Старият завет
Нов завет
Българска Библия 1914

Матей 2

1

А когато се роди Исус във Витлеем Юдейски, в дните на цар Ирода, ето, мъдреци от изток пристигнаха в Ерусалим.

2

И казаха: Где е Юдейският цар, който се е родил? защото видяхме звездата му на изток, и дойдохме да му се поклоним.

3

Като чу това цар Ирод, смути се, и цял Ерусалим с него.

4

Затова събра всички народни главни свещеници и книжници и ги разпитваше, где трябваше да се роди Христос.

5

А те му казаха: Във Витлеем Юдейски, защото така е писано чрез пророка: -

6

"И ти, Витлееме, земьо Юдова, Никак не си най-малък между Юдовите началства, Защото от тебе ще произлезе Вожд; Който ще бъде пастир на Моя народ Израил"

7

Тогава Ирод повика тайно мъдреците и внимателно научи от тях времето, когато се е явила звездата.

8

И като ги изпрати във Витлеем, каза [им:] Идете, разпитайте внимателно за детето; и като го намерите, известете ми, за да ида и аз да му се поклоня.

9

А те, като изслушаха царя, тръгнаха си; и, ето, звездата, която бяха видели на изток, вървеше пред тях, докато дойде и спря над мястото гдето беше детето.

10

Като видяха звездата, зарадваха се твърде много.

11

И като влязоха в къщата, видяха детето с майка му Мария, паднаха и му се поклониха; и отваряйки съкровищата си, принесоха му дарове, - злато, ливан и смирна.

12

А, понеже бяха предупредени [от] Бога насъне да се не връщат при Ирода, те си отидоха през друг път в своята страна.

13

А след отиването им, ето, ангел от Господа се явява насъне на Иосифа и казва: Стани, вземи детето и майка му, и бягай в Египет, и остани там докато ти река, защото Ирод ще потърси детето за да го погуби.

14

И тъй, той стана, взе детето и майка му през нощта и отиде в Египет,

15

гдето остана до Иродовата смърт; за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който казва: "От Египет повиках Сина Си".

16

Тогава Ирод, като видя, че беше подигран от мъдреците, разяри се твърде много, и прати да погубят всичките мъжки младенци във Витлеем и във всичките му околности, от две години и по-долу, според времето, което внимателно бе изучил от мъдреците.

17

Тогава се изпълни реченото от пророк Еремия, който казва: -

18

"Глас се чу в Рама, Плач и голямо ридание; Рахил оплакваше чадата си, И не искаше да се утеши, защото ги няма вече".

19

А като умря Ирод, ето ангел от Господа се явява насъне на Иосифа в Египет и казва:

20

Стани, вземи детето и майка му, и иди в Израилевата земя; защото измряха ония, които искаха живота на детето.

21

И тъй той стана, взе детето и майка му, и дойде в Израилевата земя.

22

Но като чу, че над Юдея царувал Архелай, наместо баща си Ирода, страхуваше се да иде там; и, предупреден [от Бога] насъне, оттегли се в галилейските страни,

23

дойде и се засели в един град наречен Назарет; за да се сбъдне реченото чрез пророците, че ще се нарече Назарей.

Bulgarian Bible 1914
Public Domain Version 1914