A A A A A
Българска Библия 1914

Амос 7

1

  Това е, което Господ Иеова ми показа: Ето, Той образува скакалци, когато отавата почна да никне; и, ето, беше отавата подир царевата коситба.

2

  И когато [скакалците] изядоха тревата на земята, тогава рекох: Господи Иеова, бъди милостив, моля Ти се! Как да се издигне Яков? Защото е малък.

3

  Господ се разкая за това: Няма да бъде, казва Господ.

4

  Това е, което Господ Иеова ми показа: Ето, Господ Иеова вика на съд чрез огън; и [огънят] изпояде голямата бездна, и щеше да изпояде и [Израилевият] дял.

5

  Тогава рекох: Господи Иеова, престани, моля Ти се! Как да се издигне Яков? защото е малък.

6

  Господ се разкая затова: И това няма да бъде, казва Господ Иеова.

7

  Това е, което ми показа: Ето, Господ стоеше при стена съградена с отвес, като държеше отвес в ръката си.

8

  И Господ ми рече: Що виждаш, Амосе? И рекох: Отвес. Тогава рече Господ: Ето, Аз ще туря отвес всред людете Си Израиля; За напред няма вече да ги щадя.

9

  Високите Исаакови места ще запустеят, И Израилевите светилища ще се съсипят; И аз ще стана с меч против Израилевия дом.

10

  Тогава свещеникът на Ветил Амасия прати до Израилевия цар Иеровоама да кажат: Амос направи заговор против тебе всред Израилевия дом; земята не може да търпи многото му думи.

11

  Защото Амос така казва: Иеровоам ще умре от меч, а Израил непременно ще бъде закаран пленник от земята си.

12

  При това, Амасия рече на Амоса: О ти гледачо, иди, бягай в Юдовата земя, там яж хляб, и там пророкувай;

13

  а във Ветил вече да не пророкуваш пак, защото е царско светилище и царски дворец.

14

  Тогава Амос рече в отговор на Амасия: Не бях аз пророк, нито син на пророк, но бях говедар и берях черници;

15

  а Господ ме взе от стадото, и Господ ми рече: Иди пророкувай на людете Ми Израиля.

16

  Сега, прочее, слушай Господното слово: Ти казваш: Не пророкувай против Израиля, и да не капне от тебе [дума] против Исааковия дом.

17

  Затова, така казва Господ: Жена ти ще бъде блудница в града, Синовете ти и дъщерите ти ще паднат от меч, И земята ти ще се раздели с въже; А сам ти ще умреш в нечиста земя, И Израил непременно ще бъде закаран пленник от земята си.

Bulgarian Bible 1914
Public Domain Version 1914