Избор на Библията
Старият завет
Нов завет
Българска Библия 1914

Галатяни 5

1

Стойте, прочее, твърдо в свободата, за която Христос ни освободи, и не се заплитайте отново в робско иго.

2

Ето, аз, Павел, ви казвам, че, ако се обрязвате, Христос никак няма да ви ползува.

3

Да! повторно заявявам на всеки човек, който се обрязва, че е длъжен да изпълни целия закон.

4

Вие, които желаете да се оправдавате чрез закона сте се отлъчили от Христа, отпаднали сте от благодатта.

5

Защото ние чрез Духа ожидаме оправданието чрез вяра, за което се надяваме.

6

Понеже в Христа Исуса нито обрязването има някаква сила, нито необрязването, но вяра, която действува чрез любов.

7

Вие вървяхте добре; кой ви попречи да не бъдете послушни на истината?

8

Това убеждение не [беше] от Онзи, Който ви е призовал.

9

Малко квас заквасва цялото тесто.

10

Аз съм уверен за вас в Господа, че няма да помислите другояче; а който ви смущава, той ще понесе своето наказание, който и да бил той.

11

И аз братя, защо още да бъда гонен, ако продължавам да проповядвам обрязване? [защото] тогава съблазънта на кръста би се махнала.

12

Дано се отсечаха ония, които ви разколебават.

13

Защото вие, братя, на свобода бяхте призовани; само не [употребявайте] свободата си като повод за [угаждане] на плътта, но с любов служете си един на друг.

14

Защото целият закон се изпълнява в една дума, [сиреч], в тая "Да обичаш ближния си както себе си".

15

Но ако се хапете и се ядете един друг, пазете се да не би един друг да се изтребите.

16

Прочее, казвам: Ходете по Духа, и няма да угождавате на плътските страсти.

17

Защото плътта силно желае противното на Духа, а Духът противното на плътта; понеже те се противят едно на друго, за да можете да правите това, което искате.

18

Но ако се водите от Духа, не сте под закон.

19

А делата на плътта са явни; те са: блудство, нечистота, сладострастие,

20

идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, ревнувания, ярости, партизанства, раздори, разцепления,

21

зависти, пиянства, пирувания и тям подобни; за които ви предупреждавам, както ви и предупредих, че които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство.

22

А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност,

23

кротост, себеобуздание; против такива [неща] няма закон.

24

А които са Исус Христови, разпнали са плътта заедно със страстите и похотите й.

25

Ако по Духа живеем, по Духа и да ходим.

26

Да не ставаме тщеславни, един друг да се не дразним и да си не завиждаме един на друг.

Bulgarian Bible 1914
Public Domain Version 1914