Bible Selection
New Testament
Coptic Bible

Acts 17

1

ⲈⲦⲀⲨⲤⲒⲚⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚϮⲀⲘⲪⲒⲠⲞⲖⲒⲤ ⲚⲈⲘ ϮⲀⲠⲞⲖⲖⲰⲚⲒⲀ ⲀⲨⲒ ⲈⲐⲈⲤⲤⲀⲖⲞⲚⲒⲔⲎ ⲠⲒⲘⲀ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲤⲨⲚⲀⲄⲰⲄⲎ ⲚϦⲎⲦϤ ⲚⲦⲈⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ.

2

ⲔⲀⲦⲀ ϮⲤⲨⲚⲎⲐⲒⲀ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲀϤϢⲈ ⲈϦⲞⲨⲚ ϢⲀⲢⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀϤⲤⲀϪⲒ ⲚⲈⲘⲰⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲒⲄⲢⲀⲪⲎ ϢⲀ Ⲅ- ⲚⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ

3

ⲈϤⲞⲨⲞⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲈϤⲬⲰ ϦⲀⲦⲞⲦⲞⲨ ϪⲈ ϨⲰϮ ⲚⲦⲈⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ϬⲒⲘⲔⲀϨ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϤⲦⲰⲚϤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲎ ⲈⲐⲘⲰⲞⲨⲦ ⲞⲨⲞϨ ϪⲈ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲪⲀⲒ ⲀⲚⲞⲔ ⲈϮϨⲒⲰⲒϢ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲰⲦⲈⲚ.

4

ⲞⲨⲞϨ ϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲀⲨⲚⲀϨϮ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲰⲠ ⲈⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲤⲒⲖⲀⲤ ⲚϪⲈⲞⲨⲘⲎϢ ⲈϤⲞϢ ⲚⲦⲈⲚⲎ ⲈⲦⲈⲢⲤⲈⲂⲈⲤⲐⲈ ⲚⲦⲈⲚⲒⲞⲨⲈⲒⲚⲒⲚ ϨⲀⲚϨⲒⲞⲘⲒ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲚⲒϨⲞⲨⲀϮ ⲚϨⲀⲚⲔⲞⲨϪⲒ ⲀⲚ.

5

ⲀⲨⲬⲞϨ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϬⲒ ⲚϨⲀⲚⲢⲰⲘⲒ ⲈⲨϨⲰⲞⲨ ⲚⲦⲈⲚⲒⲀⲄⲞⲢⲢⲈⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲨⲐⲞⲨⲈⲦ ⲞⲨⲘⲎϢ ⲀⲨϢⲐⲞⲢⲦⲈⲢ ⲚϮⲠⲞⲖⲒⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲒ ⲈϨⲢⲈⲚ ⲠⲎⲒ ⲚⲒⲀⲤⲤⲰⲚ ⲈⲨⲔⲰϮ ⲚⲤⲰⲞⲨ ⲚⲤⲈⲈⲚⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀ ⲠⲒⲘⲎϢ.

6

ⲈⲦⲈⲘⲠⲞⲨϪⲈⲘⲞⲨ ⲆⲈ ⲀⲨⲰϢϮ ⲚⲒⲀⲤⲤⲰⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲔⲈⲤⲚⲎⲞⲨ ϢⲀ ⲚⲒⲀⲢⲬⲰⲚ ⲚⲦⲈϮⲠⲞⲖⲒⲤ ⲈⲨⲰϢ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲚⲀⲒ ⲚⲈⲚⲎ ⲈⲦⲀⲨϢⲐⲞⲢⲦⲈⲢ ⲚϮⲞⲒⲔⲞⲨⲘⲈⲚⲎ ⲞⲨⲞϨ ⲤⲈϢⲞⲠ ⲦⲀⲒ

7

ⲈⲀ ⲒⲀⲤⲤⲰⲚ ϢⲞⲠⲞⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲤⲈϮ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈϨⲢⲈⲚ ⲚⲒϨⲰⲚ ⲚⲦⲈⲠⲞⲨⲢⲞ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ϤϢⲞⲠ ⲚϪⲈⲔⲈⲞⲨⲢⲞ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ.

