Bible Selection
New Testament
Coptic Bible

Matthew 18

1

ⲚϨⲢⲎⲒ ⲆⲈ ϦⲈⲚϮⲞⲨⲚⲞⲨ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲀⲨⲒ ⲚϪⲈⲚⲒⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ϨⲀ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲒⲘ ϨⲀⲢⲀ ⲠⲈ ⲠⲒⲚⲒϢϮ ϦⲈⲚϮⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲚⲒⲪⲎⲞⲨⲒ.

2

ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲘⲞⲨϮ ⲈⲞⲨⲔⲞⲨϪⲒ ⲚⲀⲖⲞⲨ ⲀϤⲦⲀϨⲞϤ ⲈⲢⲀⲦϤ ϦⲈⲚⲦⲞⲨⲘⲎϮ.

3

ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲈϢⲰⲠ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚϢⲦⲈⲘⲔⲈⲦ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲢ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲘⲠⲀⲒⲀⲖⲞⲨ ⲚⲚⲈⲦⲈⲚⲒ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈϮⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲚⲒⲪⲎⲞⲨⲒ.

4

ⲪⲎ ⲞⲨⲚ ⲈⲐⲚⲀⲐⲈⲂⲒⲞϤ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲘⲠⲀⲒⲀⲖⲞⲨ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲒⲚⲒϢϮ ϦⲈⲚϮⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲚⲒⲪⲎⲞⲨⲒ.

5

ⲞⲨⲞϨ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀϢⲈⲠ ⲞⲨⲀⲖⲞⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ ϦⲈⲚⲠⲀⲢⲀⲚ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈⲦⲈϤϢⲰⲠ ⲘⲘⲞⲒ.

6

ⲪⲎ ⲆⲈ ⲈⲐⲚⲀⲈⲢⲤⲔⲀⲚⲆⲀⲖⲒⲌⲈⲤⲐⲈ ⲚⲞⲨⲀⲒ ⲚⲚⲀⲒⲔⲞⲨϪⲒ ⲈⲐⲚⲀϨϮ ⲈⲢⲞⲒ ⲤⲈⲢⲚⲞϤⲢⲒ ⲚⲀϤ ⲚⲦⲞⲨⲈϢ ⲞⲨⲰⲚⲒ ⲘⲘⲞⲨⲖⲞⲚ ⲈϦⲎⲦϤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲞⲨⲞⲘⲤϤ ϦⲈⲚⲪⲒⲞⲘ.

7

ⲞⲨⲞⲒ ⲘⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲈⲐⲂⲈ ⲚⲒⲤⲔⲀⲚⲆⲀⲖⲞⲚ ⲀⲚⲀⲄⲔⲎ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲞⲨⲒ ⲚϪⲈⲚⲒⲤⲔⲀⲚⲆⲀⲖⲞⲚ ⲠⲖⲎⲚ ⲞⲨⲞⲒ ⲘⲠⲒⲢⲰⲘⲒ ⲈⲦⲈ ⲠⲒⲤⲔⲀⲚⲆⲀⲖⲞⲚ Ⲓ- ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦϤ.

8

ⲒⲤϪⲈ ⲦⲈⲔϪⲒϪ ⲒⲈ ⲦⲈⲔϬⲀⲖⲞϪ ⲈⲢⲤⲔⲀⲚⲆⲀⲖⲒⲌⲈⲤⲐⲈ ⲘⲘⲞⲔ ϪⲞϪⲞⲨ ϨⲒⲦⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀⲢⲞⲔ ⲚⲀⲚⲈⲤ ⲄⲀⲢ ⲚⲀⲔ ⲚⲦⲈⲔⲒ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲠⲒⲰⲚϦ ⲈⲔⲞⲒ ⲚϬⲀⲖⲈ ⲒⲈ ⲈⲔⲞⲒ ⲚϪⲀϬⲈ ⲈϨⲞⲦⲈ ⲈⲞⲨⲞⲚ ϪⲒϪ ⲤⲚⲞⲨϮ ⲈⲢⲞⲔ ⲒⲈ ϬⲀⲖⲞϪ ⲤⲚⲞⲨϮ ⲚⲤⲈϨⲒⲦⲔ ⲈⲠⲒⲬⲢⲰⲘ ⲚⲈⲚⲈϨ.

