Bible Selection
New Testament
Coptic Bible

Acts 3

1

ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲆⲈ ⲚⲈⲘ ⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ⲚⲀⲨⲚⲀ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈⲠⲒⲈⲢⲪⲈⲒ ⲘⲪⲚⲀⲨ ⲚϮⲠⲢⲞⲤⲈⲨⲬⲎ ⲚⲦⲈⲀϪⲠⲐϮ.

2

ⲚⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ⲆⲈ ⲈϤⲞⲒ ⲚϬⲀⲖⲈ ⲒⲤϪⲈⲚ ⲈϤϦⲈⲚ ⲐⲚⲈϪⲒ ⲚⲦⲈⲦⲈϤⲘⲀⲨ ⲪⲀⲒ ⲚⲈϢⲀⲨⲦⲰⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲘⲘⲎⲚⲒ ⲚⲤⲈⲬⲀϤ ϦⲀⲦⲈⲚ ⲪⲢⲞ ⲚϮⲠⲨⲖⲎ ⲚⲦⲈⲠⲒⲈⲢⲪⲈⲒ ⲐⲎ ⲈϢⲀⲨⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲞⲤ ϪⲈ ⲦⲤⲀⲒⲎ ⲈⲐⲢⲈϤϬⲒ ⲚⲞⲨⲘⲈⲐⲚⲀⲎⲦ ⲚⲦⲈⲚ ⲚⲎ ⲈⲐⲚⲀ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲠⲒⲈⲢⲪⲈⲒ.

3

ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ⲈⲨⲚⲀ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲠⲒⲈⲢⲪⲈⲒ ⲚⲀϤⲦⲰⲂϨ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲈϤⲞⲨⲰϢ ⲈϬⲒ ⲚⲞⲨⲘⲈⲐⲚⲀⲎⲦ ⲚⲦⲞⲦⲞⲨ.

4

ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲆⲈ ⲀϤⲤⲞⲘⲤ ⲈⲢⲞϤ ⲚⲈⲘ ⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲤⲞⲘⲤ ⲈⲢⲞⲚ.

5

ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲚⲀϤⲘⲈⲨⲒ ϪⲈ ⲀϤⲚⲀϬⲒ ⲚⲞⲨⲘⲈⲐⲚⲀⲎⲦ ⲚⲦⲞⲦⲞⲨ.

6

ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲞⲨϨⲀⲦ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲚⲞⲨⲂ ⲚϤϢⲞⲠ ⲚⲎⲒ ⲀⲚ ⲠⲈⲦⲈⲚⲦⲎⲒ ⲆⲈ ϮϮ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲀⲔ ϦⲈⲚⲪⲢⲀⲚ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠⲒⲚⲀⲌⲰⲢⲈⲞⲤ ⲦⲰⲚⲔ ⲘⲞϢⲒ.

7

ⲀϤⲀⲘⲀϨⲒ ⲆⲈ ⲚⲦⲈϤϪⲒϪ ⲀϤⲦⲞⲨⲚⲞⲤϤ ⲚϮⲞⲨⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲀⲨⲦⲀϪⲢⲞ ⲚϪⲈⲚⲈϤⲂⲀⲤⲒⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒϬⲞⲠ ⲚⲦⲈⲢⲀⲦϤ.

8

ⲀϤϬⲒⲪⲈⲒ ⲀϤⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦϤ ⲀϤⲘⲞϢⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϢⲈ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲠⲒⲈⲢⲪⲈⲒ ⲚⲈⲘⲰⲞⲨ ⲈϤⲘⲞϢⲒ ⲈϤϬⲒⲪⲈⲒ ⲈϤⲤⲘⲞⲨ ⲈⲪⲚⲞⲨϮ.

9

ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲚϪⲈⲠⲒⲖⲀⲞⲤ ⲦⲎⲢϤ ⲈϤⲘⲞϢⲒ ⲈϤⲤⲘⲞⲨ ⲈⲪⲚⲞⲨϮ.

10

ⲚⲀⲨⲤⲰⲞⲨⲚ ⲆⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲠⲈ ϪⲈ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲪⲎ ⲈⲚⲀϤϨⲈⲘⲤⲒ ⲈϤϢⲀⲦ ⲘⲈⲐⲚⲀⲒ ϦⲀⲦⲈⲚ ϮⲤⲀⲒⲎ ⲘⲠⲨⲖⲎ ⲚⲦⲈⲠⲒⲈⲢⲪⲈⲒ ⲀⲨⲘⲞϨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲞⲨϨⲞϮ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲘⲈⲦⲈⲂⲎ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲀϤϢⲰⲠⲒ.

