Избор на Библията
Старият завет
Нов завет
Българска Библия 1914

Михей 2

1

Горко на ония, които измислюват беззаконие И изхитруват зло на леглата си! Щом се съмне, те го извършват, Защото е в силата на ръката им.

2

Пожелават ниви, и ги отнемат с насилие, - Къщи, и ги грабят; - Дори разграбват човека и къщата му, Човека и наследството му.

3

Затова, така казва Господ: Ето, против тоя род Аз измислювам зло, От което не ще можете да извадите вратовете си; Нито ще ходите горделиво, защото това време ще бъде зло.

4

В оня ден ще се състави поговорка против вас, И печално ще плачат, казвайки: Бидохме съвсем разграбени; Отчуждил е делът на людете ми; Как го отне от мене! На бунтовниците раздели нивите ни.

5

Затова, у тебе не ще има кой да размерва [земята] с въже чрез жребие В събранието Господно.

6

Вие, които пророкувате, не пророкувайте, [казват те]. [Добре], те няма да пророкуват на такива; [И] техният извор никога няма да престане.

7

О ти, който се наричаш Якововия дом, Смалил ли се е Духът Господен? Такива ли са делата му? Думите Ми не правят ли добро на онзи, който постъпва справедливо?

8

Обаче, людете Ми отскоро се подигнаха като врагове; Смъквате мантията от облеклото На ония, които заминават безгрижно [Като хора], които се отвращават от схватки.

9

Жените на людете Ми изтласквате от приятните им къщи; От чадата им отнемате за винаги славата Ми.

10

Станете та заминете, защото не е тука почивката ви, Поради нечистотата, която погубва, Да! страшно погубва.

11

Ако някой вятърничав и измамлив човек лъже, [Като казва:] Ще ти пророкувам за вино и спиртно питие, Такъв става пророк на тия люде.

12

Непременно ще те събера цял, Якове; Непременно ще прибера останалите от Израиля; Ще ги туря заедно като овце в кошара, Като стадо всред пасбището им; Голям шум ще направят поради [множеството] човеци.

13

Оня, който разбива, възлезе пред тях; Те разбиха и заминаха за портата, И излязоха през нея; Царят им замина пред тях, И Господ е на чело пред тях.

Bulgarian Bible 1914
Public Domain Version 1914