9

ⲞⲨⲞϨ ⲒⲤϪⲈ ⲠⲈⲔⲂⲀⲖ ⲚⲞⲨⲒⲚⲀⲘ ⲈⲢⲤⲔⲀⲚⲆⲀⲖⲒⲌⲈⲤⲐⲈ ⲘⲘⲞⲔ ⲪⲞⲢⲔϤ ϨⲒⲦⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀⲢⲞⲔ ⲚⲀⲚⲈⲤ ⲄⲀⲢ ⲚⲀⲔ ⲚⲦⲈⲔⲒ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲠⲒⲰⲚϦ ⲈⲞⲨⲂⲀⲖ ⲠⲈⲦⲈⲘⲘⲞⲔ ⲒⲈ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲂⲀⲖ ⲂⲘⲘⲞⲔ ⲚⲤⲈϨⲒⲦⲔ ⲈϮⲄⲈⲈⲚⲚⲀ ⲚⲦⲈⲠⲒⲬⲢⲰⲘ.

10

ⲀⲚⲀⲨ ⲞⲨⲚ ⲘⲠⲈⲢⲈⲢⲔⲀⲦⲀⲪⲢⲞⲚⲒⲚ ⲚⲞⲨⲀⲒ ⲚⲚⲀⲒⲔⲞⲨϪⲒ ϮϪⲰ ⲄⲀⲢ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲚⲞⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ϦⲈⲚⲚⲒⲪⲎⲞⲨⲒ ⲚⲤⲎⲞⲨ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲤⲈⲚⲀⲨ ⲈⲠϨⲞ ⲘⲠⲀⲒⲰⲦ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲚⲒⲪⲎⲞⲨⲒ.

11

ⲔⲈ ⲄⲀⲢ ⲀϤⲒ ⲚϪⲈⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲢⲰⲘⲒ ⲈⲔⲰϮ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲚⲞϨⲈⲘ ⲚⲚⲎ ⲈⲦⲤⲰⲢⲈⲘ

12

ⲞⲨ ⲆⲈ ⲠⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲘⲈⲨⲒ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲢⲈϢⲀⲚ ⲢⲚⲈⲤⲰⲞⲨ ϢⲰⲠⲒ ⲚⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈⲞⲨⲀⲒ ⲤⲰⲢⲈⲘ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲘⲎ ⲘⲠⲀϤⲬⲀ ⲠⲒϤⲐ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲒⲦⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϤϢⲈ ⲚⲀϤ ⲚⲦⲈϤⲔⲰϮ ⲚⲤⲀⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲤⲰⲢⲈⲘ.

13

ⲞⲨⲞϨ ⲀⲤϢⲀⲚϢⲰⲠⲒ ⲈⲐⲢⲈϤϪⲈⲘϤ ⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ϢⲀϤⲢⲀϢⲒ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲰϤ ⲘⲀⲖⲖⲞⲚ ⲈϨⲞⲦⲈ ⲠⲒϤⲐ ⲈⲦⲈⲚⲤⲈⲤⲰⲢⲈⲘ ⲀⲚ.

14

ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲪⲞⲨⲰϢ ⲘⲠⲀⲒⲰⲦ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲚⲒⲪⲎⲞⲨⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲞⲨⲀⲒ ⲚⲚⲀⲒⲔⲞⲨϪⲒ ⲦⲀⲔⲞ.

15

ⲈϢⲰⲠ ⲆⲈ ⲀⲢⲈϢⲀⲚ ⲠⲈⲔⲤⲞⲚ ⲈⲢⲚⲞⲂⲒ ⲈⲢⲞⲔ ⲘⲀϢⲈ ⲚⲀⲔ ⲞⲨⲞϨ ⲤⲀϨⲰϤ ⲞⲨⲦⲰⲔ ⲚⲈⲘⲀϤ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦⲔ ⲈϢⲰⲠ ⲀϤϢⲀⲚⲤⲰⲦⲈⲘ ⲚⲤⲰⲔ ⲈⲔⲈϪⲈⲘϨⲎⲞⲨ ⲘⲠⲈⲔⲤⲞⲚ.

16

ⲈϢⲰⲠ ⲆⲈ ⲀϤϢⲦⲈⲘⲤⲰⲦⲈⲘ ⲚⲤⲰⲔ ϬⲒ ⲚⲔⲈⲞⲨⲀⲒ ⲒⲈ ⲔⲈⲂ ⲚⲈⲘⲀⲔ ϨⲒⲚⲀ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲢⲰϤ ⲘⲘⲈⲐⲢⲈ ⲂⲒⲈ ⲄⲚⲦⲈ ⲤⲀϪⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦⲞⲨ.