11

ⲀϤⲀⲘⲀϨⲒ ⲆⲈ ⲘⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲒⲰⲀⲚⲚⲎ ⲤⲀϤⲪⲰⲦ ϨⲀⲢⲰⲞⲨ ⲚϪⲈⲠⲒⲖⲀⲞⲤ ⲦⲎⲢϤ ϦⲀⲦⲈⲚ ϮⲤⲦⲞⲀ ⲐⲎ ⲈϢⲀⲨⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲞⲤ ϪⲈ ⲐⲀ ⲤⲞⲖⲞⲘⲰⲚ ⲈⲨⲚϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲞⲨϨⲞϮ.

12

ⲈⲦⲀϤⲚⲀⲨ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲘⲠⲒⲖⲀⲞⲤ ⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲚⲒⲒⲤⲢⲀⲎⲖⲒⲦⲎⲤ ⲈⲐⲂⲈⲞⲨ ⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲢϢⲪⲎⲢⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲪⲀⲒ ⲒⲈ ⲀϦⲰⲦⲈⲚ ⲦⲈⲦⲈⲚⲤⲞⲘⲤ ⲈⲢⲞⲚ ϨⲰⲤ ϪⲈ ⲚϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲦⲈⲚϪⲞⲘ ⲒⲈ ⲦⲈⲚⲘⲈⲦⲈⲨⲤⲈⲂⲎⲤ ⲀⲚⲒⲢⲒ ⲘⲪⲀⲒ ⲈⲐⲢⲈ ⲪⲀⲒ ⲘⲞϢⲒ.

13

ⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲀⲂⲢⲀⲀⲘ ⲚⲈⲘ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲒⲤⲀⲀⲔ ⲚⲈⲘ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲒⲀⲔⲰⲂ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲦⲈⲚⲈⲚⲒⲞϮ ⲀϤϮⲰⲞⲨ ⲘⲠⲈϤⲀⲖⲞⲨ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲪⲀⲒ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲈⲦⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲦⲎ ⲒϤ ⲀⲦⲈⲦⲈⲚϪⲞⲖϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲘⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲈⲀ ⲪⲎ ⲘⲈⲚ ϮϨⲀⲠ ⲈⲬⲀϤ ⲈⲂⲞⲖ.

14

ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲆⲈ ⲠⲈⲐⲞⲨⲀⲂ ⲠⲒⲐⲘⲎⲒ ⲀⲦⲈⲦⲈⲚϪⲞⲖϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲈⲦⲒⲚ ⲈⲐⲢⲞⲨⲬⲀ ⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲢⲈϤϦⲰⲦⲈⲂ.

15

ⲠⲀⲢⲬⲎⲄⲞⲤ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲠⲰⲚϦ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚϦⲞⲐⲂⲈϤ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲀ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲦⲞⲨⲚⲞⲤϤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲎ ⲈⲐⲘⲰⲞⲨⲦ ⲪⲀⲒ ⲀⲚⲞⲚ ⲦⲈⲚⲞⲒ ⲘⲘⲈⲐⲢⲈ ⲚⲀϤ.

16

ⲞⲨⲞϨ ⲚϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲪⲚⲀϨϮ ⲚⲦⲈⲠⲈϤⲢⲀⲚ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲦⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲠⲈϤⲢⲀⲚ ⲠⲈ ⲈⲦⲀϤⲦⲀⲖϬ ⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲚⲀϨϮ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦϤ ⲠⲈ ⲀϤϮ ⲚⲀϤ ⲘⲠⲒⲞⲨϪⲀⲒ ⲘⲠⲈⲦⲈⲚⲘⲐⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲦⲎⲢⲞⲨ.

17

ϮⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲚⲀⲤⲚⲎⲞⲨ ϮⲤⲰⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲈⲦⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲀⲒⲤ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲦⲀⲦⲈⲘⲒ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲚⲈⲦⲈⲚⲔⲈⲀⲢⲬⲰⲚ.