8

ⲀⲨϢⲐⲞⲢⲦⲈⲢ ⲆⲈ ⲘⲠⲒⲘⲎϢ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲀⲢⲬ ⲰⲚ ⲚⲦⲈϮⲠⲞⲖⲒⲤ ⲈⲨⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲚⲀⲒ.

9

ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲨϬⲒ ⲘⲠⲈⲦⲤⲈⲘⲠϢⲀ ⲚⲦⲈⲚ ⲒⲀⲤⲤⲰⲚ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲔⲈⲤⲰϪⲠ ⲀⲨⲬⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ.

10

ⲚⲒⲤⲚⲎⲞⲨ ⲆⲈ ⲤⲀⲦⲞⲦⲞⲨ ⲀⲨⲦⲪⲈ ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲈⲘ ⲤⲒⲖⲀⲤ ⲚϪⲰⲢϨ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈⲂⲈⲢⲞⲒⲀ ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲆⲈ ⲈⲦⲀⲨⲒ ⲈⲘⲀⲨ ⲀⲨϢⲈ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈϮⲤⲨⲚⲀⲄⲰⲄⲎ ⲚⲦⲈⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ.

11

ⲚⲀⲒ ⲆⲈ ⲚⲈϨⲀⲚⲈⲨⲄⲈⲚⲎⲤ ⲚⲈⲈϨⲞⲦⲈ ⲚⲎ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲐⲈⲤⲤⲀⲖⲞⲚⲒⲔⲎ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲀⲨϢⲈⲠ ⲠⲒⲤⲀϪⲒ ⲈⲢⲰⲞⲨ ϦⲈⲚⲢⲰⲞⲨⲦϤ ⲚϨⲎⲦ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲨϦⲞⲦϦⲈⲦ ⲘⲘⲎⲚⲒ ϦⲈⲚⲚⲒⲄⲢⲀⲪⲎ ϪⲈ ⲀⲚ ⲚⲀⲒ ϢⲞⲠ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ.

12

ⲞⲨⲘⲎϢ ⲘⲈⲚ ⲞⲨⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲀⲨⲚⲀϨϮ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲔⲈⲞⲨⲞⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲒⲞⲨⲈⲒⲚⲒⲚ ⲚϨⲒⲞⲘⲒ ⲚⲈⲨⲤⲬⲎⲘⲰⲚ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲔⲈⲢⲰⲘⲒ ⲚϨⲀⲚⲔⲞⲨϪⲒ ⲀⲚ.

13

ⲈⲦⲀⲨⲈⲘⲒ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲚⲦⲈⲐⲈⲤⲤⲀⲖⲞⲚⲒⲔⲎ ϪⲈ ⲀⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ϨⲒⲰⲒϢ ϦⲈⲚⲦⲔⲈⲂⲈⲢⲞⲒⲀ ⲘⲠⲒⲤⲀϪⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲀⲨⲒ ⲈⲠⲒⲔⲈⲘⲀ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲈⲨⲔⲒⲘ ⲚⲚⲒⲘⲎϢ ⲈⲨϢⲐⲞⲢⲦⲈⲢ ⲘⲘⲰⲞⲨ.

14

ⲦⲞⲦⲈ ⲤⲀⲦⲞⲦⲞⲨ ⲀⲨⲦⲪⲈ ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈⲚⲒⲤⲚⲎⲞⲨ ⲈⲐⲢⲈϤϢⲈ ⲈϪⲈⲚ ⲪⲒⲞⲘ ⲀⲨⲤⲰϪⲠ ⲆⲈ ⲘⲘⲀⲨ ⲚϪⲈⲤⲒⲖⲀⲤ ⲚⲈⲘ ⲦⲒⲘⲞⲐⲈⲞⲤ.

