Bible Selection
New Testament
Coptic Bible

Acts 6

1

ⲚϦⲢⲎⲒ ⲆⲈ ϦⲈⲚⲚⲀⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲀⲨⲀϢⲀⲒ ⲚϪⲈⲚⲒⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲀϤϢⲰⲠⲒ ⲚϪⲈⲞⲨⲬⲢⲈⲘⲢⲈⲘ ⲚⲦⲈⲚⲒⲞⲨⲈⲒⲚⲒⲚ ⲞⲨⲂⲈ ⲚⲒϨⲈⲂⲢⲈⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲀⲨϮ ⲚϨⲐⲎⲞⲨ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲈⲠⲒϢⲈⲘϢⲒ ⲘⲘⲎⲒⲚⲒ ⲚⲦⲈⲚⲞⲨⲬⲎⲢⲀ.

2

ⲀⲠⲒⲒⲂ ⲆⲈ ⲚⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲘⲞⲨϮ ⲈⲠⲒⲘⲎϢ ⲚⲦⲈⲚⲒⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ⲚⲰⲞⲨ ⲠⲒϨⲰⲂ ⲢⲀⲚⲀⲚ ⲀⲚ ⲈⲐⲢⲈⲚⲬⲰ ⲚⲤⲰⲚ ⲘⲠⲒⲤⲀϪⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲦⲈⲚϢⲈⲘϢⲒ ⲚϨⲀⲚⲦⲢⲀⲠⲈⲌⲀ.

3

ϪⲈⲘⲠϢⲒⲚⲒ ⲞⲨⲚ ⲚⲈⲚⲤⲚⲎⲞⲨ ⲚⲌ ⲚⲢⲰⲘⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲨⲈⲢⲘⲈⲐⲢⲈ ϦⲀⲢⲰⲞⲨ ⲈⲨⲘⲈϨ ⲘⲠⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲚⲈⲘ ⲤⲞⲪⲒⲀ ⲚⲦⲈⲚⲬⲀⲨ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ϮⲬⲢⲒⲀ.

4

ⲀⲚⲞⲚ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲚⲤⲢⲰϤⲦ ⲈϮⲠⲢⲞⲤⲈⲨⲬⲎ ⲚⲈⲘ ⲠⲒϢⲈⲘϢⲒ ⲚⲦⲈⲠⲒⲤⲀϪⲒ.

5

ⲞⲨⲞϨ ⲀⲠⲒⲤⲀϪⲒ ⲢⲀⲚⲰⲞⲨ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲘⲠⲒⲘⲎϢ ⲦⲎⲢϤ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲤⲰⲦⲠ ⲚⲤⲦⲈⲪⲀⲚⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ⲠⲈ ⲈϤⲘⲈϨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲪⲚⲀϨϮ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈⲐⲞⲨⲀⲂ ⲚⲈⲘ ⲪⲒⲖⲒⲠⲠⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲠⲢⲞⲬⲰⲢⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲔⲀⲚⲰⲢ ⲚⲈⲘ ⲦⲒⲘⲰⲚ ⲚⲈⲘ ⲠⲀⲢⲘⲈⲚⲀ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲔⲞⲖⲀⲞⲤ ⲠⲒϢⲈⲘⲘⲞ ⲚⲢⲈⲘⲦⲀⲚⲦⲒⲞⲬⲒⲀ.

6

ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲀⲨⲦⲀϨⲰⲞⲨ ⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲚⲚⲒⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲨⲦⲰⲂϨ ⲀⲨⲬⲀ ϪⲒϪ ⲈϪⲰⲞⲨ.

7

ⲞⲨⲞϨ ⲀⲠⲒⲤⲀϪⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲀⲒⲀⲒ ⲀⲤⲀϢⲀⲒ ⲚϪⲈⲦⲎⲠⲒ ⲚⲚⲒⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ϦⲈⲚⲒⲈⲢⲞⲤⲀⲖⲎⲘ ⲈⲘⲀϢⲰ ⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲆⲈ ⲘⲘⲎϢ ⲚⲦⲈⲚⲒⲞⲨⲎⲂ ⲀⲨⲤⲰⲦⲈⲘ ⲚⲤⲀⲪⲚⲀϨϮ.

