Избор на Библията
Старият завет
Нов завет
Българска Библия 1914

Филимон 4

1

И тъй, понеже ни остава обещание да влезем в Неговата почивка, нека се боим да не би да се открие, че някой от вас не е достигнал [до нея].

2

Защото на нас се донесе едно благовестие, както и на тях; но словото, което те чуха, не ги ползува, понеже не се съедини чрез вяра в ония, които го чуха.

3

Затова ние, повярвалите, влизаме в тая почивка; както рече [Бог: - ]"Така се заклех в гнева Си: Те няма да влязат в Моята почивка"; ако и да са били свършени делата [Му] още при основаването на света.

4

Защото нейде си е говорил за самия [ден] така: "И почина си Бог на седмия ден от всичките Си дела";

5

а пък на това място: "Няма да влязат в Моята почивка".

6

И тъй, понеже остава да влязат някои в нея, а ония, на които от по-напред се благовести, не са влезли поради неверието {Или: Непокорството} си,

7

[затова] Той пак определя един ден, "днес", като казва толкоз време по-после чрез Давида, както вече рекохме: "Днес, ако чуете Неговия глас, Не закоравявайте сърцата си".

8

Защото, ако Исус[ Навиев] беше им дал почивка, [Бог] не би говорил след това за друг ден.

9

Следователно, за Божиите люде остава една съботна почивка {Виж. ст. 4.}.

10

Защото оня, който е влязъл в Неговата почивка, той си е починал от своите дела, както и Бог от Своите Си.

11

Затова нека се постараем да влезем в тая почивка, за да не падне някой в [това, да дава] същия пример на неверие.

12

Защото Божието слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка, и издирва помислите и намеренията на сърцето.

13

И няма създание, което да не е явно пред [Бога;] но всичко е голо и разкрито пред очите на Този, на Когото има да отговаряме.

14

И тъй, като имаме велик Първосвещеник Исуса, Божия Син, Който е преминал до [най-високите] небеса, нека държим това, което сме изповядали.

15

Защото нямаме [такъв] първосвещеник, Който да не може да състрадава с нас в нашите немощи, а [имаме Един], Който е бил във всичко изкушен като [нас], но пак без грях.

16

Затова, нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, за да придобием милост, и да намерим благодат, [която] да помага благовременно.

Bulgarian Bible 1914
Public Domain Version 1914