15

ⲚⲎ ⲆⲈ ⲈⲚⲀⲨⲦⲪⲞ ⲘⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲨⲈⲚϤ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈⲀⲐⲎⲚⲚⲀⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲨϬⲒ ⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲈϬⲒⲠϢⲒⲚⲒ ⲚⲚⲒⲤⲚⲎⲞⲨ ⲤⲒⲖⲀⲤ ⲚⲈⲘ ⲦⲒⲘⲞⲐⲈⲞⲤ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲤⲈⲒ ϨⲀⲢⲞϤ ⲚⲬⲰⲖⲈⲘ ⲀⲨⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲨϢⲈ ⲚⲰⲞⲨ

16

ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲆⲈ ⲚⲀϤϦⲈⲚ ⲀⲐⲎⲚⲚⲀⲤ ⲈϤⲤⲞⲘⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲀϪⲰⲞⲨ ⲀϤϪⲰⲚⲦ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲠⲈϤⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦϤ ⲈϤⲚⲀⲨ ⲈϮⲠⲞⲖⲒⲤ ⲈⲤⲞϢ ⲘⲘⲈⲦϢⲀⲘϢⲈ ⲒⲆⲰⲖⲞⲚ.

17

ⲚⲀϤⲤⲀϪⲒ ⲘⲈⲚ ⲞⲨⲚ ϦⲈⲚϮⲤⲨⲚⲀⲄⲰⲄⲎ ⲚⲦⲈⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲚⲈⲘ ⲚⲎ ⲈⲦⲈⲢⲤⲈⲂⲈⲤⲐⲈ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲈϢⲀⲨⲐⲰⲞⲨϮ ⲘⲘⲎⲚⲒ ϨⲒ ϮⲀⲄⲞⲢⲀ.

18

ϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲒⲈⲠⲒⲔⲞⲨⲢⲒⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲤⲦⲞⲒⲬⲞⲤ ⲘⲪⲒⲖⲞⲤⲞⲪⲞⲤ ⲚⲀⲨϮ ⲞⲨⲂⲎϤ ⲞⲨⲞϨ ϨⲀⲚⲔⲈⲬⲰⲞⲨⲚⲒ ⲚⲀⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲈϤⲞⲨⲰϢ ⲈϪⲞϤ ⲚϪⲈⲠⲀⲒⲤⲠⲈⲢⲘⲞⲖⲞⲄⲞⲤ ϨⲀⲚⲔⲈⲬⲰⲞⲨⲚⲒ ⲆⲈ ⲚⲀⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨⲢⲈϤϨⲒⲰⲒϢ ⲠⲈ ⲚⲦⲈϨⲀⲚⲆⲈⲘⲰⲚ ⲚϢⲈⲘⲘⲞ ϪⲈ ⲚⲀϤϨⲒⲰⲒϢ ⲚⲰⲞⲨ ⲠⲈ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲈⲘ ⲦⲈϤⲀⲚⲀⲤⲦⲀⲤⲒⲤ.

19

ⲀⲨⲀⲘⲞⲚⲒ ⲆⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲨⲈⲚϤ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲠⲒⲀⲢⲒⲞⲠⲀⲄⲞⲤ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲘⲘⲞⲚ ⲈⲈⲘⲒ ϪⲈ ⲦⲀⲒⲤⲂⲰ ⲘⲂⲈⲢⲒ ⲞⲨ ⲦⲈ ⲈⲦⲈⲔⲤⲀϪⲒ ⲘⲘⲞⲤ.

20

ⲔⲒⲚⲒ ⲚϨⲀⲚⲤⲀϪⲒ ⲚϢⲈⲘⲘⲞ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲚⲈⲚⲘⲀϢϪ ⲦⲈⲚⲞⲨⲰϢ ⲈⲈⲘⲒ ϪⲈ ⲞⲨ ⲚⲈⲚⲀⲒ.

