Избор на Библията
Старият завет
Нов завет
中國傳統聖經 ERV 2006

耶利米書 37

1

Иоас беше на седем години, когато се възцари, и царува четиридесет години в Ерусалим; а името на майка му бе Савия, от Вирсавее.

2

И Иоас вършеше това, което бе право пред Господа, през всичките дни на свещеник Иодай.

3

И Иодай му взе две жени; и той роди синове и дъщери.

4

След това, Иоас си науми да обнови Господния дом.

5

И тъй събра свещениците и левитите, та им рече: Излезте по Юдовите градове, та съберете от целия Израил пари за да се поправя дома на вашия Бог от година до година, и гледайте да побързате с работата. Обаче, левитите не побързаха.

6

Тогава царят повика началника [на работата] Иодай, та му рече: Защо не си изискал от левитите да съберат от Юда и Ерусалим данъка, [определен] от Господния слуга Моисей [да се събира] от Израилевото общество, за шатъра на свидетелството?

7

(Защото нечестивата Готолия и синовете й бяха разстроили Божия дом; още и всичките посветени неща в Господния дом бяха посветили на ваалимите).

8

Прочее, по царската заповед направиха един ковчег, който туриха извън, при вратата на Господния дом.

9

И прогласиха в Юда и в Ерусалим да принасят Господу данък наложен върху Израиля от Божия слуга Моисей в пустинята.

10

И всичките първенци и всичките люде се зарадваха и донасяха и туряха в ковчега догде се напълнеше.

11

И когато левитите донасяха ковчега при царските настоятели, и те виждаха, че имаше много пари, царският секретар и настоятелят на първосвещеника дохождаха та изпразваха ковчега, и пак го занасяха и поставяха на мястото му. Така правеха от ден на ден, и събираха много пари.

12

И царят и Иодай ги даваха на ония, които вършеха делото на служенето в Господния дом; и тези наемаха зидари и дърводелци за да обновят Господния дом, още и ковачи и медникари за да поправят Господния дом.

13

И така, работниците вършеха работата, и поправянето успяваше с работенето им, тъй че възстановиха Божия дом в [първото] му състояние и го закрепиха.

14

И когато свършиха, донесоха останалите пари пред царя и Иодай, и с тях направиха съдове за Господния дом, съдове за служене и за принасяне [жертви], темянници, и [други] златни и сребърни съдове. Така, непрестанно принасяха всеизгаряния в Господния дом през целия живот на Иодая.

15

Но Иодай остаря и стана сит от дни, и умря; сто и тридесет години бе на възраст когато умря.

16

И погребаха го в Давидовия град между царете, понеже бе извършил добро в Израиля, и пред Бога, и за дома Му.

17

А след смъртта на Иодая, Юдовите началници дойдоха та се поклониха на царя. Тогава царят ги послуша;

18

и те оставиха дома на Господа Бога на бащите си, и служиха на ашерите и на идолите; и гняв дойде върху Юда и Ерусалим поради това тяхно престъпление.

19

При все това, [Бог] им прати пророци за да ги обърнат към Господа, които заявяваха против тях; но те не послушаха.

20

Тогава Божият Дух дойде на Захария, син на свещеник Иодай, та застана [на високо място] над людете и рече им: Така казва Бог: Защо престъпвате Господните заповеди? Няма да успеете; понеже вие оставихте Господа, то и Той остави вас.

21

Обаче, те направиха заговор против него и с царска заповед го убиха с камъни в двора на Господния дом.

22

Цар Иоас не си спомни доброто, което му беше показал Иодай, неговият баща, но уби сина му; а той, като умираше рече: Господ да погледне и да издири.

23

И в края на годината, сирийската войска възлезе против [Иоаса;] и като дойде в Юда и Ерусалим, изтребиха всичките народни първенци изсред людете, и изпратиха всичките користи, взети от тях, до царя на Дамаск.

24

При все, че сирийската войска, която дойде, беше малолюдна, пак Господ предаде в ръката им едно твърде голямо множество, понеже те бяха оставили Господа Бога на бащите си. Така [сирийците] извършиха съдба против Иоаса.

25

А като заминаха от него, (и го оставиха [страдащ] с тежки рани), собствените му слуги направиха заговор против него, поради кръвта на сина на свещеник Иодай, и убиха го на леглото му, та умря; и погребаха го в Давидовия град, но не го погребаха в царските гробища.

26

А ония, които направиха заговора против него, бяха: Завад, син на амонката Симеата и Иозавад, син на моавката Самарита.

27

А колкото за синовете му, и за тежките товари [за откуп наложени] върху него, и за поправяне на Божия дом, ето, писано е в повестите на Книгата на царете. И вместо него се възцари син му Амасия.

Bulgarian Bible 1940
Public Domain Version 1940