Избор на Библията
Старият завет
Нов завет
Българска Библия 1914

Псалми 34

1

(По слав. 33). [Псалом] на Давида, когато се престори на луд пред Авимелеха {Анхус. 1 Цар. 21:12 - 22:1}, който го пусна, та си отиде. По еврейски азбучен псалом. Ще благославям Господа на всяко време Похвала към Него ще бъде винаги в устата ми.

2

С Господа ще се хвали душата ми; Смирените ще чуят [това] и ще се зарадват.

3

Величайте Господа с мене, И заедно нека възвеличим името Му.

4

Потърсих Господа; и Той ме послуша, И от всичките ми страхове ме избави.

5

Погледнаха към Него; и светнаха [очите им], И лицата им никога няма да се посрамят.

6

Тоя сиромах извика; и Господ го послуша, И от всичките му неволи го избави.

7

Ангелът на Господа се опълчва около ония, които Му се боят, И ги избавя.

8

Вкусете и вижте, че Господ е благ; Блажен оня човек, който уповава на Него.

9

Бойте се от Господа, вие Негови светии; Защото за боящите се от Него няма оскъдност.

10

Лъвчетата търпят нужда и глад; Но ония, които търсят Господа, няма да бъдат в оскъдност за никое добро.

11

Дойдете, чада, послушайте мене; Ще ви науча на страх от Господа.

12

Желае ли човек живот, Обича ли дългоденствие, за да види добрини? -

13

Пази езика си от зло И устните си от лъжливо говорене.

14

Отклонявай се от злото и върши доброто, Търси мира и стреми се към него.

15

Очите на Господа са върху праведните, И ушите Му към техния вик.

16

Лицето на Господа е против ония, които вършат зло, За да изтреби помена им от земята.

17

[Праведните] извикаха, и Господ послуша, И от всичките им беди ги избави.

18

Господ е близо при ония, които са със съкрушено сърце, И спасява ония, които са с разкаян дух.

19

Много са неволите на праведния; Но Господ го избавя от всички тях;

20

Той пази всичките му кости; Ни една от тях не се строшава.

21

Злощастието ще затрие грешния; И ония, които мразят праведния, ще бъдат осъдени.

22

Господ изкупва душата на слугите Си; И от ония, които уповават на Него, ни един няма да бъде осъден.

Bulgarian Bible 1914
Public Domain Version 1914