Избор на Библията
Старият завет
Нов завет
Българска Библия 1914

Исус Навиев 12

1

А ето царете на земята оттатък Иордан, към изгрева на слънцето, които израилтяните поразиха и чиято земя превзеха, от потока Арнон до Ермонската планина, и цялото поле на изток:

2

аморейският цар Сион, който живееше в Есевон и владееше от Ароир, който е при брега на потока Арнон, и е в средата на долината, и [владееше] половината на Галаад до потока Явок, който е граница на амонците,

3

и, на изток, дори до езерото Хинерот и до полското море, [сиреч], Соленото море, на изток, до пътя към Вет-иесимот, и на южната страна под Асдот-фасга:

4

и пределите на васанския цар Ог, който беше от останалите исполини и живееше в Астарот и в Едраи,

5

който владееше в Ермонската планина, в Салха и в целия Васан, до границите на гесурците и на мааханците, и половината от Галаад до границата на есевонския цар Сион.

6

Тях поразиха Господния слуга Моисей и израилтяните; и Господният слуга Моисей даде [земята им] за притежание на рувимците, на гадците и на половината от Манасиевото племе.

7

И ето царете на земята оттатък Иордан, на запад, които Исус и израилтяните поразиха, от Ваалгад в Ливанската долина до нагорнището Халак, което отива към Сиир; и Исус даде [земята им] за притежание на Израилевите племена, според както щяха да бъдат разделени:

8

в хълмистата земя, в равнините, в полето, в подгорията, в пустинята и в южната страна. [Царете бяха от] хетейците, аморейците, ханаанците, ферезейците, евейците и евусейците, [а именно:]

9

ерихонският цар, един; царят на Гай, [град] близо до Ветил, един;

10

ерусалимският цар, един; хевронският цар, един;

11

ярмутският цар, един; лахийският цар, един;

12

еглонският цар, един; гезерският цар, един;

13

девирският цар, един; гедерският цар, един;

14

хорманският цар, един; арадският цар, един;

15

ливанският цар, един; одоламският цар, един;

16

макиданският цар, един; ветилският цар, един;

17

тапфуанският цар, един; еферският цар, един;

18

афекският цар, един; ласаронският цар, един;

19

мадонският цар, един; асорският цар, един;

20

симрон-меронският цар, един; ахсафският цар, един;

21

таанахският цар, един; магедонският цар, един;

22

кедеският цар, един; царят на Иокнеам в Кармил, един;

23

царят на Дор в Нафат-дор, един; царят на Гоим в Галгал, един;

24

тирзанският цар, един; всичките царе, тридесет и един.

Bulgarian Bible 1914
Public Domain Version 1914