Bible Selection
New Testament
Coptic Bible

Acts 13

1

ⲚⲈ ⲞⲨⲞⲚ ϨⲀⲚⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲆⲈ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲢⲈϤϮⲤⲂⲰ ϦⲈⲚϮⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲚⲦⲈⲦⲀⲚϮⲞⲬⲒⲀ ⲂⲀⲢⲚⲀⲂⲀⲤ ⲚⲈⲘ ⲤⲒⲘⲰⲚ ⲪⲎ ⲈⲦⲞⲨⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲚⲒⲔⲈⲢ ⲚⲈⲘ ⲖⲞⲨⲔⲒⲞⲤ ⲠⲒⲔⲨⲢⲒⲚⲚⲈⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲘⲀⲚⲀⲎ ⲠⲒϢⲪⲎⲢ ⲚϢⲀⲚϢ ⲚⲦⲈⲎⲢⲰⲆⲎⲤ ⲠⲒⲦⲈⲦⲢⲀⲀⲢⲬⲎⲤ ⲚⲈⲘ ⲤⲀⲨⲖⲞⲤ

2

ⲈⲨϢⲈⲘϢⲒ ⲆⲈ ⲘⲠϬⲞⲒⲤ ⲈⲨⲈⲢⲚⲎⲤⲦⲈⲨⲒⲚ ⲠⲈϪⲈ ⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈⲐⲞⲨⲀⲂ ϪⲈ ⲪⲰⲢϪ ⲚⲎⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲂⲀⲢⲚⲀⲂⲀⲤ ⲚⲈⲘ ⲤⲀⲨⲖⲞⲤ ⲈⲠⲒϨⲰⲂ ⲈⲦⲀⲒⲐⲀϨⲘⲞⲨ ⲈⲢⲞϤ.

3

ⲦⲞⲦⲈ ⲈⲦⲀⲨⲈⲢⲚⲎⲤⲦⲈⲨⲒⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲨⲦⲰⲂϨ ⲀⲨⲬⲀϪⲒϪ ⲈϪⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲬⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ.

4

ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲘⲈⲚ ⲞⲨⲚ ⲈⲦⲀⲨⲞⲨⲞⲢⲠⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈⲐⲞⲨⲀⲂ ⲀⲨⲒ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈⲤⲈⲖⲈⲨⲔⲒⲀ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲀⲨ ⲀⲨⲈⲢϨⲰⲦ ⲈⲔⲨⲠⲢⲞⲤ.

5

ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲨⲒ ⲈⲤⲀⲖⲀⲘⲒⲚⲎ ⲚⲀⲨϨⲒⲰⲒϢ ⲘⲠⲒⲤⲀϪⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ϦⲈⲚⲚⲒⲤⲨⲚⲀⲄⲰⲄⲎ ⲚⲦⲈⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲚⲀⲢⲈ ⲠⲔⲈⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ⲆⲈ ⲚⲈⲘⲰⲞⲨ ⲈϤⲞⲒ ⲚⲢⲈϤϢⲈⲘϢⲒ.

6

ⲈⲦⲀⲨⲤⲈⲚ ϮⲚⲎⲤⲞⲤ ⲆⲈ ⲦⲎⲢⲤ ϢⲀ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈⲠⲀⲪⲞⲨ ⲀⲨϪⲒⲘⲒ ⲚⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ⲚⲀⲬⲰ ⲘⲮⲈⲆⲞⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲈⲠⲈϤⲢⲀⲚ ⲠⲈ ⲂⲀⲢⲒⲎⲤⲞⲨ.

7

ⲪⲀⲒ ⲈⲚⲀϤⲬⲎ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲀⲚⲐⲨⲠⲀⲦⲞⲤ ⲤⲈⲢⲄⲒⲞⲤ ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ⲚⲔⲀⲦϨⲎⲦ ⲪⲀⲒ ⲆⲈ ⲀϤⲘⲞⲨϮ ⲈⲂⲀⲢⲚⲀⲂⲀⲤ ⲚⲈⲘ ⲤⲀⲨⲖⲞⲤ ⲚⲀϤⲔⲰϮ ⲈⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲠⲒⲤⲀϪⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ.

