Избор на Библията
Старият завет
Нов завет
Българска Библия 1914

Ефесяни 3

1

Затова аз, Павел, затворник за Исуса Христа заради вас езичниците, -

2

понеже сте чули за нареденото от Божията благодат, която ми е дадена заради вас,

3

че по откровение ми стана известна тайната, (както и по-преди вкратце [ви] писах,

4

от което, като прочитате, може да разберете моето проумяване в Христовата тайна),

5

която в други поколения не биде известна на човешкия род, както сега чрез Духа се откри на Неговите свети апостоли и пророци,

6

а [именно], че езичниците са сънаследници, като съставляват едно тяло, и са съпричастници на [Неговото] обещание в Христа Исуса чрез благовестието,

7

на което станах служител според Божията благодат, - дар, който ми е даден по действието на Неговата сила.

8

На мене, най-нищожния от всички светии, се даде тая благодат, да благовестя между езичниците неизследимото Христово богатство;

9

и да осветлявам всичките в наредбата относно тайната, която от векове е била скрита у Бога, създателя на всичко,

10

тъй щото на небесните началства и власти да стане позната сега чрез църквата многообразната премъдрост на Бога,

11

според предвечното намерение, което Той изработи в Христа Исуса нашия Господ;

12

в Когото имаме своето дръзновение и достъп с увереност чрез вяра в Него;

13

за която причина ви моля да се не обезсърчавате от моите изпитни за вас, тъй като те са за вас слава, -

14

затова, прекланям коленете си пред Отца [на нашия Господ Исус Христос],

15

от Когото носи името [си] всеки род на небесата и на земята,

16

да ви даде, според богатството на славата Си, да се утвърдите здраво чрез Неговия Дух във вътрешния човек,

17

чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, тъй че закоренени и основани в любовта

18

да бъдете силни да разберете заедно с всичките светии, що е широчината и дължината, височината и дълбочината,

19

и да познаете Христовата любов, която никое знание не може да обгърне, за да се изпълните в цялата Божия пълнота.

20

А на Този, Който, според действуващата в нас сила, може да направи несравнено повече, отколкото искаме или мислим,

21

на Него да бъде слава в църквата и в Христа Исуса във всичките родове от века до века. Амин.

Bulgarian Bible 1914
Public Domain Version 1914