Старият завет
Нов завет
Българска Библия 1914

Второзаконие 7

1

Когато Господ твоят Бог те въведе в земята, в която отиваш да я притежаваш, и изгони много народи от пред тебе, хетейците, гергесейците, аморейците, ханаанците, ферезейците, евейците и евусейците, седем народа по-големи и по-силни от тебе,

2

и когато Господ твоят Бог ги предаде на тебе та ги поразиш, тогава ги изтреби, като [на Бога] обречени; да не правиш договор с тях, нито да ги пожалиш;

3

да се не жениш между тях, и да не даваш дъщеря си на сина му, нито да вземаш неговата дъщеря за своя син;

4

защото ще отвърнат синовете ти от да Ме следват, за да служат на други богове, и така ще пламне против вас гневът на Господа, който скоро ще те изтреби.

5

Но така да им направите: жертвениците им да разорите, кумирите им да изпотрошите, ашерите им да изсечете и изваяните им идоли да изгорите с огън.

6

Понеже вие сте люде свети на Господа вашия Бог; вас избра Господ вашият Бог да бъдете Нему собствен народ измежду всичките племена, които са по лицето на земята.

7

Господ не ви предпочете нито ви избра, за гдето сте по-многочислени от всичките [други] племена; защото вие сте най-малочислени от всичките племена.

8

Но понеже ви възлюби Господ и за да опази клетвата, с която се е клел на бащите ви, [за това] Господ ви изведе със силна ръка и ви изкупи от дома на робството, от ръката на египетския цар Фараона.

9

И тъй, да знаеш, че Господ твоят Бог, Той е Бог, верният Бог. Който пази до хиляда поколения завета и милостта към ония, които Го любят и пазят заповедите Му;

10

а на ония, които Го мразят, въздава им в лице и ги изтребва; няма да забавя [наказанието] на онзи, който Го мрази, но ще му въздаде в лице.

11

За това, пази заповедите, повеленията и съдбите, които днес ти заповядвам, за да ги вършиш.

12

И ако слушате тия съдби и ги пазите и вършите, Господ твоят Бог ще пази за тебе завета и милостта, за която се е клел на бащите ти;

13

и ще те възлюби, ще те благослови и ще те умножи; ще благослови и плода на утробата ти и плода на земята ти, житото ти, виното ти и маслото ти, и рожбите от говедата ти и малките от овците ти, в земята, за която се е клел на бащите ти да я даде на тебе.

14

Ще бъдеш благословен повече от всичките племена; не ще има неплоден или неплодна между вас или между добитъка ви.

15

Господ ще отстрани от тебе всяка болест и няма да докара върху тебе ни една от злите египетски болести, които познаваш; но ще ги наложи върху всички ония, които те мразят.

16

За това, да изтребиш всичките племена, които Господ твоят Бог ти предава; окото ти да ги не пожали; и на боговете им да не служиш, защото това ще ти бъде примка.

17

И ако речеш в сърцето си: Тия народи са по-многочислени от мене, как ще мога да ги изгоня? -

18

да се не уплашиш от тях; да помниш добре що направи Господ твоят Бог на Фараона и на всичките египтяни;

19

големите изпитни, които очите ти видяха, знаменията и чудесата, силната ръка и издигнатата мишца, с които Господ твоят Бог те изведе. Така ще направи Господ твоят Бог на всичките племена, от които ти се плашиш.

20

Още Господ твоят Бог ще изпрати и стършели върху тях, догде бъдат изтребени останалите, които са се скрили от тебе.

21

Да се не уплашиш от тях, защото Господ твоят Бог е всред тебе, Бог велик и страшен.

22

И Господ твоят Бог малко по малко ще изгони тия народи от пред тебе; не бива да ги изтребиш изведнъж, за да се не умножат върху тебе полските зверове.

23

Но Господ твоят Бог ще ти ги предаде и ще ги разстройва с голямо разстройство, догде се изтребят.

24

Ще предаде и царете им в ръката ти, и ще заличиш името им под небето; никой не ще може да устои пред тебе догде не ги изтребиш.

25

Кумирите на боговете им изгаряйте с огън; да не пожелаеш да вземеш на себе си среброто или златото, което е върху тях, за да се не впримчиш в него, понеже това е мерзост пред Господа твоя Бог.

26

И да не внасяш в дома си никаква мерзост, за да не станеш обречен [на изтребление] като нея; съвършено да я мразиш и съвършено да се отвращаваш от нея, защото е обречена [на] изтребление.

Bulgarian Bible 1914
Public Domain Version 1914