8

ⲚⲀϤϮ ⲆⲈ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈϨⲢⲀⲨ ⲚϪⲈⲈⲖⲨⲘⲀⲤ ⲠⲒⲀⲬⲰ ⲈϢⲀⲨⲞⲨⲀϨⲈⲘ ⲠⲈϤⲢⲀⲚ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲈϤⲔⲰϮ ⲚⲤⲀⲪⲈⲚϨ ⲠⲒⲀⲚⲐⲨⲠⲀⲦⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲪⲚⲀϨϮ.

9

ⲤⲀⲨⲖⲞⲤ ⲆⲈ ⲈⲦⲈ ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲠⲈ ⲈⲦⲀϤⲘⲞϨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈⲐⲞⲨⲀⲂ

10

ⲠⲈϪⲀϤ ⲰⲪⲎ ⲈⲐⲘⲈϨ ⲚⲬⲢⲞϤ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲈⲘ ⲠⲈⲦϨⲰⲞⲨ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲠϢⲎⲢⲒ ⲚⲦⲈⲠⲒⲆⲒⲀⲂⲞⲖⲞⲤ ⲠⲒϪⲀϪⲒ ⲚⲦⲈⲐⲘⲎⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲔⲬⲰ ⲚⲦⲞⲦⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲚ ⲈⲔⲪⲰⲚϨ ⲚⲚⲒⲘⲰⲒⲦ ⲈⲦⲤⲞⲨⲦⲰⲚ ⲚⲦⲈⲠϬⲞⲒⲤ.

11

ⲞⲨⲞϨ ϮⲚⲞⲨ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲒⲤ ⲦϪⲒϪ ⲘⲠϬⲞⲒⲤ ⲈⲤⲈⲒ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲰⲔ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲔⲈϢⲰⲠⲒ ⲈⲔⲞⲒ ⲘⲂⲈⲖⲖⲈ ⲚⲬⲚⲀⲨ ⲘⲪⲢⲎ ⲀⲚ ϢⲀ ⲞⲨⲤⲎⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲤⲀⲦⲞⲦϤ ⲀϤⲒ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲰϤ ⲚϪⲈⲞⲨϨⲖⲞⲖ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲬⲀⲔⲒ ⲚⲀϤⲔⲰϮ ⲈϤϢⲒⲚⲒ ⲚⲤⲀⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀϮⲦⲞⲦϤ.

12

ⲦⲞⲦⲈ ⲈⲦⲀϤⲚⲀⲨ ⲚϪⲈⲠⲒⲀⲚⲐⲨⲠⲀⲦⲞⲤ ⲈⲪⲎ ⲈⲦⲀϤϢⲰⲠⲒ ⲀϤⲚⲀϨϮ ⲀϤⲈⲢϢⲪⲎⲢⲒ ⲈϪⲈⲚ ϮⲤⲂⲰ ⲚⲦⲈⲠϬⲞⲒⲤ.

13

ⲈⲦⲀⲨⲒ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲀⲪⲞⲨ ⲚϪⲈⲚⲀ ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲠⲀⲢⲚⲀⲂⲀⲤ ⲀⲨⲒ ⲈⲠⲈⲢⲄⲎ ⲚⲦⲈϮⲠⲀⲘⲪⲒⲖⲒⲀ ⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ⲆⲈ ⲀϤⲪⲰⲢϪ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲀϤⲔⲞⲦϤ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈⲒⲈⲢⲞⲤⲀⲖⲎⲘ.

14

ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲆⲈ ⲈⲦⲀⲨⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲈⲢⲄⲎ ⲀⲨⲒ ⲈⲦⲀⲚϮⲞⲬⲒⲀ ⲚⲦⲈϮⲠⲒⲤⲒⲆⲒⲀ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲨⲒ ⲈϮⲤⲨⲚⲀⲄⲰⲄⲎ ⲘⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲦⲈⲚⲒⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ ⲀⲨϨⲈⲘⲤⲒ

15

ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲀ ⲠⲒⲰϢ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲀⲨⲞⲨⲰⲢⲠ ⲚϪⲈⲚⲒⲀⲢⲬⲎⲤⲨⲚⲀⲄⲰⲄⲞⲤ ϨⲀⲢⲰⲞⲨ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲚⲈⲚⲤⲚⲎⲞⲨ ⲪⲎ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲤⲀϪⲒ ⲚⲚⲞⲘϮ ⲠⲈ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ϢⲀ ⲠⲒⲖⲀⲞⲤ ⲀϪⲞϤ.

