A A A A A
Българска Библия 1914

Езекил 32

1

  И в дванадесетата година, в дванадесетия месец, на първия [ден] от месеца, Господното слово дойде към мене и рече:

2

  Сине човешки, дигни плач за египетския цар Фараон, и кажи му: Уподобил си се на млад лъв между народите, но си като чудовище в моретата; и устремил си се в реките си, и мътиш водите с нозете си и тъпчеш реките им.

3

  Така казва Господ Иеова: Затова ще простра мрежата Си върху тебе със събрание от много племена, които ще те извлекат в мрежата Ми.

4

  И ще те оставя на земята, ще те отхвърля на отвореното поле, ще направя да кацнат на тебе всичките небесни птици, и ще наситя с тебе зверовете на целия свят.

5

  Ще туря месата ти на планините, ще напълня долините с купове от твоите убити

6

  и ще напоя с кръвта ти земята гдето плаваш, дори до планините; и реките ще се напълнят с тебе.

7

  И когато те угася, ще покрия небето и ще помрача звездите му; ще покрия слънцето с облак, и луната няма да свети със светлината си.

8

  Ще помрача над тебе всичките небесни светила, и ще туря тъмнина на твоята земя, казва Господ Иеова.

9

  Ще досаждам сърцето на много племена, когато докарам между народите разорените [останали от] тебе, в страни, които ти не си познал;

10

  Да! ще направя да се удивят поради тебе много племена; и царете им ще се ужасят много поради тебе, когато размахат меча Си пред тях, и ще треперят всяка минута, всеки за живота си, в деня на падането ти.

11

  Защото така казва Господ Иеова: Мечът на вавилонския цар ще дойде върху тебе.

12

  С ножовете на силните ще сваля множеството ти; те всички са страшните между народите; те ще разорят гордостта на Египет, и цялото му множество ще погине.

13

  И ще изтребя всичките му животни от при много води; няма вече да ги размъти човешка нога, и копито на животно няма да ги размъти.

14

  Тогава ще избистря водите им, и ще направя реките им да текат като масло, казва Господ Иеова.

15

  Когато направя египетската земя разорена и пуста, земя лишена от това, което я изпълняше, когато поразя всички, които живеят в нея, тогава ще познаят, че Аз съм Господ.

16

  Това е плачът, с който ще оплакват; дъщерите на народите ще оплакват с него. За Египет и за цялото му множество ще оплакват с него, казва Господ Иеова.

17

  Пак в дванадесетата година, [в дванадесетия месец], на петнадесетия [ден] от месеца, Господното слово дойде към мене и рече:

18

  Сине човешки, заридай за множеството на Египет, и [яви] свалянето им, да! него и дъщерите на знаменитите народи, в най-дълбоките места на света, с ония, които слизат в ямата.

19

  От кого си по-хубав? Слез и лежи с необрязаните.

20

  Ще паднат всред убитите от нож; ножът се приготви; отвлечете него и всичките му множества.

21

  Най-мощните между силните ще му говорят отсред преизподнята заедно с ония, които му помагаха; слязоха, лежат необрязани, убити от нож.

22

  Там е Асурс и цялата му дружина; гробовете му са около него; всички убити паднали от нож,

23

  чиито гробове са поставени в дълбочината на ямата, и дружината му около гроба му; всички убити, паднали от нож, тия, които причиняваха ужас в земята на живите.

24

  Там е Елам и цялото му множество около гроба му; всички убити, паднали от нож, слезли необрязани в най-дълбоките места на света; те причиняваха трепет в земята на живите, но понесоха срама си както [всички други], които слизат в ямата.

25

  Всред убитите поставиха легло за него с цялото му множество; гробовете му около него; те всички са необрязани, убити от нож, защото бяха причинявали ужас в земята на живите; но понесоха срама си както [всички други], които слизат в ямата; той е поставен всред убитите.

26

  Там е Мосох, Тувал и цялото му множество; гробовете му са около него; всички са необрязани, убити от нож, защото причиняваха ужас в земята на живите.

27

  Те няма да лежат със силните паднали измежду необрязаните, които слязоха в преизподнята с бойните си оръжия и туриха ножовете си под главите си; но техните беззакония ще са върху костите им, защото са причинявали ужас на силните в земята на живите.

28

  Но и ти ще бъдеш сломен всред необрязаните и ще лежиш с убитите от нож.

29

  Там е Едом, царете му и всичките му първенци, които, [отсечени] всред силата си, са положени между убитите от нож; те ще лежат с необрязаните и с ония, които слизат в ямата.

30

  Там са всичките северни князе и всичките сидонци, които слязоха с убитите; въпреки ужаса, който причиняваха от силата си, те се посрамиха; и лежат необрязани с убитите от нож и понасят срама си както [всички други], които слизат в ямата.

31

  Фараон ще ги види, и ще се утеши за цялото си мнозинство, - Фараон и цялата му войска, убити от нож, каза Господ Иеова.

32

  Защото Аз нанесох трепет от Мене върху земята на живите; и той ще бъде положен всред необрязаните, с убитите от нож, - Фараон и цялото му множество, казва Господ Иеова.

Bulgarian Bible 1914
Public Domain Version 1914