Избор на Библията
Старият завет
Нов завет
Българска Библия 1914

Исая 23

1

Наложено за Тир [пророчество:] Лелекайте, тарсийски кораби, Защото той се разруши, Та няма [за вас] къща или вход. (От Китимската земя им се извести това).

2

Млъкнете, вие жители на крайморието, Да! ти, когото сидонските търговци, Минаващи през морето, са обогатили

3

Доходът му, [идещ] през големи води, Бе житото на Нил, жетвата на реката Тъй щото той беше тържище на народите.

4

Засрами се, Сидоне, защото морето проговори; Морската крепост рече: Не съм в болки, нито раждам, Нито момци отхранвам, [нито] девици отгледвам.

5

Когато се чуе това в Египет, Ще се мъчат много поради известието за Тир

6

Заминете в Тарсис; Възридайте, жители на крайморието.

7

Това ли е вашият весел [град], Чиято древност е от стари времена? Нозете му ще го занесат далеч да странствува.

8

Кой намисли това против Тир, Който раздаваше корони, Чиито търговци бяха князе, Чиито покупатели бяха знаменитите на света?

9

Господ на Силите намисли това, За да посрами всяко гордеене със слава И да унижи всичките знаменити на света.

10

Залей земята си като Нил, тарсийска дъщерьо; Няма вече ограничение [за тебе].

11

[Господ] простря ръката Си над морето, Потресе царствата; Господ даде заповед на Ханаан Да се съборят крепостите му.

12

Рече още: Не ще се радваш вече, О угнетена девице, сидонова дъщерьо; Стани та замини в Китим; Нито там ще имаш почивка,

13

Ето земята на халдеите; Тия люде не съществуват вече; Асириецът определи [земята им] за пустинни зверове; Издигнаха кулите си, събориха палатите му, И той го обърна на развалини.

14

Лелекайте, тарсийски кораби, Защото запустя крепостта ви.

15

В оня ден Тир ще бъде забравен седемдесет години, Колкото са годините {Еврейски: Дните.} на един цар; А след седемдесетте години Ще бъде на Тир както в песента на блудницата се [казва]:

16

Вземи арфа, обходи града, Забравена блуднице; Свири сладко, пей много песни, За да те помнят.

17

И след седемдесет години Господ ще посети [дъщерята на] Тир; И тя ще се наема пак, И ще блудствува с всичките царства на света по лицето на земята.

18

Но търговията и наемът й ще се посветят на Господа, Няма да се вложат в съкровище нито в склад; Защото търговията й ще бъде за живеещите пред Господа, За да ядат до ситост и да имат трайно облекло.

Bulgarian Bible 1914
Public Domain Version 1914