16

ⲈⲦⲀϤⲦⲰⲚϤ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤϬⲰⲢⲈⲘ ⲚⲦⲈϤϪⲒϪ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲚⲒⲤⲢⲀⲎⲖⲒⲦⲎⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲎ ⲈⲦⲈⲢϨⲞϮ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ϦⲀⲦϨⲎ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲤⲰⲦⲈⲘ.

17

ⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲦⲈⲠⲒⲖⲀⲞⲤ ⲠⲒⲤⲖ ⲀϤⲤⲰⲦⲠ ⲚⲚⲈⲚⲒⲞϮ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϬⲒⲤⲒ ⲘⲠⲒⲖⲀⲞⲤ ϦⲈⲚϮⲠⲀⲢⲞⲒⲔⲒⲀ ϦⲈⲚⲠⲔⲀϨⲒ ⲚⲬⲎⲘⲒ ⲞⲨⲞϨ ϦⲈⲚⲞⲨϢⲰⲂϢ ⲈϤϬⲞⲤⲒ ⲀϤⲈⲚⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϦⲎⲦϤ.

18

ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϢⲀⲚⲞⲨϢⲞⲨ ⲚⲘⲚⲢⲞⲘⲠⲒ ⲚⲤⲎⲞⲨ ϨⲒ ⲠϢⲀϤⲈ.

19

ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲢⲰϦⲦ ⲚⲌ ⲚϢⲖⲰⲖ ϦⲈⲚⲠⲔⲀϨⲒ ⲚⲬⲀⲚⲀⲀⲚ ⲀϤⲐⲢⲞⲨⲈⲢⲔⲖⲎⲢⲞⲚⲞⲘⲒⲚ ⲘⲠⲞⲨⲔⲀϨⲒ

20

ⲚⲨ ⲚⲢⲞⲘⲠⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲀ ⲚⲀⲒ ⲀϤϮ ⲚϨⲀⲚⲔⲢⲒⲦⲎⲤ ϢⲀ ⲤⲀⲘⲞⲨⲎⲖ ⲠⲒⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ.

21

ⲞⲨⲞϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲀⲨ ⲀⲨⲈⲢⲈⲦⲒⲚ ⲚⲞⲨⲞⲨⲢⲞ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϮ ⲚⲰⲞⲨ ⲚϪⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲤⲀⲞⲨⲖ ⲠϢⲎⲢⲒ ⲚⲔⲒⲤ ⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲪⲨⲖⲎ ⲘⲂⲈⲚⲒⲀⲘⲒⲚ ⲚⲘⲚⲢⲞⲘⲠⲒ.

22

ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲞⲨⲞⲐⲂⲈϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲀϤⲦⲞⲨⲚⲞⲤ ⲆⲀⲨⲒⲆ ⲚⲰⲞⲨ ⲚⲞⲨⲢⲞ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲀϤⲈⲢⲘⲈⲐⲢⲈ ⲈⲐⲂⲎⲦϤ ⲈⲀϤϪⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲒϪⲒⲘⲒ ⲚⲆⲀⲨⲒⲆ ⲠϢⲎⲢⲒ ⲚⲒⲈⲤⲤⲈ ⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲀϨⲎⲦ ⲪⲀⲒ ⲈⲐⲚⲀⲒⲢⲒ ⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲈϨⲚⲎⲒ.

23

ⲞⲨⲞϨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠϪⲢⲞϪ ⲘⲪⲀⲒ Ⲁ- ⲪⲚⲞⲨϮ ⲔⲀⲦⲀ ⲞⲨⲰϢ ⲀϤⲒⲚⲒ ⲘⲠⲒⲤⲖ ⲚⲞⲨⲤⲰⲦⲎⲢ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ.

24

ⲈⲀϤⲈⲢϢⲞⲢⲠ ⲚϨⲒⲰⲒϢ ϦⲀϪⲈⲚ ⲠⲈϤⲘⲰⲒⲦ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲚϪⲈⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ⲚⲞⲨⲰⲘⲤ ⲘⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒⲀ ⲘⲠⲒⲖⲀⲞⲤ ⲦⲎⲢϤ ⲚⲦⲈⲠⲒⲤⲖ.

