Избор на Библията
Старият завет
Нов завет
Българска Библия 1914

Ефесяни 1

1

Павел, с Божията воля апостол Исус Христов, до светиите и верните в Христа Исуса, които са в Ефес:

2

Благодат и мир [да бъде] на вас от Бога, нашия Отец, и [от] Господа Исуса Христа.

3

Благословен [да бъде] Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който в Христа ни е благословил с всяко духовно благословение в небесни места;

4

както ни е избрал в Него преди създанието на света, за да бъдем свети и без недостатък пред Него в любов;

5

като ни е предопределил да Му бъдем осиновени чрез Исуса Христа, по благоволението на Своята воля,

6

за похвала на славната Си благодат, с която ни е обдарил във Възлюбения [Си],

7

в Когото имаме изкуплението си чрез кръвта Му, прощението на прегрешенията ни, според богатството на Неговата благодат,

8

която е направил да [доставя] нам изобилно всяка мъдрост и разумение,

9

като ни е открил тайната на волята Си според благото намерение, което е положил в Себе Си,

10

за да се приложи когато се изпълнят времената, [сиреч], да се събере в Христа всичко - това, което е небесно и земно, -

11

в Него [казвам], в Когото станахме и наследство, като бяхме предопределени [на това] според намерението на [Бога], Който действува във всичко по решението на Своята воля,

12

тъй щото, да бъдем за похвала на Неговата слава ние, които отнапред се надеехме на Христа,

13

в Когото и вие, като чухте словото на истината, [сиреч], благовестието на нашето спасение, - в Когото като и повярвахте, бяхте запечатани с обещания Свети Дух,

14

който е залог на нашето наследство, догде бъде изкупено притежанието на [Бога, - да бъдете] за похвала на Неговата слава.

15

Затова и аз като чух за вярата ви в Господа Исуса и за любовта, която [сте показали] към всичките светии,

16

непрестанно благодаря [Богу] за вас, и [ви] споменавам в молитвите си.

17

дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец, ви даде дух на мъдрост и на откровение, за да Го познаете,

18

и да просвети очите на сърцето ви, за да познаете, каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите на славното от Него наследство,

19

и колко превъзходно велика е силата Му към нас вярващите - [сила, която е] според действуването на могъщата Негова мощ,

20

с която подействува в Христа, когато Го възкреси от мъртвите и Го тури да седне от дясната Си страна на небесата,

21

далече по-горе от всяко началство и власт, сила и господство, и всяко име, с което се именуват, не само в тоя свят, но и в бъдещия.

22

И всичко покори под нозете Му, и постави Го да бъде глава над всичко за църквата,

23

която е Негово тяло, [изпълнено с] пълнотата на Този, Който изпълнява всичко във всички.

Bulgarian Bible 1914
Public Domain Version 1914