17

ⲈϢⲰⲠ ⲆⲈ ⲀϤϢⲦⲈⲘⲤⲰⲦⲈⲘ ⲚⲤⲰⲞⲨ ⲀϪⲞⲤ ⲚϮⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲈϢⲰⲠ ⲆⲈ ⲀϤϢⲦⲈⲘⲤⲰⲦⲈⲘ ⲚⲤⲀϮⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲈϤⲈϢⲰⲠⲒ ⲚⲦⲞⲦⲔ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨⲈⲐⲚⲒⲔⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲦⲈⲖⲰⲚⲎⲤ.

18

ⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲚⲎ ⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲤⲞⲚϨⲞⲨ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲒⲔⲀϨⲒ ⲈⲨⲈϢⲰⲠⲒ ⲈⲨⲤⲞⲚϨ ϦⲈⲚⲚⲒⲪⲎⲞⲨⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲎ ⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲂⲞⲖⲞⲨ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲒⲔⲀϨⲒ ⲈⲨⲈϢⲰⲠⲒ ⲈⲨⲂⲎⲖ ϦⲈⲚⲚⲒⲪⲎⲞⲨⲒ.

19

ⲠⲀⲖⲒⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲈϢⲰⲠ ⲀⲢⲈϢⲀⲚ ⲂϦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ϮⲘⲀϮ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲒⲔⲀϨⲒ ⲈⲐⲂⲈ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲞⲨⲈⲢⲈⲦⲒⲚ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲈⲤⲈϢⲰⲠⲒ ⲚⲰⲞⲨ ⲚⲦⲈⲚ ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲚⲒⲪⲎⲞⲨⲒ.

20

ⲠⲒⲘⲀ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲈⲞⲨⲞⲚ ⲂⲒⲈ ⲄⲈⲢⲤⲨⲚⲀⲄⲈⲤⲐⲈ ⲘⲘⲞϤ ϦⲈⲚⲠⲀⲢⲀⲚ ϮⲬⲎ ⲘⲘⲀⲨ ϦⲈⲚⲦⲞⲨⲘⲎϮ.

21

ⲦⲞⲦⲈ ⲀϤⲒ ϨⲀⲢⲞϤ ⲚϪⲈⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲠⲀϬⲞⲒⲤ ⲀⲢⲈϢⲀⲚ ⲠⲀⲤⲞⲚ ⲈⲢⲚⲞⲂⲒ ⲈⲢⲞⲒ ⲚⲦⲀⲬⲰ ⲚⲀϤ ⲈⲂⲞⲖ ϢⲀ ⲞⲨⲎⲢ ⲚⲤⲞⲠ ϢⲀ ⲌⲚⲤⲞⲠ.

22

ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀⲔ ⲀⲚ ϢⲀ ⲌⲚⲤⲞⲠ ⲀⲖⲖⲀ ⲌⲚⲞ ⲚⲤⲞⲠ.

23

ⲈⲐⲂⲈ ⲪⲀⲒ ⲤⲞⲚⲒ ⲚϪⲈϮⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲚⲒⲪⲎⲞⲨⲒ ⲚⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ⲚⲞⲨⲢⲞ ⲈⲀϤⲞⲨⲰϢ ⲈϤⲒⲰⲠ ⲚⲈⲘ ⲚⲈϤⲈⲂⲒⲀⲒⲔ.

24

ⲈⲦⲀϤⲈⲢϨⲎⲦⲤ ⲆⲈ ⲚϤⲒⲰⲠ ⲀⲨⲒⲚⲒ ⲚⲀϤ ⲚⲞⲨⲀⲒ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲘⲎϢ ⲚϪⲒⲚϬⲰⲢ ⲈⲢⲞϤ.

25

ⲘⲘⲞⲚⲦⲈϤ ⲆⲈ ⲚⲦⲎⲒⲦⲞⲨ ⲀϤⲞⲨⲀϨⲤⲀϨⲚⲒ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲠⲈϤϬⲞⲒⲤ ⲈⲦⲎⲒϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲈⲘ ⲦⲈϤⲤϨⲒⲘⲒ ⲚⲈⲘ ⲚⲈϤϢⲎⲢⲒ ⲚⲈⲘ ⲚⲬⲀⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲈⲚⲦⲀϤ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲞⲂⲞⲨ.

