Избор на Библията
Старият завет
Нов завет
Българска Библия 1914

Галатяни 6

1

Братя, даже ако падне човек в някое прегрешение, вие духовните поправяйте такъв с кротък дух; [но всекиму казвам]: Пази себе си, да не би ти да бъдеш изкушен.

2

Един другиму теготите [си] носете, и така изпълнявайте Христовия закон.

3

Защото, ако някой мисли себе си да е нещо, като не е нищо, той мами себе си.

4

Но всеки нека изпитва своята работа, и тогава ще може да се хвали само със себе си, а не с другиго;

5

защото всеки има да носи своя си товар.

6

А тоя, който се поучава в [Божието] слово, нека прави участник във всичките си блага този, който го учи.

7

Недейте се лъга; Бог не е за подиграване: понеже каквото посее човек, това ще и да пожъне.

8

Защото, който сее за плътта си, от плътта си ще пожъне тление, а който сее за Духа, от Духа ще пожъне вечен живот.

9

Да не ни дотегнува да вършим добро; защото, ако се не уморяваме, своевременно ще пожънем.

10

И тъй, доколкото имаме случай, нека струваме добро на всички, а най-вече на своите по вяра.

11

Вижте с колко едри букви ви писах със собствената си ръка!

12

Ония, които желаят да покажат добра представа в плътския [живот], те ви заставят да се обрязвате; [те търсят] само да не бъдат гонени за Христовия кръст.

13

Защото и сами тия, които се обрязват, не пазят закона, но желаят да се обрязвате вие, за да могат да се хвалят с вашия плътски [живот].

14

А далеч от мене да се хваля освен с кръста на нашия Господ Исус Христос, чрез който светът за мене е разпнат, и аз за света.

15

Защото в Христа Исуса нито обрязването е нещо, нито необрязването, а новото създание.

16

И на всички, които живеят по това правило, мир и милост да бъде на тях и на Божия Израил.

17

От сега нататък никой да ми не досажда, защото аз нося на тялото си белезите на [Господа] Исуса.

18

Братя, благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с вашия дух. Амин.

Bulgarian Bible 1914
Public Domain Version 1914