25

ⲈⲦⲀ ⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ⲆⲈ ϪⲰⲔ ⲘⲠⲈϤⲆⲢⲞⲘⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲀϤⲬⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲘⲈⲨⲒ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲚⲒⲘ ⲀⲚⲞⲔ ⲄⲀⲢ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲀⲖⲖⲀ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲈϤⲚⲎⲞⲨ ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲰⲒ ⲚϪⲈⲪⲎ ⲈⲦⲈⲚϮⲘⲠϢⲀ ⲀⲚ ⲈϮⲞⲨⲰ ⲘⲠⲒⲐⲰⲞⲨⲒ ⲚⲦⲈⲚⲈϤϬⲀⲖⲀⲨϪ.

26

ⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲚⲈⲚⲤⲚⲎⲞⲨ ⲚⲒϢⲎⲢⲒ ⲚⲦⲈⲠⲄⲈⲚⲞⲤ ⲚⲀⲂⲢⲀⲀⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲎ ⲈⲦⲈⲢϨⲞϮ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ϦⲀⲦϨⲎ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲦⲀⲨⲞⲨⲰⲢⲠ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲘⲠⲒⲤⲀϪⲒ ⲚⲦⲈⲠⲀⲒⲞⲨϪⲀⲒ ⲪⲀⲒ.

27

ⲚⲎ ⲄⲀⲢ ⲈⲦϢⲞⲠ ϦⲈⲚⲒⲈⲢⲞⲤⲀⲖⲎⲘ ⲚⲈⲘ ⲚⲞⲨⲔⲈⲀⲢⲬⲰⲚ ⲪⲀⲒ ⲀⲨⲈⲢⲀⲦⲈⲘⲒ ⲈⲢⲞϤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲔⲈⲤⲘⲎ ⲚⲦⲈⲚⲒⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲞⲨⲰϢ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲔⲀⲦⲀ ⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲀⲨϮϨⲀⲠ ⲈⲀⲨϪⲞⲔⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ.

28

ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲈⲘⲠⲞⲨϪⲈⲘ ϨⲖⲒ ⲚⲖⲰⲒϪⲒ ⲚⲦⲈⲪⲘⲞⲨ ⲚϦⲎⲦϤ ⲀⲨⲈⲢⲈⲦⲒⲚ ⲘⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲈϦⲞⲐⲂⲈϤ.

29

ⲈⲦⲀⲨϪⲰⲔ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲤϦⲎⲞⲨⲦ ⲈⲐⲂⲎⲦϤ ⲀⲨⲬⲀϤ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲒϢⲈ ⲀⲨⲬⲀϤ ⲚϦⲞⲨⲚ ϦⲈⲚⲞⲨⲘϨⲀⲨ.

30

ⲪⲚⲞⲨϮ ⲆⲈ ⲀϤⲦⲞⲨⲚⲞⲤϤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲎ ⲈⲐⲘⲰⲞⲨⲦ.

31

ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲀϤⲞⲨⲞⲚϨϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲞⲨⲘⲎϢ ⲚⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲚⲎ ⲈⲦⲀⲨⲒ ⲚⲈⲘⲀϤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚϮⲄⲀⲖⲒⲖⲈⲀ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈⲒⲈⲢⲞⲤⲀⲖⲎⲘ ⲚⲀⲒ ϮⲚⲞⲨ ⲈⲦⲞⲒ ⲘⲘⲈⲐⲢⲈ ⲚⲀϤ ϢⲀ ⲠⲒⲖⲀⲞⲤ.

32

ⲞⲨⲞϨ ⲀⲚⲞⲚ ⲦⲈⲚϨⲒϢⲈⲚⲚⲞⲨϤⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲘⲠⲒⲰϢ ⲈⲦⲀϤϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚⲚⲒⲒⲞϮ.

33

ϪⲈ ⲪⲀⲒ ⲀⲪⲚⲞⲨϮ ϪⲞⲔϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲒϢⲎⲢⲒ ⲈⲦⲀϤⲦⲞⲨⲚⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲤϦⲎ ⲞⲨⲦ ϦⲈⲚⲠⲒⲘⲀϨⲂ ⲘⲮⲀⲖⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲐⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲀϢⲎⲢⲒ ⲀⲚⲞⲔ ⲀⲒϪⲪⲞⲔ ⲘⲪⲞⲞⲨ.

34

ⲞⲦⲒ ⲆⲈ ϪⲈ ⲀϤⲦⲞⲨⲚⲞⲤϤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲎ ⲈⲐⲘⲰⲞⲨⲦ ϤⲚⲀⲦⲀⲤⲐⲞ ⲀⲚ ϪⲈ ⲈⲠⲦⲀⲔⲞ ⲀϤϪⲞⲤ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ ϪⲈ ⲈⲒⲈϮ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲚⲚⲎ ⲈⲐⲞⲨⲀⲂ ⲚⲦⲈⲆⲀⲨⲒⲆ ⲈⲦⲈⲚϨⲞⲦ.

