A A A A A
Българска Библия 1914

Амос 9

1

  Видях Господа, че стоеше при олтара и рече: Удари капителите, за да се потресат праговете, И разтроши ги върху главата на всички тях; А останалите от тях ще погубя с меч; Който от тях бяга няма да избегне, И който от тях се отърве няма да се избави.

2

  Ако изкопаят до ада, И от там ръката Ми ще ги изтръгне; И ако се изкачат на небето, От там ще ги сваля;

3

  Ако се скрият на връх Кармил, Ще ги издиря и ще ги взема от там; И ако се скрият от очите Ми в морските дълбочини, Там ще заповядам на змията, и ще ги ухапе;

4

  Ако отидат в плен пред неприятелите си, Там ще заповядам на ножа та ще ги убие; И ще насоча очите Си върху тях за зло, а не за добро.

5

  Защото Господ Иеова на Силите е Оня, Който се допира до земята, и тя се топи, Така щото всички, които живеят на нея, ще жалеят; Защото тя цяла ще се издига като Нил, И ще спада пак като Египетската река.

6

  [Той е], Който гради сферите Си на небето, И основава свода Си на земята; Който повиква морските води, И ги излива по лицето на земята; Иеова е името му.

7

  Вие израилтяни, казва Господ, Не сте ли за Мене като етиопци? Не изведох ли, [както] Израиля от Египетската земя, [Така и] Филистимците от Кафтор И сирийците от Кир?

8

  Ето, очите на Господа Иеова са върху грешното царство, И ще го погубя от лицето на света; Само че няма да погубя съвсем Якововия дом, казва Господ.

9

  Защото, ето, Аз ще заповядам, И ще пресея Израилевия дом между всичките народи, Както се пресява [житото] в решетото; Обаче ни най-малко зърно няма да падне на земята.

10

  От Мене ще измрат всичките грешници между людете Ми, Които казват - Това зло няма да стигне до нас, Нито ще ни предвари.

11

  В оня ден ще въздигна падналата Давидова скиния, И ще заградя проломите й; Ще въздигна развалините й, И ще я съградя [пак] както в древните дни,

12

  За да завладеят останалите от Едом И всичките народи, които се наричаха с името Ми, Казва Господ, Който прави това.

13

  Ето, идват дни, казва Господ, Когато орачът ще стигне жетваря, И линотъпкачът сеятеля, От планините ще капе мъст, И всичките хълми ще се стопят.

14

  И аз ще върна от плен людете Си Израиля; Те ще съградят запустелите градове и ще ги населят, Ще насадят лозя и ще пият виното им, И ще направят градини и ядат плода им.

15

  И те няма вече да се изтръгнат от земята, Която им дадох, казва Господ твоя Бог.

Ukrainian Bible 1962
Public Domain: 1962