8

ⲤⲦⲈⲪⲀⲚⲞⲤ ⲆⲈ ⲈϤⲘⲈϨ ⲚϨⲘⲞⲦ ⲚⲈⲘ ϪⲞⲘ ⲚⲀϤⲒⲢⲒ ⲚϨⲀⲚⲚⲒϢϮ ⲘⲘⲎⲒⲚⲒ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚϢⲪⲎ ⲢⲒ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚϪⲞⲘ ⲚϨⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲠⲒⲖⲀⲞⲤ.

9

ⲀⲨⲦⲰⲞⲨⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲚϪⲈϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚϮⲤⲨⲚⲀⲄⲰⲄⲎ ⲈⲦⲈϢⲀⲨⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲚⲒⲖⲒⲂⲈⲢⲦⲒⲚⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲔⲨⲢⲒⲚⲚⲈⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲢⲈⲘⲢⲀⲔⲞϮ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲢⲈⲘⲦⲔⲨⲖⲒⲔⲒⲀ ⲚⲈⲘ ϮⲀⲤⲒⲀ ⲈⲨⲔⲰϮ ⲚⲈⲘ ⲤⲦⲈⲪⲀⲚⲞⲤ

10

ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲞⲨϢϪⲈⲘϪⲞⲘ ⲚϮ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈϨⲢⲈⲚ ϮⲤⲞⲪⲒⲀ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈⲦⲈⲚⲀϤⲤⲀϪⲒ ⲚϦⲎⲦϤ.

11

ⲦⲞⲦⲈ ⲀⲨⲒ ⲚϪⲈϨⲀⲚⲢⲰⲘⲒ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲚ ⲀⲚⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲢⲞϤ ⲈϤϪⲰ ⲚϨⲀⲚⲤⲀϪⲒ ⲚϪⲈⲞⲨⲀ ⲈⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ⲚⲈⲘ ⲪⲚⲞⲨϮ.

12

ⲀⲨⲔⲒⲘ ⲆⲈ ⲈⲠⲒⲖⲀⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲠⲢⲈⲤⲂⲨⲦⲈⲢⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲤⲀϦ ⲀⲨⲦⲰⲞⲨⲚⲞⲨ ⲀⲨϨⲞⲖⲘⲈϤ ⲀⲨⲈⲚϤ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲠⲒⲘⲀ ⲚϮϨⲀⲠ.

13

ⲀⲨⲦⲀϨⲞ ⲚϨⲀⲚⲘⲈⲦⲘⲈⲐⲢⲈⲨ ⲚⲚⲞⲨϪ ⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲀⲒⲢⲰⲘⲒ ⲚϤⲬⲰ ⲚⲦⲞⲦϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲚ ⲈϤϪⲰ ⲚϨⲀⲚⲤⲀϪⲒ ⲚⲤⲀⲠⲀⲒⲘⲀ ⲈⲐⲞⲨⲀⲂ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ.

14

ⲀⲚⲤⲰⲦⲈⲘ ⲄⲀⲢ ⲈⲢⲞϤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲒⲚⲀⲌⲰⲢⲈⲞⲤ ⲚⲐⲞϤ ⲈⲐⲚⲀⲂⲈⲖ ⲠⲀⲒⲘⲀ ⲈⲐⲞⲨⲀⲂ ⲈⲂⲞⲖ ϤⲚⲀϢⲒⲂϮ ⲚⲚⲒⲤⲨⲚⲎⲐⲒⲀ ⲈⲦⲀϤⲦⲎ ⲒⲦⲞⲨ ⲈⲦⲞⲦⲈⲚ ⲚϪⲈⲘⲰⲨⲤⲎⲤ.

15

ⲈⲦⲀⲨⲤⲞⲘⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈϨⲢⲀϤ ⲚϪⲈⲚⲎ ⲈⲦϨⲈⲘⲤⲒ ϦⲈⲚⲠⲒⲘⲀⲚϮϨⲀⲠ ⲀⲨⲚⲀⲨ ⲈⲠⲈϤϨⲞ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲘⲠϨⲞ ⲚⲞⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ.

Coptic Bible
Public Domain: No Info