Старият завет
Нов завет
Българска Библия 1914

Амос 8

1

Това е, което Господ Иеова ми показа: Ето кошница с узрели {Еврейски: Летни.} плодове.

2

И рече: Що виждаш Амосе? И рекох: Кошница със зрели плодове. Тогава Господ ми рече: Дойде краят на людете Ми Израил; Занапред няма вече да ги щадя.

3

И в оня ден, казва Господ Иеова, Храмовите песни ще бъдат виения; Защото труповете ще бъдат много; Навсякъде ще ги изхвърлят мълчешком.

4

Слушайте това, вие, които бихте поглъщали бедните, И бихте погубвали сиромасите на тая земя,

5

Казвайки: Кога ще мине новолунието, за да продадем жито, И съботата, за да изложим [на продан] пшеница, Като смалим ефата, уголемим сикъла, И мамим с лъжливи везни? -

6

За да купим сиромасите с пари И бедния за един чифт обуща, И да продадем отсевките на пшеницата?

7

Господ се закле в оня, с когото Яков се слави, [като рече]: Наистина няма никога да забравя кое-да-било от делата им.

8

Не ще ли се поклати земята за това, И всеки, който живее на нея да жалее? Така! И тя цяла ще се издига като Нил, Ще се развълнува и спада пак като Египетската река.

9

В оня ден казва Господ Иеова, Ще направя да залезе слънцето на пладне, И ще помрача земята посред бял ден.

10

Ще обърна пируванията ви в жалеене, И всичките ви песни в плач; Ще туря вретище на всички кръстове, И плешивост на всяка глава; И ще причиня жалеене като за единороден син, И краят му ще бъде като ден на горчивина.

11

Ето, идат дни, казва Господ Иеова, Когато ще изпратя глад на земята, - Не глад за хляб, нито жажда за вода, Но за слушане думите Господни.

12

Те ще се скитат от море до море Да търсят словото Господно, И ще обикалят от север до изток, Но няма да го намерят.

13

В оня ден красивите девици И юношите ще примират от жажда.

14

Ония, които се кълнат с престъплението на Самария, Като казват: Твоят Бог живее, Дане! И пътят на Вирсавее живее! - Те ще паднат и никога няма да станат вече.

Bulgarian Bible 1914
Public Domain Version 1914