Избор на Библията
Старият завет
Нов завет
Българска Библия 1914

1 Тимотей 6

1

Които са слуги под игото [на робството], нека считат господарите си достойни за всяка почит, та да се не хули Божието име и учението.

2

И ония, които имат вярващи господари, да не ги презират, за гдето са братя; но толкова повече нека им работят, защото ония, които се ползуват [от усърдието им], са вярващи и възлюбени. Това поучавай и увещавай;

3

и ако някой предава друго учение, и не се съобразява със здравите думи на нашия Господ Исус Христос и учението, което е съгласно с благочестието,

4

той се е възгордял и не знае нищо, а има болничава охота за разисквания и препирни за нищожности, от които произлизат завист, разпри, хули, лукави подозрения,

5

крамоли между човеци с развратен ум и лишени от истината, които мислят, че благочестието е средство за печалба.

6

А благочестието със задоволство е голяма печалба;

7

защото нищо не сме внесли в света, нито можем да изнесем нещо;

8

а, като имаме прехрана и облекло, те ще ни бъдат доволно.

9

А които ламтят за обогатяване, падат в изкушение, в примка и в много глупави и вредни страсти, които потопяват човеците в разорение и погибел.

10

Защото сребролюбието е корен на всякакви злини, към което като се стремяха някои, те се отстраниха от вярата, и пронизаха себе си с много скърби,

11

Но ти, човече Божий, бягай от тия неща; и следвай правдата, благочестието, вярата, любовта, търпението, кротостта.

12

Подвизавай се в доброто войнствуване на вярата; хвани се за вечния живот, на който си бил призван, като си направил добрата изповед пред мнозина свидетели.

13

Заръчвам ти пред Бога, Който оживява всичко и пред Христа Исуса, Който пред Понтийския Пилат засвидетелствува с добрата изповед,

14

да пазиш [тая] заповед чисто и безукорно до явлението на нашия Господ Исус Христос,

15

което своевременно ще бъде открито от блажения и единствен Властител, Цар на царствуващите и Господ на господствуващите,

16

Който сам притежава безсмъртие; обитавайки в непристъпна светлина; Когото никой човек не е видял, нито може да види; Комуто да бъде чест и вечна сила. Амин.

17

На ония, които имат богатството на тоя свят, заръчвай да не високоумствуват, нито да се надяват на непостоянното богатство, а на Бога, Който ни дава всичко изобилно да се наслаждаваме;

18

да струват добро, да богатеят с добри дела, да бъдат щедри, съчувствителни,

19

да събират за себе си [имот, който ще бъде] добра основа за в бъдеще, за да се хванат за истинския живот.

20

О, Тимотее, пази това, което [ти] е поверено, като се отклоняваш от скверните празнословия и противоречия на криво нареченото знание,

21

на което, като се предадоха някои, отстраниха се от вярата. Благодат да бъде с вас. [Амин]

Bulgarian Bible 1914
Public Domain Version 1914