35

ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ⲞⲚ ϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϦⲈⲚⲔⲈⲘⲀ ϪⲈ ⲚⲚⲈⲔϮ ⲘⲠⲈⲐⲞⲨⲀⲂ ⲚⲦⲀⲔ ⲈⲚⲀⲨ ⲈⲠⲦⲀⲔⲞ.

36

ⲆⲀⲨⲒⲆ ⲘⲈⲚ ⲄⲀⲢ ⲚϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲦⲈϤⲄⲈⲚⲈⲀ ⲚⲀϤϢⲈⲘϢⲒ ⲘⲠⲒⲤⲞϬⲚⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲀϤⲈⲚⲔⲞⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲬⲀϤ ϦⲀⲦⲈⲚ ⲚⲈϤⲒⲞϮ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲠⲦⲀⲔⲞ.

37

ⲪⲎ ⲆⲈ ⲈⲦⲀ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲦⲞⲨⲚⲞⲤϤ ⲘⲠⲈϤⲚⲀⲨ ⲈⲠⲦⲀⲔⲞ.

38

ⲘⲀⲢⲈ ⲠⲒϨⲰⲂ ⲞⲨⲚ ⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲚⲈⲚⲤⲚⲎⲞⲨ ϪⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲪⲀⲒ ⲤⲈϨⲒⲰⲒϢ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲘⲠⲬⲰ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈⲚⲈⲦⲈⲚⲚⲞⲂⲒ ⲚⲈⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀ ⲚⲎ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲦⲈⲘⲠⲈⲦⲈⲚϢϪⲈⲘϪⲞⲘ ⲈⲐⲀⲘⲒⲞ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ϦⲈⲚⲪⲚⲞⲘⲞⲤ ⲘⲘⲰⲨⲤⲎⲤ.

39

ϦⲈⲚ ⲪⲀⲒ ⲆⲈ ⲚⲐⲞϤ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲐⲚⲀϨϮ ⲤⲈⲚⲀⲐⲘⲀⲒⲞϤ.

40

ⲀⲚⲀⲨ ⲞⲨⲚ ⲘⲎⲠⲰⲤ ⲚⲦⲈϤⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲚϪⲈⲪⲎ ⲈⲦⲀϤϪⲞϤ ϦⲈⲚⲚⲒⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ.

41

ϪⲈ ⲀⲚⲀⲨ ⲚⲒⲔⲀⲦⲀⲪⲢⲞⲚⲒⲦⲎⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲢⲒϢⲪⲎⲢⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲀⲔⲈⲦ ⲐⲎⲚⲞⲨ ϪⲈ ϮⲚⲀⲒⲢⲒ ⲚⲞⲨϨⲰⲂ ϦⲈⲚⲚⲈⲦⲈⲚⲈϨⲞⲞⲨ ⲞⲨϨⲰⲂ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀϨϮ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲚ ⲈϢⲰⲠ ⲀⲢⲈϢⲀⲚ ⲞⲨⲀⲒ ⲪⲒⲢⲒ ϦⲀⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ.

42

ⲈⲨⲚⲎⲞⲨ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲀⲨⲈⲢⲀⲜⲒⲞⲒⲚ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲤⲈⲤⲀϪⲒ ϦⲈⲚⲠⲒⲔⲈⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ ⲈⲐⲚⲎⲞⲨ.

43

ⲈⲦⲀⲤⲂⲰⲖ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈϮⲤⲨⲚⲀⲄⲰⲄⲎ ⲀⲨⲘⲞϢⲒ ⲚⲤⲀⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲂⲀⲢⲚⲀⲂⲀⲤ ⲚϪⲈⲞⲨⲘⲎϢ ⲚⲦⲈⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲚⲈⲘ ⲚⲎ ⲈⲦⲈⲢⲤⲈⲂⲈⲤⲐⲈ ϦⲈⲚⲚⲒϢⲈⲘⲘⲰⲞⲨ ⲈⲨⲐⲰⲦ ⲘⲠⲞⲨϨⲎⲦ ⲈⲐⲢⲞⲨϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚⲠⲒϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ.