21

ⲚⲒⲀⲐⲎⲚⲚⲈⲞⲤ ⲆⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲚⲒϢⲈⲘⲘⲰⲞⲨ ⲈⲐⲚⲎⲞⲨ ⲈⲘⲀⲨ ⲚⲀⲨⲤⲢⲰϤⲦ ⲈϨⲖⲒ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲈⲂⲎⲖ ⲈⲤⲀϪⲒ ⲚⲈⲘ ⲈⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈϨⲰⲂ ⲘⲂⲈⲢⲒ.

22

ⲀϤⲞϨⲒ ⲆⲈ ⲈⲢⲀⲦϤ ⲚϪⲈⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ϦⲈⲚⲐⲘⲎϮ ⲘⲠⲒⲀⲢⲒⲞⲠⲀⲄⲞⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲚⲒⲀⲐⲎⲚⲚⲈⲞⲤ ⲔⲀⲦⲀ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϮⲚⲀⲨ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲦⲈⲦⲈⲚⲞⲒ ⲚⲢⲈϤϢⲀⲘϢⲈ ⲒϦ ⲚϨⲞⲨⲞ.

23

ⲈⲒⲤⲒⲚⲒ ⲄⲀⲢ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲒⲚⲀⲨ ⲈⲚⲎ ⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲤⲈⲂⲈⲤⲐⲈ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲀⲒϪⲒⲘⲒ ⲚⲞⲨϢⲎ ⲞⲨⲒ ⲈⲤⲤϦⲎⲞⲨⲦ ⲈϨⲢⲎⲒ ϨⲒⲰⲦⲤ ϪⲈ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲚ ⲪⲎ ⲞⲨⲚ ⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲤⲈⲂⲈⲤⲐⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲦⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲚ ⲪⲀⲒ ⲀⲚⲞⲔ ⲈϮϨⲒⲰⲒϢ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲰⲦⲈⲚ.

24

ⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲦⲀϤⲐⲀⲘⲒⲈ ⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲚⲈⲘ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦϢⲞⲠ ⲚϦⲎⲦϤ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲚⲦⲪⲈ ⲚⲈⲘ ⲠⲔⲀϨⲒ ⲚⲀϤϢⲞⲠ ⲀⲚ ϦⲈⲚϨⲀⲚⲈⲢⲪⲎⲞⲨⲒ ⲘⲘⲞⲨⲚⲔ ⲚϪⲒϪ.

25

ⲞⲨⲆⲈ ⲚⲈϢⲀⲨϢⲈⲘϢⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲚ ⲚϪⲈϨⲀⲚϪⲒϪ ⲚⲢⲰⲘⲒ ⲚϤⲈⲢⲬⲢⲒⲀ ⲀⲚ ⲚϨⲖⲒ ⲚⲐⲞϤ ⲠⲈⲦϮ ⲘⲠⲰⲚϦ ⲚⲈⲘ ⲪⲚⲒϤⲒ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ.

26

ⲈⲀϤⲐⲀⲘⲒⲈ ϢⲖⲞⲖ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲦⲈⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲞⲨⲀⲒ ⲈⲐⲢⲞⲨϢⲰⲠⲒ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠϨⲞ ⲘⲠⲔⲀϨⲒ ⲦⲎⲢϤ ⲈⲀϤⲐⲰϢ ⲚϨⲀⲚⲤⲎ ⲞⲨ ⲈⲨⲐⲎϢ ⲒⲤϪⲈⲚ ϢⲞⲢⲠ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲐⲰϢ ⲚⲦⲈⲠⲞⲨϪⲒⲚϢⲰⲠⲒ.

27

ⲈⲐⲢⲞⲨⲔⲰϮ ⲚⲤⲀⲪⲚⲞⲨϮ ϪⲈ ϨⲀⲢⲀ ⲄⲈ ⲤⲈⲚⲀϪⲞⲘϪⲈⲘ ⲚⲤⲰϤ ⲚⲤⲈϪⲈⲘϤ ⲔⲈⲦⲞⲒ ϤⲞⲨⲎⲞⲨ ⲀⲚ ⲘⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲘⲘⲞⲚ.

