Избор на Библията
Старият завет
Нов завет
Българска Библия 1914

Съдии 13

1

И израилтяните пак сториха зло пред Господа; и Господ ги предаде в ръката на филистимците за четиридесет години.

2

И имаше един човек от Сарая, от Дановото племе, по име Маное, чиято жена бе бездетна, която не раждаше.

3

И ангел Господен се яви на жената и каза й: Ето, сега си бездетна и не раждаш; но ще заченеш и ще родиш син.

4

Затова, пази се сега да не пиеш вино или спиртно питие, и да не ядеш нищо нечисто.

5

Защото, ето, ще заченеш и ще родиш син; и бръснач да не мине през главата му, защото още от рождението [си] детето ще бъде Назирей Богу; и той ще почне да избавя Израиля от ръката на филистимците.

6

Тогава жената отиде та яви на мъжа си, казвайки: Един Божий човек дойде при мене, чието лице беше като лицето на ангела Божий, много страшно; и аз не го попитах от где е, нито той ми яви името си.

7

Но рече ми: Ето, ще заченеш и ще родиш син; затова, да не пиеш вино, нито спиртно питие, и да не ядеш нищо нечисто; защото, от рождението [си], до деня на смъртта си, детето ще бъде Назирей Богу.

8

Тогава Маное се помоли Господу, казвайки: Моля ти се, Господи, нека дойде пак при нас Божият човек, когото си пратил, и нека ни научи що да сторим с детето, което ще се роди.

9

И Бог послуша Маноевия глас: и ангелът Божи пак дойде при жената, като седеше на нивата; а мъжът й Маное не беше с нея.

10

И жената се завтече та побърза да яви на мъжа си, като му каза: Ето, яви ми се оня човек, който дойде при мен завчера.

11

Тогава Маное стана та отиде подир жена си, и, като дойде при човека, каза му: Ти ли си оня човек, който си говорил на [тая] жена? И той рече: Аз.

12

И рече Маное: Когато вече се сбъдне това, което ти каза, как трябва да се направлява детето, и какво да прави то?

13

И ангелът Господен рече на Маноя: Нека се пази жената от всичко, за което й говорих;

14

да не яде от нищо, що произлиза от лозе, нито да пие вино или спиртно питие, и да не яде нищо нечисто; всичко, що й заповядах, нека опази.

15

Тогава Маное каза на ангела Господен: Моля, нека те задържим, за да ти сготвим яре.

16

Но ангелът Господен каза на Маноя: И да ме задържиш, няма да ям от хляба ти; и ако искаш да направиш всеизгаряне, принеси го Господу. (Защото Маное не позна, че това беше ангел Господен).

17

Тогава Маное каза на ангела Господен: Как ти е името, за да те почетем, когато се сбъдне това, което ти каза?

18

А ангелът Господен му рече: Защо питаш за името ми, то е тайно.

19

Тогава Маное взе ярето и хлебния принос та ги принесе Господу на камъка; и, като гледаха Маное и жена му, [ангелът] постъпваше чудно;

20

защото, когато се издигаше пламъкът от олтара към небето, то и ангелът Господен се издигна в пламъка на олтара; а Маное и жена му, като гледаха, паднаха с лице на земята.

21

Но ангелът Господен беше невидим вече за Маноя и за жена му; и тогава Маное позна, че това беше ангел Господен.

22

И Маное каза на жена си: Непременно ще умрем, защото видяхме Бога.

23

А жена му рече: Ако Господ иска да ни умори, не щеше да приеме всеизгаряне и хлебен принос от ръката ни, нито щеше да ни изяви всичко това, нито би ни съобщил такива неща в това време.

24

И жената роди син и нарече го Самсон; и детето порасна, и Господ го благослови.

25

И Господният Дух почна да го подбужда в Маханедан, между Сарая и Естаол.

Bulgarian Bible 1914
Public Domain Version 1914