Əhdi-Ətiq
Əhdi-Cədid
Българска Библия 1914
← 11

Михей 2

13 →
1

В оня ден ти ще речеш: Господи, ще Те славословя, Защото, ако и да си се разгневил на мене, Гневът Ти се отвърна, и Ти си ме утешил.

2

Ето, Бог ми е спасение; Ще уповавам, и не ще се боя; Защото Господ Иеова е моя сила и песен, И Той стана мое спасение.

3

Затова с веселие ще начерпете вода От изворите на спасението.

4

И в оня ден ще речете: Славословете Господа, Възгласете името Му, изявете между племената делата Му, Напомнете, че е възвишено Неговото име.

5

Пейте Господу, защото извърши велики дела; Нека бъде познато това по цялата земя.

6

Извикай и възклицавай, сионска жителко, Защото Светият Израилев е велик всред тебе.

Azerbaijan Bible 1878
Public Domain: 1878