26

ⲈⲦⲀϤϨⲒⲦϤ ⲞⲨⲚ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲚϪⲈⲠⲒⲂⲰⲔ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲚⲀϤⲞⲨⲰϢⲦ ⲘⲘⲞϤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲀϬⲞⲒⲤ ⲰⲞⲨⲚϨⲎⲦ ⲚⲈⲘⲎⲒ ⲞⲨⲞϨ ϮⲚⲀⲦⲞⲂⲞⲨ ⲚⲀⲔ ⲦⲎⲢⲞⲨ.

27

ⲈⲦⲀϤϢⲈⲚϨⲎⲦ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲠϬⲞⲒⲤ ⲘⲠⲒⲂⲰⲔ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲀϤⲬⲀϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈⲦⲈⲢⲞϤ ⲦⲎⲢϤ ⲀϤⲬⲀϤ ⲚⲀϤ ⲈⲂⲞⲖ.

28

ⲈⲦⲀϤⲒ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈⲠⲒⲂⲰⲔ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲀϤϪⲒⲘⲒ ⲚⲞⲨⲀⲒ ⲚⲚⲈϤϢⲪⲎⲢ ⲚⲈⲂⲒⲀⲒⲔ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲢⲚⲤⲀⲐⲈⲢⲒ ⲚⲦⲀϤ ⲈⲢⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲀⲘⲞⲚⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲀϤⲰϪϨ ⲘⲘⲞϤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲀ ⲠⲈⲦⲈⲢⲞⲔ.

29

ⲈⲦⲀϤϨⲒⲦϤ ⲞⲨⲚ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲚϪⲈⲠⲈϤϢⲪⲎ ⲢⲘⲂⲰⲔ ⲚⲀϤϮϨⲞ ⲈⲢⲞϤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲰⲞⲨⲚϨⲎⲦ ⲚⲈⲘⲎⲒ ⲞⲨⲞϨ ϮⲚⲀⲦⲞⲂⲞⲨ ⲚⲀⲔ ⲦⲎⲢⲞⲨ.

30

ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲘⲠⲈϤⲞⲨⲰϢ ⲀⲖⲖⲀ ⲀϤϢⲈ ⲚⲀϤ ⲀϤϨⲒⲦϤ ⲈⲠⲒϢⲦⲈⲔⲞ ϢⲀⲦⲈϤϮ ⲘⲠⲈⲦⲈⲢⲞϤ.

31

ⲈⲦⲀⲨⲚⲀⲨ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲚⲈϤϢⲪⲎⲢ ⲚⲈⲂⲒⲀⲒⲔ ⲈⲚⲎ ⲈⲦⲀⲨϢⲰⲠⲒ ⲀⲠⲞⲨϨⲎⲦ ⲘⲔⲀϨ ⲈⲘⲀϢⲰ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲨⲒ ⲀⲨⲦⲀⲘⲈ ⲠⲞⲨϬⲞⲒⲤ ⲈϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲀⲨϢⲰⲠⲒ.

32

ⲦⲞⲦⲈ ⲀⲠⲈϤϬⲞⲒⲤ ⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲞϤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲠⲒⲂⲰⲔ ⲈⲦϨⲰⲞⲨ ⲪⲎ ⲈⲦⲈⲢⲞⲔ ⲦⲎⲢϤ ⲀⲒⲬⲀϤ ⲚⲀⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲀⲔϮϨⲞ ⲈⲢⲞⲒ.

33

ⲚⲀⲤⲘⲠϢⲀ ⲚⲀⲔ ⲀⲚ ϪⲈ ⲚⲐⲞⲔ ⲚⲦⲈⲔⲚⲀⲒ ϦⲀ ⲠⲈⲔϢⲪⲎⲢ ⲘⲂⲰⲔ ⲘⲠⲒⲢⲎϮ ⲈⲦⲀⲨⲚⲀⲒ ⲚⲀⲔ ⲘⲘⲞϤ.

34

ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤϪⲰⲚⲦ ⲚϪⲈⲠⲈϤϬⲞⲒⲤ ⲀϤⲦⲎ ⲒϤ ⲈⲦⲞⲦⲞⲨ ⲚⲚⲒⲢⲈϤⲦϨⲈⲘⲔⲞ ϢⲀⲦⲈϤϮ ⲘⲠⲈⲦⲈⲢⲞϤ ⲦⲎⲢϤ.

35

ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲠⲈⲦⲈ ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲚⲒⲪⲎⲞⲨⲒ ⲚⲀⲀⲒϤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲀⲢⲈϢⲦⲈⲘ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲬⲰ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲈϤⲤⲞⲚ ϦⲈⲚⲠⲈϤϨⲎⲦ ⲦⲎⲢϤ.

Coptic Bible
Public Domain: No Info