Избор на Библията
Старият завет
Нов завет
Българска Библия 1914

Езекил 26

1

А в единадесетата година на първия [ден] от месеца, Господното слово дойде към мене и рече:

2

Сине човешки, понеже Тир рече против Ерусалим; О хохо! строши се оня, който беше порта на племената! обърна се към мене! ще се напълня аз като запустя той!

3

Затова, така казва Господ Иеова: Ето, Аз съм против тебе, Тире, и ще подигна против тебе много народи, както морето подига вълните си.

4

Те ще сринат стените на Тир и ще съборят кулите му; и Аз ще изстържа пръстта от него и ще го направя гола скала.

5

Ще бъде място за простиране мрежи всред морето; защото Аз го изрекох, казва Господ Иеова; и ще стане корист на народите,

6

И селата {Еврейски: Дъщерите} му, които са в полето, ще бъдат изтребени с нож; и ще познаят, че Аз съм Господ.

7

Защото така казва Господ Иеова: Ето, ще доведа от север против Тир вавилонския цар Навуходоносор, цар на царе, с коне, с колесници, и с конници, с множество и с много люде.

8

Той ще изтреби с нож селата ти в полето; а против тебе ще издигне укрепления, ще направи могили против тебе и ще се опълчи против тебе с щитове;

9

ще постави бойните си оръдия против стените ти, и със секирите си ще разори кулите ти.

10

Понеже конете му са много, прахът им ще те покрие; стените ти ще се потресат от шума на конниците, на колите и на колесниците, когато влезе той в портите ти, както влизат в проломен град.

11

С копитата на конете ще стъпче всичките ти улици; ще изсече с нож людете ти; и яките ти стълбове ще бъдат повалени на земята,

12

Те ще разграбят богатството ти и ще оберат имота ти, ще съборят стените ти, ще разорят красивите ти къщи и ще хвърлят всред водата камъните ти, дърветата ти и пръстта ти.

13

Ще направя да престане шумът на песните ти; и звукът на китарите ти няма вече да се чува.

14

И ще те направя гола скала, та ще бъдеш място за простиране мрежи; няма да се съградиш вече; защото Аз Господ го изрекох, казва Господ Иеова.

15

Така казва Господ Иеова на Тир: Не ще ли се потресат островите от шума на падането ти, когато ранените охкат, когато става клането всред тебе?

16

Тогава всичките морски големци ще слязат от престолите си, ще отметнат мантиите си и ще съблекат везаните си дрехи; ще се облекат с трепет; на земята ще насядат, ще треперят всяка минута и ще се удивяват за тебе.

17

И като дигнат плач за тебе, ще ти рекат: Как биде съсипан ти, който се населяваше от мореплаватели, прочути граде, който бе силен в морето, ти и жителите ти, които причиняваха трепет на всички, които се намираха по него!

18

Сега островите ще треперят в деня на падането ти; да! островите, които са в морето, ще се смутят, когато се изгубиш.

19

Защото така казва Господ Иеова: Когато те направя пуст град, като ненаселените градове, когато докарам върху тебе бездната, та те покрият големи води,

20

когато те смъкна с ония, които слизат в ямата при древните люде, и те туря в най-дълбоките места на света, в места пусти от века, с ония, които слизат в ямата за да не бъдеш вече обитаем, тогава ще поставя слава в земята на живите.

21

Ще направя да треперят [народите] от [участта ти] и няма да съществуваш; и ако те потърсят, ти няма вече да бъдеш намерен до века, казва Господ Иеова.

Bulgarian Bible 1914
Public Domain Version 1914