Старият завет
Нов завет
Българска Библия 1914

Матей 28

1

А като се мина съботата, на първия ден от седмицата, дойдоха Мария Магдалина и другата Мария да видят гроба.

2

А, ето, стана голям трус; защото ангел от Господа слезе от небето и пристъпи, отвали камъка, и седна на него.

3

Изгледът му беше като блескавица, и облеклото му бяло като сняг.

4

И в страха си от него стражарите трепереха, и станаха като мъртви.

5

А ангелът проговори, като каза на жените: Вие не се бойте, защото зная, че търсите разпнатия Исус.

6

Няма Го тук; защото възкръсна, както и рече: дойдете и вижте мястото, гдето е лежал Господ.

7

Идете скоро да кажете на учениците Му, че е възкръснал от мъртвите; и, ето, Той отива преди вас в Галилея; там ще Го видите; ето казах ви.

8

И те излязоха бързо от гроба със страх и голяма радост, и завтекоха се да известят на учениците Му.

9

И ето Исус ги срещна и рече: Здравейте! А те се приближиха и се хванаха за нозете Му и Му се поклониха.

10

Тогава Исус им рече: Не бойте се; идете кажете на братята Ми да идат в Галилея, и там ще Ме видят.

11

Когато те отидоха, ето, някои от стражата дойдоха в града и известиха на главните свещеници всичко що бе станало.

12

И те, като се събраха със старейшините и се съвещаваха, дадоха на войниците доволно пари, и рекоха:

13

Кажете, че учениците Му дойдоха през нощта и Го откраднаха, когато ние спяхме.

14

И ако слух за това стигне до управителя, ние ще го убедим, а вас ще направим да нямате грижа.

15

Те, прочее, взеха парите, и постъпиха както бяха научени. И това що те казаха се разнесе между юдеите, [и продължава даже и до] днес.

16

А единадесетте ученика отидоха в Галилея, на бърдото, гдето Исус им определи.

17

И като Го видяха, поклониха Му се; а някои се усъмниха.

18

Тогава Исус се приближи към тях и им говори, казвайки: Даде Ми се всяка власт на небето и на земята.

19

Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух,

20

като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века. [Амин].

Bulgarian Bible 1914
Public Domain Version 1914