Избор на Библията
Старият завет
Нов завет
Българска Библия 1914

Наум 3

1

Горко на кръвнишкия град; Цял е пълен с лъжа и грабеж; Плячката не липсва.

2

Пукот на бичове [се чува], и шум от тропот на колела, На тичащи коне, и на подскачащи колесници.

3

Конникът се качва [с] лъскав меч и бляскаво копие; Има и много ранени и голямо число убити, и труповете са безчислени; Спъват се в труповете им.

4

[Това е] поради многото блудства на привлекателната блудница, Изкусна в баяния, Която продава народи чрез блудствата си, И племена чрез баянията си.

5

Ето, Аз съм против тебе, казва Господ на Силите; Ще издигна полите ти върху лицето ти, И ще покажа на народите голотата ти, И на царствата срама ти.

6

Ще хвърля върху тебе гнусна нечистота и ще те омърся, И ще те поставя като позорище.

7

Всички, които те гледат, ще бягат от тебе, И ще рекат: Ниневия запустя! Кой ще я оплаче? От где да потърся утешители за тебе?

8

Ти по-добра ли си от Но Амон, Който лежеше между реките, Окръжен от води, Чието предстение бе Нил, И стената му Нилови [води]?

9

Етиопия и Египет бяха негова сила, и тя беше безгранична; Фут и ливийците бяха твои помощници.

10

Но и той беше откаран, отиде в плен; Младенците му тоже бяха смазани По кръстопътищата на всичките улици; Хвърлиха жребие за почтените му мъже, И всичките му големци бидоха вързани с вериги.

11

Също и ти ще се опиеш, Ще се скриеш, Ще потърсиш и ти защита против неприятеля.

12

Всичките ти крепости ще бъдат [Като] смоковници с първозрелите [си] смокини; Ако се затресат, Ще паднат в устата на ядящия.

13

Ето, людете ти всред тебе са жени; Портите на земята ти се отвориха широко на неприятелите ти; Огънят изпояде лостовете ти.

14

Извади си вода за обсадата, Уякчи крепостите си. Влез в калта и стъпчи глината, Поправи тухлената пещ.

15

Там ще те изяде огън; Меч ще те отсече, Ще те изяде като изедника, Па и да се размножиш като изедника, Па и да се размножиш като скакалеца.

16

(Умножила си търговците си Повече от небесните звезди;) [Както] изедникът опустоши и отлетя,

17

[Така и] коронясаните ти са като скакалци, Които се настаняват на плетищата в студен ден, Но които, като изгрее слънцето бягат, И не се познава мястото гдето бяха.

18

Пастирите ти задрямват, царю асирийски, Благородните ти лежат бездейни; Людете ти се разпръснаха по планините, И няма кой да ги събира.

19

Няма лек за язвата ти; Раната ти е люта; Всички, които чуят вестта за тебе, Изпляскват с ръце поради тебе; Защото върху кого не е падало всякога нечестието ти?

Bulgarian Bible 1914
Public Domain Version 1914