44

ⲚϦⲢⲎⲒ ⲆⲈ ϦⲈⲚⲠⲒⲔⲈⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ ⲈⲐⲚⲎⲞⲨ ⲤⲬⲈⲆⲞⲚ ⲀϮⲠⲞⲖⲒⲤ ⲦⲎⲢⲤ ⲐⲰⲞⲨϮ ⲈⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲠⲒⲤⲀϪⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ.

45

ⲈⲦⲀⲨⲚⲀⲨ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲈⲚⲒⲘⲎ ϢⲀⲨⲘⲞϨ ⲚⲬⲞϨ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨϮ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈϨⲢⲈⲚ ⲚⲎ ⲈⲚⲀⲢⲈ ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ϪⲰ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲈⲨϪⲈⲞⲨⲀ.

46

ⲈⲦⲀⲨⲞⲨⲞⲚϨⲞⲨ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲂⲀⲢⲚⲀⲂⲀⲤ ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲚⲈⲞⲨⲀⲚⲀⲄⲔⲈⲞⲚ ⲠⲈ ⲈⲤⲀϪⲒ ⲚⲈⲘⲰⲦⲈⲚ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲘⲠⲒⲤⲀϪⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲠⲒⲆⲎ ⲦⲈⲦⲈⲚϨⲒⲞⲨⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲤⲀⲂⲞⲖ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲦⲈⲦⲈⲚⲰⲠ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲀⲚ ⲈⲈⲢⲠⲈⲘⲠϢⲀ ⲘⲠⲒⲰⲚϦ ⲚⲈⲚⲈϨ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲦⲈⲚⲚⲀⲔⲞⲦⲦⲈⲚ ⲈⲚⲒⲈⲐⲚⲞⲤ.

47

ⲪⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀϤϨⲞⲚϨⲈⲚ ⲈⲦⲞⲦⲈⲚ ⲚϪⲈⲠϬⲞⲒⲤ ϪⲈ ⲀⲒⲬⲀⲔ ⲈⲨⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ⲚⲦⲈⲚⲒⲈⲐⲚⲞⲤ ⲈⲐⲢⲈⲔϢⲰⲠⲒ ⲈⲨⲞⲨϪⲀⲒ ϢⲀ ⲀⲨⲢⲎϪϤ ⲘⲠⲔⲀϨⲒ.

48

ⲈⲦⲀⲨⲤⲰⲦⲈⲘ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲚⲒⲈⲐⲚⲞⲤ ⲀⲨⲢⲀϢⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨϮⲰⲞⲨ ⲘⲠⲒⲤⲀϪⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲚⲀϨϮ ⲚϪⲈⲚⲎ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲦⲐⲎϢ ⲈⲠⲒⲰⲚϦ ⲚⲈⲚⲈϨ.

49

ⲚⲀⲨⲔⲰϮ ⲆⲈ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲤⲀϪⲒ ⲚⲦⲈⲠϬⲞⲒⲤ ϦⲈⲚϮⲬⲰⲢⲀ ⲦⲎⲢⲤ.

50

ⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲆⲈ ⲚⲀⲨϢⲞⲠϢⲈⲠ ⲚⲚⲒϨⲒⲞⲘⲒ ⲈⲦⲈⲢⲤⲈⲂⲈⲤⲐⲈ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲈⲨⲤⲬⲎⲘⲰⲚ ⲚⲈⲘ ⲚⲒϨⲞⲨⲀϮ ⲚⲦⲈϮⲠⲞⲖⲒⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲦⲞⲨⲚⲞⲤ ⲞⲨⲆⲒⲰⲄⲘⲞⲤ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲂⲀⲢⲚⲀⲂⲀⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϨⲒⲦⲞⲨ ⲤⲀⲂⲞⲖ ⲚⲚⲞⲨⲐⲰϢ.

51

ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲆⲈ ⲀⲨⲚⲈϨ ⲠϢⲰⲒϢ ⲚⲚⲞⲨϬⲀⲖⲀⲨϪ ⲈⲂⲞⲖ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲰⲞⲨ ⲀⲨⲒ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈⲒⲔⲞⲚⲒⲞⲚ.

52

ⲚⲒⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲆⲈ ⲚⲀⲨⲘⲈϨ ⲚⲢⲀϢⲒ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈⲐⲞⲨⲀⲂ.

Coptic Bible
Public Domain: No Info