18

ⲪⲚⲞⲨϮ ⲆⲈ ⲚⲎ ⲈⲦⲀϤϪⲞⲦⲞⲨ ⲒⲤϪⲈⲚ ϢⲞⲢⲠ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲢⲰⲞⲨ ⲚⲚⲈϤⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲐⲢⲈ ⲠⲈϤⲬⲢⲤ ϢⲈⲠⲘⲔⲀϨ ⲀϤϪⲞⲔⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ.

19

ⲀⲢⲒⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒⲚ ⲞⲨⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲔⲈⲦ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲐⲢⲞⲨϤⲰϮ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲈⲦⲈⲚⲚⲞⲂⲒ ϨⲞⲠⲰⲤ ⲚⲤⲈⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲚϪⲈϨⲀⲚⲤⲎⲞⲨ ⲚⲬⲂⲞⲂ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲀⲦϨⲎ ⲘⲠϨⲞ ⲘⲠϬⲞⲒⲤ.

20

ⲞⲨⲞϨ ⲈϤⲈⲦⲀⲞⲨⲞ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲘⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲈⲢϢⲞⲢⲠ ⲚⲐⲀϢϤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ.

21

ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲈ ϨⲰϮ ⲠⲈ ⲚⲦⲈⲚⲒⲪⲎⲞⲨⲒ ϢⲞⲠϤ ⲈⲢⲰⲞⲨ ϢⲀ ⲠⲤⲎⲞⲨ ⲚⲦⲀⲪⲈ ⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲀϤⲤⲀϪⲒ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲚϪⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲢⲰⲞⲨ ⲚⲚⲈϤⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲒⲤϪⲈⲚ ⲠⲈⲚⲈϨ.

22

ⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ⲘⲈⲚ ⲀϤϪⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲢⲈ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲈϤⲈⲦⲞⲨⲚⲞⲤ ⲞⲨⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲈⲦⲈⲚⲤⲚⲎⲞⲨ ⲚⲀⲠⲀⲢⲎϮ ⲤⲰⲦⲈⲘ ⲚⲤⲰϤ ⲔⲀⲦⲀ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲈϤⲚⲀϪⲞⲦⲞⲨ ⲚⲰⲦⲈⲚ.

23

ⲈⲤⲈϢⲰⲠⲒ ⲆⲈ ⲘⲮⲨⲬⲎ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲈⲚⲤⲚⲀⲤⲰⲦⲈⲘ ⲀⲚ ⲚⲤⲀⲠⲒⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲈⲨⲈϤⲰϮ ⲚϮⲮⲨⲬⲎ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲈⲤⲖⲀⲞⲤ.

24

ⲞⲨⲞϨ ⲚⲒⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲒⲤϪⲈⲚ ⲤⲀⲘⲞⲨⲎⲖ ⲚⲈⲘ ⲚⲎ ⲈⲦⲀⲨⲒ ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲰϤ ⲀⲨⲤⲀϪⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϨⲒⲰⲒϢ ⲈⲐⲂⲈ ⲚⲀⲒⲈϨⲞⲞⲨ.

25

ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲆⲈ ⲚⲈⲚϢⲎⲢⲒ ⲚⲚⲒⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲚⲈⲘ ϮⲆⲒⲀⲐⲎⲔⲎ ⲈⲦⲀ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲤⲈⲘⲚⲎⲦⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲈⲚⲒⲞϮ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀⲂⲢⲀⲀⲘ ϪⲈ ⲈⲨⲈϢⲰⲠⲒ ⲈⲨⲤⲘⲀⲢⲰⲞⲨⲦ ϦⲈⲚⲠⲈⲔϪⲢⲞϪ ⲚϪⲈⲚⲒⲠⲀⲦⲢⲒⲀ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲦⲈⲠⲔⲀϨⲒ.

26

ⲚϢⲞⲢⲠ ⲘⲈⲚ ⲀⲪⲚⲞⲨϮ ⲦⲞⲨⲚⲞⲤ ⲠⲈϤⲀⲖⲞⲨ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲀϤⲦⲀⲞⲨⲞϤ ⲈⲤⲘⲞⲨ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ϪⲈⲬⲀⲤ ⲚⲦⲈⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ϨⲈⲚϤ ⲤⲀⲂⲞⲖ ⲚⲚⲈϤⲠⲈⲦϨⲰⲞⲨ.

Coptic Bible
Public Domain: No Info