲀⲢⲜ ⲀϤϢⲰⲠⲒ ⲀⲖⲖⲀ ⲔⲀⲦⲀ ⲞⲨϪⲞⲘ ⲚⲦⲈⲞⲨⲰⲚϦ ⲚⲀⲐⲂⲰⲖ.

17

ⲤⲈⲈⲢⲘⲈⲐⲢⲈ ⲄⲀⲢ ϦⲀⲢⲞϤ ϪⲈ ⲚⲐⲞⲔ ⲠⲈ ⲪⲞⲨⲎⲂ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲔⲀⲦⲀ ⲦⲦⲀⲜⲒⲤ ⲘⲘⲈⲖⲬⲒⲤⲈⲆⲈⲔ.

18

ⲞⲨϢⲰϢ ⲘⲈⲚ ⲄⲀⲢ ⲈⲐⲚⲀϢⲰⲠⲒ ⲚϮⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲚϨⲞⲨⲒϮ ⲈⲐⲂⲈ ⲦⲈⲤⲘⲈⲦⲀⲤⲐⲈⲚⲎⲤ ⲚⲈⲘ ⲦⲈⲤⲘⲈⲦⲀⲦϮϨⲎⲞⲨ.

19

ⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲈϤϪⲈⲔ ϨⲖⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲘⲰⲒⲦ ⲚⲒ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲠⲈ ⲪⲀⲒ ⲚⲦⲈⲞⲨϨⲈⲖⲠⲒⲤ ⲈⲤⲤⲞⲦⲠ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲈⲚⲚⲀϦⲰⲚⲦ ⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦϤ.

20

ⲞⲨⲞϨ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲈ ⲀⲦϬⲚⲈ ⲀⲚⲀϢ ⲀⲚ ⲚⲎ ⲘⲈⲚ ⲄⲀⲢ ⲀⲨϢⲰⲠⲒ ⲚⲞⲨⲎⲂ ⲀⲦϬⲚⲈ ⲀⲚⲀϢ.

21

ⲪⲀⲒ ⲆⲈ ⲚⲐⲞϤ ⲚⲞⲨⲀⲚⲀϢ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲪⲎ ⲈⲦϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲀϤⲰⲢⲔ ⲚϪⲈⲠϬⲞⲒⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲚⲈϤⲞⲨⲰⲘ ⲚϨⲐⲎϤ ϪⲈ ⲚⲐⲞⲔ ⲠⲈ ⲪⲞⲨⲎⲂ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ.

22

ⲔⲀⲦⲀ ⲦⲀⲒⲘⲀⲒⲎ ⲀϤϢⲰⲠⲒ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲘⲠϢⲦⲰⲢⲒ ⲚⲞⲨⲆⲒⲀⲐⲎⲔⲎ ⲈⲤⲤⲞⲦⲠ ⲐⲎ ⲈⲦⲀⲨⲤⲈⲘⲚⲎ ⲦⲤ ⲚⲚⲞⲘⲞⲤ ⲈϪⲈⲚ ϨⲀⲚⲰϢ ⲈⲨⲤⲰⲦⲠ.

23

ⲞⲨⲞϨ ⲚⲎ ⲘⲈⲚ ⲀⲨϢⲰⲠⲒ ⲚⲞⲨⲎⲂ ⲈⲨⲈⲢⲞⲨⲘⲎ ϢϪⲈ ⲚⲀⲢⲈ ⲪⲘⲞⲨ ⲬⲰ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲈⲞϨⲒ ⲀⲚ ⲠⲈ.

24

ⲪⲀⲒ ⲆⲈ ϪⲈ ϤⲚⲀⲞϨⲒ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲀϤϬⲒ ⲚϮⲘⲈⲦⲞⲨⲎⲂ ⲚⲞⲨⲈϢⲈⲚ ⲠⲀⲢⲀⲂⲀⲤⲒⲤ.

25

ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ⲞⲨⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲚⲞϨⲈⲘ ⲚⲤⲎⲞⲨ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲚⲎ ⲈⲐⲚⲎⲞⲨ ϨⲀ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦϤ ⲈϤⲞⲚϦ ⲚⲤⲎⲞⲨ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲐⲢⲈϤⲤⲈⲘⲒ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲰⲞⲨ.

26

ⲞⲨⲀⲢⲬⲎⲈⲢⲈⲨⲤ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲈⲚⲀϤⲤⲀⲒⲰⲞⲨ ⲚⲀⲚ ⲈϤⲦⲀⲒⲎⲞⲨⲦ ⲚⲀⲦⲠⲈⲦϨⲰⲞⲨ ⲚⲀⲦⲤⲰϤ ⲈϤⲪⲰⲢϪ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲒⲢⲈϤⲈⲢⲚⲞⲂⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϬⲒⲤⲒ ⲤⲀⲠϢⲰⲒ ⲚⲚⲒⲪⲎⲞⲨⲒ.

27

ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲈ ⲘⲘⲞⲚ ⲀⲚⲀⲄⲔⲎ ⲦⲞⲒ ⲈⲢⲞϤ ⲘⲘⲎⲚⲒ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲚⲒⲀⲢⲬⲎⲈⲢⲈⲨⲤ ⲈϢⲀⲨⲈⲚ ϢⲞⲨϢⲰⲞⲨϢⲒ ⲚϨⲢⲎⲒ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲞⲨⲚⲞⲂⲒ ⲘⲘⲒⲚ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲰⲤ ϢⲀⲨⲒⲚⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲀ ⲠⲒⲖⲀⲞⲤ ⲪⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲀϤⲀⲒϤ ⲈⲀϤⲈⲚϤ ⲈⲠϢⲰⲒ ⲚⲞⲨⲤⲞⲠ.

28

ⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ ⲄⲀⲢ ϢⲀϤⲬⲰ ⲚϨⲀⲚⲢⲰⲘⲒ ⲚⲀⲢⲬⲎⲈⲢⲈⲨⲤ ⲈⲞⲨⲞⲚⲦⲞⲨ ϢⲰⲚⲒ ⲘⲘⲀⲨ ⲠⲒⲤⲀϪⲒ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲠⲒⲀⲚⲀϢ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲀϤϢⲰⲠⲒ ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲀ ⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ ϤⲦⲀϨⲞ ⲚⲞⲨϢⲎⲢⲒ ⲈϤϪⲎⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ.

Coptic Bible
Public Domain: No Info