Избор на Библията
Старият завет
Нов завет
Българска Библия 1914

Второзаконие 19

1

Когато Господ твоят Бог погуби народите, чиято земя Господ твоят Бог ти дава, и ти ги наследиш и се заселиш в градовете им и в къщите им,

2

тогава да отделиш три града всред земята, която Господ твоят Бог ти дава да притежаваш.

3

Да си приготвиш пътя [за тях], и да разделиш на три части земите на страната, която Господ твоят Бог те прави да наследиш, за да прибягва там всеки убиец.

4

И ето правилото за убиеца, който може да побегне там и да остане жив: оня, който без намерение удари ближния си, когото по-напред не е мразел, -

5

както, когато отива някой с другаря си в гората, за да сече дърва, и ръката му, като удари със секирата, за да пресече дървото, желязото изскочи от дръжката и улучи другаря му, та умре, - такъв нека бяга в един от тия градове, и ще остане жив;

6

да не би мъздовъздателят за кръвта в пламването на сърцето си да се завтече след убиеца и го застигне (ако пътят е дълъг) та го убие, без да е заслужил той за смърт, понеже не го е мразил от по-напред.

7

За това, аз ти заповядвам, като кажа: Отдели си три града;

8

(а когато Господ твоят Бог разшири пределите ти, както се е клел на бащите ти, и ти даде цялата земя, която се обеща да даде на бащите ти,

9

ако пазиш и вършиш всички тия заповеди, които днес ти заповядвам, да любиш Господа твоя Бог и да ходиш всякога в Неговите пътища, тогава при тия три града да си притуриш още три;)

10

за да се не пролее невинна кръв в земята, която Господ твоят Бог ти дава за наследство, и да няма върху тебе [виновност] за кръв.

11

Но човек, ако има омраза към ближния си и го причака, и, като се спусне на него, удари го, та умре, и той побегне в един от тия градове,

12

тогава старейшините на града му да пратят и го вземат от там, и да го предадат в ръката на мъздовъздателя за кръвта, за да умре.

13

Окото ти да го не пожали, но да отмахнеш от Израиля [проливането на] невинна кръв, за да ти бъде добре.

14

Да не преместваш междите на ближния си, които дедите ти са поставили в наследството, което ще наследиш, в земята, която Господ твоят Бог ти дава, за да я притежаваш.

15

[Само] един свидетел да се не подига против някого за какво да е беззаконие или за какво да е престъпление, с каквото престъпление би съгрешил; а чрез думите на двама свидетели, или чрез думите на трима свидетели, да се установява [всяко] дело.

16

Ако се подигне неправеден свидетел против човека да свидетелствува против него за беззаконие,

17

тогава и двамата, между които е спорът, да застанат пред Господа, пред свещениците и съдиите, които [съдят] в онова време;

18

и съдиите да изпитат подробно; и, ето, ако свидетелят е лъжесвидетел, и свидетелствува лъжливо против брата си,

19

тогава да му сторите онова, което е намислил да стори на брата си; така да отмахнеш злото изсред себе си.

20

Защото другите, като чуят ще се убоят, и не ще вършат за напред такова зло всред тебе.

21

Да го не пожали окото ти; живот [ще се даде] за живот, око за око, зъб за зъб, ръка за ръка, нога за нога.

Bulgarian Bible 1914
Public Domain Version 1914