28

ⲀⲚⲰⲚϦ ⲄⲀⲢ ⲚϦⲎⲦϤ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲚⲔⲒⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲚϢⲞⲠ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀⲨϪⲞⲤ ⲚϪⲈϨⲀⲚⲔⲈⲬⲰⲞⲨⲚⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲒⲠⲞⲒⲦⲎⲤ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲚ ⲠⲈϤⲄⲈⲚⲞⲤ ⲄⲀⲢ.

29

ⲈⲀⲚⲞⲚ ⲞⲨⲄⲈⲚⲞⲤ ⲞⲨⲚ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲤϢⲈ ⲚⲀⲚ ⲀⲚ ⲈⲐⲢⲈⲚⲘⲈⲨⲒ ⲈⲚⲞⲨⲂ ⲒⲈ ϨⲀⲦ ⲒⲈ ⲰⲚⲒ ⲘⲪⲰⲦϨ ⲚⲦⲈⲬⲚⲎ ⲒⲈ ⲘⲞⲔⲘⲈⲔ ⲚⲢⲰⲘⲒ ϪⲈ ⲀϤⲞⲚⲒ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲚϪⲈⲪⲚⲞⲨϮ.

30

ⲚⲒⲤⲎⲞⲨ ⲘⲈⲚ ⲚⲦⲈϮⲘⲈⲦⲀⲦⲈⲘⲒ ⲀϤⲬⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈⲪⲚⲞⲨϮ ϮⲚⲞⲨ ⲆⲈ ϤϨⲒⲰⲒϢ ⲚⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲈⲐⲢⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲢⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒⲚ ϦⲈⲚⲘⲀⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ.

31

ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ϪⲈ ⲀϤⲤⲈⲘⲚⲈ ⲞⲨⲈϨⲞⲞⲨ ⲈϤⲚⲀϮϨⲀⲠ ⲈϮⲞⲒⲔⲞⲨⲘⲈⲚⲎ ⲚϦⲎⲦϤ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲒⲢⲰⲘⲒ ⲈⲦⲀϤⲐⲀϢϤ ⲈⲀϤϮ ⲘⲪⲚⲀϨϮ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲀϤⲦⲞⲨⲚⲞⲤϤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲎ ⲈⲐⲘⲰⲞⲨⲦ.

32

ⲈⲦⲀⲨⲤⲰⲦⲈⲘ ⲆⲈ ϪⲈ ⲀⲚⲀⲤⲦⲀⲤⲒⲤ ⲚⲦⲈⲚⲒⲢⲈϤⲘⲰⲞⲨⲦ ϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ⲘⲈⲚ ⲀⲨⲤⲰⲂⲒ ϨⲀⲚⲔⲈⲬⲰⲞⲨⲚⲒ ⲆⲈ ⲀⲨϪⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲚⲈⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲢⲞⲔ ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ.

33

ⲞⲨⲞϨ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲞⲚ ⲀⲠⲀⲨⲖⲞⲤ Ⲓ- ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲞⲨⲘⲎϮ.

34

ⲀⲨⲦⲞⲘⲞⲨ ⲆⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲚϪⲈϨⲀⲚⲢⲰⲘⲒ ⲈⲀⲨⲚⲀϨϮ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲈⲚⲀⲢⲈ ⲆⲒⲞⲚⲎⲤⲒⲞⲤ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲠⲒⲀⲢⲒⲞⲠⲀⲄⲒⲦⲎⲤ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲤϨⲒⲘⲒ ⲈⲠⲈⲤⲢⲀⲚ ⲠⲈ ⲆⲀⲘⲀⲢⲒⲤ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲔⲈⲬⲰⲞⲨⲚⲒ ⲚⲈⲘⲰⲞⲨ.

Coptic Bible
Public Domain: No Info