Избор на Библията
Старият завет
Нов завет
Българска Библия 1914

Песен Песните 6

1

Где е отишъл твоят възлюбен, О ти прекрасна между жените? Где е свърнал твоят възлюбен, - Та да го търсим и ние с тебе?

2

Моят възлюбен слезе в градината си, в лехите с ароматите, За да пасе в градините и да бере крем.

3

Аз съм на възлюбения си, и възлюбеният ми е мой; Той пасе [стадото си] между кремовете.

4

Хубава си, любезна моя, като Терса, Красива като Ерусалим, Страшна като [войска] със знамена.

5

Отвърни очите си от мене, Защото те ме обладаха. Косите ти са като стадо кози Налягали по Галаад;

6

Зъбите ти са като стадо овце възлизащи от къпането; Те са всички като близнета {Или: Чифтове.}, и не липсва ни един между тях,

7

Челото ти под булото е Като част от нар.

8

Има шестдесет царици, и осемдесет наложници, И безброй девойки;

9

[Но] една е гълъбицата ми, съвършената ми. Тя е безподобната на майка си, отборната на родителката си; Видяха я дъщерите, и рекоха: Блазе й! Да! цариците и наложниците, и те [я] похвалиха.

10

Коя е тая, която поглежда като зората, Красива като луната, чиста като слънцето, Страшна като [войска] със знамена?

11

Слязох в градината на орехите За да видя зелените растения в долината. Да видя дали е напъпило лозето, И да ли са цъфнали наровете.

12

Без да усетя, ожидането ми ме постави [Между] колесниците на благородните ми люде.

13

Върни се, върни се, о суламко; Върни се, върни се, за да те погледаме! Какво ще видите в суламката? Нещо като борба между две дружини!

Bulgarian Bible 1914
Public Domain Version 1914